Ange allmänna alternativ

Innehåll i det här avsnittet

Inställningar för snabbmeddelanden

Filöverföring

Windows Media Player

Språk

Kvalitet

Loggning

Inställningar för snabbmeddelanden

 • Visa uttryckssymboler i snabbmeddelanden     Markera den här kryssrutan om du vill visa uttryckssymboler som bilder i konversationer med snabbmeddelanden. Om du avmarkerar den här kryssrutan visas uttryckssymboler endast som texttecken i konversationsområdet i konversationsfönstret under en session med snabbmeddelanden. Symbolen visas som en bild i meddelandeområdet i konversationsfönstret och den kan också visas som en bild för mottagarna av dina snabbmeddelanden, beroende på vilka inställningar de har valt.

 • Ändra teckensnitt     Välj det här alternativet om du vill ändra teckensnittsfamilj, färg eller teckenstorlek för snabbmeddelandetexten. Om du väljer en teckensnittsfamilj som en annan deltagares dator inte har byter Communicator till ett annat teckensnitt som visas för kontakten. Teckensnittsändringar i dialogrutan Ändra teckensnitt används i alla dina snabbmeddelanden.

Överst på sidan

Filöverföring

 • Bläddra     Klicka på Bläddra om du vill ändra platsen för de filer som tas emot via filöverföring i Communicator sparas.

Överst på sidan

Windows Media Player

 • Pausa Windows Media Player för samtal, videosamtal och konferenser     Markera det här alternativet om du vill att Windows Media Player ska pausas vid inkommande och utgående ljud- och videosamtal och vid konferenser.

Överst på sidan

Språk

 • Välj språk för Communicator     Välj det språk som ska användas i användargränssnitt och meddelanden för Communicator.

  Obs!: Flera språk visas om du har installerat MUI-paketet (Multilingual User Interface) för Microsoft Office Communicator 2007.

Överst på sidan

Kvalitet

 • Tillåt att Microsoft samlar in anonym information om hur jag använder Communicator     Om du aktiverar det här alternativet skickas information automatiskt från Communicator till Microsoft om hur du använder produkten. Det är frivilligt att delta i programmet och resultaten används för att förbättra produkten.

Överst på sidan

Loggning

 • Aktivera loggning i Communicator     Du kan aktivera detta alternativ för att skapa en loggfil, communicator-uccp-log.uccplog, med information om hur Office Communicator 2007 samverkar med Office Communications Server 2007. Filen communicator-uccp-log.uccplog skapas i Windows-mappen <användarnamn>\Tracing. Detta alternativ skapar även filen Communicator.etl, som är en spårningsfil som skapas för administratörer och Microsoft Support för att underlätta vid felsökning av problem.

  Obs!: För att aktivera Aktivera loggning i Communicator måste du vara medlem i gruppen Användare av prestandaloggar.

 • Aktivera Windows händelseloggning för Communicator     Markera det här alternativet om du vill aktivera Windows-händelseloggning för Communicator. Du kan granska händelserna i Loggboken i Windows.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×