Ange eller ta bort påminnelser

I Microsoft Outlook 2010 kan du ange eller ta bort påminnelser för ett antal olika objekt, t.ex. e-postmeddelanden, avtalade tider och kontakter.

Ange eller ta bort påminnelser för avtalade tider och möten i Kalender:

För alla nya avtalade tider och möten du skapar

 1. Klicka på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn och sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Kalender i dialogrutan Outlook-alternativ.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera påminnelser för samtliga nya avtalade tider och möten markerar eller avmarkerar du kryssrutan Standardpåminnelse under Kalenderalternativ.

 4. Ange hur lång tid före den avtalade tiden eller mötet som du vill ha en påminnelse om du har markerat den här kryssrutan.

För befintliga avtalade tider eller möten (som skapats av dig eller någon annan)

 1. Öppna den avtalade tiden eller mötet.

  Obs!   Om dialogrutan Öppna återkommande objekt visas måste du avgöra om du vill ändra påminnelsen för förekomsten du öppnade eller för hela serien. Klicka på Öppna denna förekomst eller Öppna serien och klicka sedan på OK.

 2. I listrutan Påminnelse i gruppen Alternativ på fliken Avtalad tid väljer du hur lång tid före den avtalade tiden eller mötet du vill att påminnelsen ska visas. Om du vill inaktivera påminnelsen väljer du Ingen.

Obs!   För heldagshändelser är standardpåminnelsen 18 timmar före händelsen. Även om du inte kan ändra standard för alla heldagshändelser du skapar, kan du ändra påminnelsetiden individuellt för varje avtalad tid.

Överst på sidan

Ange eller ta bort påminnelser för e-postmeddelanden, kontakter och uppgifter

 1. Klicka på Bild av knapp Följ upp i gruppen Taggar på fliken Startsida och klicka sedan på Lägg till påminnelse.

  Tips   Du kan snabbt flagga e-postmeddelanden som att göra-poster med hjälp av påminnelser. Högerklicka på kolumnen Flagga i meddelandelistan. Om meddelandet är öppet går du till fliken Meddelande och klickar på Bild av knapp Följ upp i gruppen Uppföljning. Klicka sedan på Lägg till påminnelse.

 2. I dialogrutan Anpassat markerar eller avmarkerar du kryssrutan Påminnelse. Om du markerar kryssrutan anger du datum och tid för när påminnelsen ska visas.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk