Ange eller ändra sidmarginaler i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa de förinställda sidmarginalerna i Word för Mac.

1-tums Sidmarginal runt varje sida anges automatiskt i Word. Med några få klick kan du välja en annan marginal eller skapa en egen. Du kan också ange marginaler för motstående sidor, tillåta extra marginalutrymme för bindning dokumentet och ändra hur Marginaler mäts.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Välja en fördefinierad marginalinställning

Skapa anpassade marginaler

Ange marginaler för motstående sidor

Lägga till en fästmarginal för bundna dokument

Ändra måttenhet för marginaler

Välja en fördefinierad marginalinställning

 1. Klicka på Layout > Marginaler.

  Alternativet Marginaler är markerat på fliken Layout.

  Galleriet Marginaler öppnas. Här är entumsmarginalen Normal redan markerad.

 2. Om du vill byta marginal klickar du på något av de andra alternativen i galleriet Marginaler. Måtten för varje marginal framgår i galleriet.

  Marginalgalleriet visas

Meddelanden: 

 • Om dokumentet innehåller flera avsnitt tillämpas den nya marginalen i endast det avsnitt där du står eller i de avsnitt du har markerat.

 • Om du vill ange den nya marginalen som standard i alla nya dokument som öppnas i Word klickar du på Marginaler > Anpassade marginaler (längst ned i galleriet Marginaler). På fliken Marginaler i rutan Dokument klickar du på Standard längst ned till vänster i rutan och klickar sedan på Ja.

Skapa anpassade marginaler

Om du inte vill använda någon av de inbyggda marginalerna kan du skapa egna.

 1. Klicka på Layout > Marginaler > Anpassade marginaler (längst ned i galleriet Marginaler).

 2. Ange de värden du vill använda på fliken Marginaler.

  Obs!: Om du vill ange den nya marginalen som standard i alla nya dokument som öppnas i Word klickar du på fliken Marginaler i rutan Dokument och klickar på Standard längst ned till vänster i rutan. Klicka sedan på Ja.

Ange marginaler för motstående sidor

Använd spegelmarginaler för motstående sidor i dubbelsidiga dokument, såsom böcker och tidningar – då blir marginalerna på den vänstra sidan en spegelbild av marginalerna på den högra sidan.

 1. Klicka på Layout > Marginaler.

 2. Klicka på Speglade.

  Obs!: Om du vill ändra bredden för spegelmarginaler klickar du på Anpassade marginaler längst ned i galleriet Marginaler. Ange andra värden i rutorna Insida och Utsida.

Lägga till en fästmarginal för bundna dokument

Med en fästmarginal lägger du till extra utrymme i sid-, över- eller innermarginalen i ett dokument som ska bindas till en bok. På så sätt kan du vara säker på att ingen text försvinner vid bindningen.

 1. Klicka på Layout > Marginaler > Anpassade marginaler.

 2. Ange bredden på fästmarginalen i rutan Fästmarginal.

Ändra måttenhet för marginaler

Ange måttenheten för marginaler till den du helst använder själv: tum, centimeter, millimeter, punkter eller pica.

 1. Klicka på InställningarWord-menyn och sedan under redigerings- och språkverktyg klickar du på Allmänt.

 2. Välj enhet i rutan Visa mått i enheten.

Mer om marginaler

 • Om du vill ändra marginalerna från en viss punkt framåt i ett dokument markerar du texten klickar du på Layout > Marginaler > Anpassade marginaler. Sedan, på fliken Marginaler anger du värden för marginalerna och klicka på Härifrån och framåt i Använd på.

 • Om du anger marginaler för markerad text infogas automatiskt avsnittsbrytningar före och efter texten. Om dokumentet redan är indelat i avsnitt kan du klicka i ett avsnitt eller markera flera avsnitt – och sedan ändra marginalerna.

 • De flesta skrivare kräver en minsta bredd på sidmarginalerna eftersom de inte kan skriva ut hela vägen till kant på sidan. Om du försöker ställa in marginaler för smala visas ett meddelande som anger en eller flera marginaler ligger utanför utskriftsområdet på sidan. Klicka på åtgärda för att öka marginalbredden. Inställningar för minsta möjliga marginal beror på skrivaren, skrivardrivrutinen och pappersstorlek. Kontrollera handboken för skrivaren att lära sig minsta marginalinställningar.

Se även

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Ändra måttenheten i Word för Mac

Lägg till indrag och avstånd i Word

Ändra sidmarginalerna för ett helt dokument

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Layout går du till Marginaler och klickar på Marginaler.

  Fliken Layout, gruppen Marginaler

 3. På popup-menyn Marginaler väljer du de marginaler du vill använda eller klickar på Anpassade marginaler och anger egna marginalinställningar.

  Tips: 

  • Om du vill ändra marginalerna med hjälp av vågrät linjal eller lodrät linjal, peka på en marginalgräns och sedan när pekaren ändras till Marginalmarkör för vågrät linjal eller Marginalmarkör (lodrät) , drar du marginalgränsen.

  • Om du vill ange exakta mått för marginalerna håller du ALTERNATIV nedtryckt medan du drar marginalgränsen. På linjalen visas måtten för marginalerna.

Ändra sidmarginalerna för en del av dokumentet

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den text eller dokumentdel där du vill ändra marginalerna.

 3. På fliken Layout går du till Marginaler, klickar på Marginaler och klickar sedan på Anpassade marginaler.

  Fliken Layout, gruppen Marginaler

 4. Ange de marginaler som du vill använda.

 5. På popup-menyn Använd på klickar du på Markerad text.

  avsnittsbrytning infogas automatiskt före och efter texten med de nya marginalinställningarna.

  Tips: Om dokumentet ska skrivas ut på båda sidor av varje blad, markerar du kryssrutan marginaler för motstående sidor och justerar marginalerna för både vänster och höger sidor samtidigt.

Dra in ett stycke för att ändra marginalerna

Du kan ändra marginalerna för enskilda stycken genom att ändra vänster och höger indrag.

 1. Markera det stycke som du vill dra in.

 2. Format-menyn klickar du på Stycke.

 3. På fliken Indrag och avstånd går du till Indrag och anger i rutorna Vänster och Höger hur mycket indrag du vill ha för stycket.

Ange standardmarginaler för alla nya dokument

När du skapar ett nytt dokument i Word gäller de standardmarginaler som finns i en mall (normal.dotm). Om du ofta använder marginalinställningar som skiljer sig från standardinställningarna kan du ange nya standardinställningar som ska användas när du skapar ett nytt dokument.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Layout går du till Marginaler, klickar på Marginaler och klickar sedan på Anpassade marginaler.

  Fliken Layout, gruppen Marginaler

 3. I rutorna Topp, Botten, Vänster och Höger ställer du in de marginaler du vill ha och klickar sedan på Standard.

 4. Vid uppmaningen klickar du på Ja för att ändra standardinställningarna för dokumentlayouten.

Bredda marginalen för bindning

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Layout går du till Marginaler, klickar på Marginaler och klickar sedan på Anpassade marginaler.

  Fliken Layout, gruppen Marginaler

 3. I rutan Fästmarginal anger du ett värde för fästmarginal.

  Ytterligare utrymme läggs till i marginalen på bindningssidan på varje sida.

  Tips: 

  • Om du vill ange fästmarginaler för en del av ett dokument markerar du texten och ändrar sedan fästmarginalerna som ovan. På popup-menyn Använd på klickar du på Markerad text. avsnittsbrytning infogas automatiskt före och efter texten med de nya marginalinställningarna.

  • Om dokumentet ska skrivas ut på båda sidor av varje blad, markerar du kryssrutan marginaler för motstående sidor och justerar marginalerna för både vänster och höger sidor samtidigt.

Se även

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Ändra måttenheten

Justera indrag och avstånd i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×