Office
Logga in

Alternativ för datainsamlingsmeddelanden

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd dialogrutan Alternativ för datainsamling via e-post när du vill visa och ändra alternativen som styr hur Microsoft Office Access 2007 hanterar svar på datainsamlingsmeddelanden. Inställningarna gäller för alla framtida svar på det e-postmeddelande som är valt eller som skapas.

Observera att de ändringar du gör av dessa inställningar inte gäller för svar som redan finns i inkorgen i Outlook.

Samla in data med dialogrutan Alternativ för datainsamling via e-post

Visar dialogrutan

 1. Öppna databasen som innehåller meddelandet du vill ändra alternativ för.

 2. Klicka på Hantera svar på fliken Externa Data i gruppen Samla in Data. Bild av knapp

 3. Markera meddelandet som du vill ändra alternativ för i dialogrutan Hantera datainsamlingsmeddelanden och klicka på Alternativ för meddelanden.

Importinställningar

Bearbeta svar och lägg till data i databasen automatiskt

Med hjälp av det här alternativet kan Microsoft Office Access 2007 bearbeta svar så snart de kommer till inkorgen i Microsoft Office Outlook 2007. Office Outlook 2007 och Office Access 2007 samarbetar för att exportera formulärinnehållet i vart och ett av svaren till måltabellerna i Access. Om den här kryssrutan inte är markerat måste du betarbeta svaren manuellt.

Mer information om automatisk och manuell bearbetning av svar

Svaren exporteras automatiskt från Outlook till Access om följande villkor uppfylls när svaren når Inkorgen i Outlook:

 • Office Outlook 2007   Office Outlook 2007 måste vara installerat på datorn. Om programmet inte körs när det kommer ett svar, börjar bearbetning nästa gång du startar Outlook. 

 • Office Access 2007   Office Access 2007 måste vara installerat på datorn. 

 • Databas     Databasen får inte vara lösenordsskyddad och ska inte vara öppen i exklusivt läge. Namnet på eller sökvägen till databasen får inte ha ändrats sedan du skickade e-postmeddelandet.

 • Tabeller och frågor     Namnen på tabellerna eller frågorna som du har angett och egenskaperna för de underliggande fälten får inte ha ändrats sedan du skickade e-postmeddelandet. Om du t.ex. ändrar datatypen för ett fält från Tal till Räknare efter att du skickar meddelandet, misslyckas exportåtgärden.

 • Behörighet    Du måste ha behörighet att lägga till eller uppdatera innehållet i de underliggande tabellerna och frågan.

Om ett eller flera villkor inte uppfylls misslyckas den automatiska bearbetningen. Korrigera felen och exportera sedan de svar som misslyckats manuellt. Alla svar som har ankommit till postlådan efter att du har löst problemet kommer att bearbetas automatiskt.

Manuell bearbetning     Om du vill styra både vilka svar som bearbetas och när de bearbetas, väljer du manuell bearbetning. I det här fallet ankommer svaren till inkorgen i Outlook, men de exporteras inte till databasen förrän du manuellt markerar och högerklickar på dem i Outlook och sedan klickar på Exportera data till Microsoft Office Access för vart och ett av svaren.

Du kanske också manuellt vill bearbeta alla svar som inte kan bearbetas automatiskt. När du har löst problemet som orsakade felet, måste du manuellt exportera vart och ett av svaren.

Innan du inleder en exportåtgärd måste du kontrollera följande:

 • Office Access 2007   Office Access 2007 måste vara installerat på datorn. 

 • Databas     Om databasen är lösenordsskyddad uppmanas du att ange lösenordet när du inleder exportåtgärden. Databasen får heller inte vara öppen i exklusivt läge, och varken namnet eller sökvägen får ha ändrats sedan du skickade e-postmeddelandet.

 • Tabeller och frågor    Varken namnen på tabellerna eller frågorna som du har angett eller egenskaperna för de underliggande fälten får ha ändrats sedan du skickade e-postmeddelandet.

 • Behörighet    Du måste ha behörighet att lägga till eller uppdatera innehållet i de underliggande tabellerna och frågan.

Ignorera svar från personer som du inte skickat meddelandet till

Det här alternativet gör att bara de svar som har skickats av de ursprungliga mottagarna av meddelandet bearbetas automatiskt. Svar från andra mottagare lagras i målmappen i Outlook, men de bearbetas inte automatiskt. Om du vill kan du bearbeta dessa svar manuellt.

Acceptera flera svar från samma mottagare

Det här alternativet tillåter mottagarna att skicka flera svar på samma e-postmeddelande. Om du väljer det här alternativet kan varje mottagare svara på meddelandet flera gånger, och varje svar bearbetas automatiskt. Om du inte väljer det här alternativet kan varje mottagare ändå skicka flera svar, men bara det första svaret från respektive mottagare bearbetas automatiskt. Alla efterföljande svar från den mottagaren lagras i målmappen i Outlook, och du kan bearbeta dem manuellt eller ta bort dem.

Obs!: Den här inställningen styr enbart antalet svar, och inte antalet poster inom ett enskilt svar som bearbetas. Om du skickar ett Microsoft Office InfoPath 2007-formulär, kan en mottagare skicka flera poster i ett enda svar. Alla poster i svaret bearbetas automatiskt eftersom de finns i ett formulär i ett enskilt meddelande.

Tillåt flera rader per svar

När du använder ett InfoPath-formulär för att skicka data, kan en mottagare lägga till flera poster genom att klicka på Infoga en rad längst ned i e-postmeddelandet. Om du bara vill bearbeta en post per svar ska du avmarkera den här kryssrutan.

Tillåt endast uppdateringar av befintliga data

När du använder ett InfoPath-formulär för att uppdatera data kan en mottagare skicka nya poster till dig, förutom uppdateringarna av befintliga poster. Om du inte vill att mottagarna ska kunna lägga till nya poster med hjälp av InfoPath-formuläret ska du markera den här kryssrutan.

Inställningar för automatisk bearbetning

Antal svar som ska bearbetas

Skriv det totala antalet svar (från alla mottagare) som ska betarbetas automatiskt. Om du vill att alla svar ska bearbetas automatiskt skriver du ett högt värde i textrutan. Svar som ankommer efter att angivet värde har uppnåtts lagras i målmappen, men de bearbetas inte automatiskt.

Tid och datum när bearbetningen ska stoppas

Ange datum och tid när den automatiska bearbetningen av svaren på det här e-postmeddelandet ska upphöra. Svar som ankommer efter det datumet och den tiden lagras i målmappen i Outlook, men de bearbetas inte automatiskt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×