Analysera portföljen baserat på stora kostnadsbegränsningar

När du har skapat en analys och granskat de inbördes prioriteterna för förslagen är nästa steg att analysera förslagen i förhållande till organisationens ekonomiska begränsningar. Du kan ange kostnadsgränser som hjälper till att begränsa listan med förslag som rimligen kan godkännas som projekt.

Obs!:  Denna artikel och de videoklipp den innehåller beskriver ett typiskt scenario för en portföljanalys. Din organisation kan ha anpassat denna process för att tillgodose särskilda behov.

  1. På verktygsfältet Snabbstart, under Kostnadsvillkorsgränser, ändrar du värdet för den primära kostnadsbegränsningen och klickar sedan på Beräkna.

  2. Om du vill inkludera ytterligare begränsningar med hjälp av anpassade fält klickar du på Lägg till/ta bort under Kostnadsvillkorsgränser. Lägg till fältet, klicka på OK och sedan ange värdet för fältet. Klicka på Beräkna för att se dess inverkan på scenariot.

  3. Klicka på kolumnen Tvingad-in/-ut för varje rad i tabellen Projekt för att manuellt inkludera eller utesluta ett projekt för scenariot.

  4. Ange justerade kostnader i tabellen Projekt för att utvärdera villkorade kostnadsscenarier. Meddela förslagsägaren om den justerade budgeten för förslaget om detta scenario spikas.

  5. Om du vill åsidosätta projektsamband för scenariot avmarkerar du kryssrutan Tvinga projektsamband på fliken Alternativ.

  6. På fliken Analys klickar du på Spara som och anger ett namn för scenariot.

  7. Klicka på Jämför för att granska sparade scenarier.

När du har slutfört dessa procedurer är nästa steg att analysera portföljen enligt tidsbaserade krav på resurser, om förslagen i din portfölj har angiven resursinformation. Om förslagen i din portfölj inte har någon resursinformation är nästa steg att fatta beslut om projekten och meddela portföljens intressenter.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×