Ange egenskaper för ett Visual Basic-projekt

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Du kan ange egenskaper för ett Visual Basic-projekt och sedan ange hur du vill skydda projektet.

Gör något av följande:

Ställ projektegenskaper

 1. Verktyg-menyn klickar du på Projektegenskaper och går sedan till fliken Allmänt.

 2. I rutan Namn anger du det namn som identifierar din komponent i registret i Objektgranskningen.

  Projektets namn är namnet på komponentens typbibliotek. Typbiblioteket, eller TypeLib, innehåller en beskrivning av de objekt och gränssnitt som tillhandahålls av komponenten.

 3. I rutan Projektbeskrivning anger du en beskrivning som ska visas i rutan Beskrivning längst ned i Objektgranskning.

 4. I rutan Argument för villkorlig kompilering anger du de konstantdeklarationer som används för villkorlig kompilering.

Skydda projektet

Du kan låsa ett projekt för att förhindra att någon ändrar det eller ange ett lösenord för projektegenskaperna.

 1. Verktyg-menyn klickar du på Projektegenskaper och går sedan till fliken Skydd.

 2. Om du vill låsa ett Visual Basic-projekt markerar du kryssrutan Lås projektet för visning.

 3. Under Lösenord för att visa projektegenskaper går du till rutan Lösenord och anger lösenordet. I rutan Bekräfta lösenordet anger du sedan lösenordet igen.

PowerPoint

Du kan ange egenskaper för ett Visual Basic-projekt och sedan ange hur du vill skydda projektet.

Gör något av följande:

Ställ projektegenskaper

 1. Verktyg-menyn klickar du på VBA-projektegenskaper och klickar sedan på fliken Allmänt.

 2. I rutan Namn anger du det namn som identifierar din komponent i registret i Objektgranskningen.

  Projektets namn är namnet på komponentens typbibliotek. Typbiblioteket, eller TypeLib, innehåller en beskrivning av de objekt och gränssnitt som tillhandahålls av komponenten.

 3. I rutan Projektbeskrivning anger du en beskrivning som ska visas i rutan Beskrivning längst ned i Objektgranskning.

 4. I rutan Argument för villkorlig kompilering anger du de konstantdeklarationer som används för villkorlig kompilering.

Skydda projektet

Du kan låsa ett projekt för att förhindra att någon ändrar det eller ange ett lösenord för projektegenskaperna.

 1. Verktyg-menyn klickar du på VBA-projektegenskaper och klickar sedan på fliken Allmänt.

 2. Om du vill låsa ett Visual Basic-projekt markerar du kryssrutan Lås projektet för visning.

 3. Under Lösenord för att visa projektegenskaper går du till rutan Lösenord och anger lösenordet. I rutan Bekräfta lösenordet anger du sedan lösenordet igen.

Excel

Du kan ange egenskaper för ett Visual Basic-projekt och sedan ange hur du vill skydda projektet.

Gör något av följande:

Ställ projektegenskaper

 1. Verktyg-menyn klickar du på VBA-projektegenskaper och klickar sedan på fliken Allmänt.

 2. I rutan Namn anger du det namn som identifierar din komponent i registret i Objektgranskningen.

  Projektets namn är namnet på komponentens typbibliotek. Typbiblioteket, eller TypeLib, innehåller en beskrivning av de objekt och gränssnitt som tillhandahålls av komponenten.

 3. I rutan Projektbeskrivning anger du en beskrivning som ska visas i rutan Beskrivning längst ned i Objektgranskning.

 4. I rutan Argument för villkorlig kompilering anger du de konstantdeklarationer som används för villkorlig kompilering.

Skydda projektet

Du kan låsa ett projekt för att förhindra att någon ändrar det eller ange ett lösenord för projektegenskaperna.

 1. Verktyg-menyn klickar du på VBA-projektegenskaper och klickar sedan på fliken Allmänt.

 2. Om du vill låsa ett Visual Basic-projekt markerar du kryssrutan Lås projektet för visning.

 3. Under Lösenord för att visa projektegenskaper går du till rutan Lösenord och anger lösenordet. I rutan Bekräfta lösenordet anger du sedan lösenordet igen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×