Alternativ för att konvertera ett Word-dokument till en InfoPath-formulärmall

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan konvertera ett Microsoft Office Word-dokument till en Microsoft Office InfoPath-formulärmall med hjälp av guiden Importera i InfoPath. Du använder inställningarna i dialogrutan Importalternativ när du ändrar alternativ för hur ett Word-dokument importeras till InfoPath.

Vad ska importeras?

Endast layout     Välj det här alternativet om du vill behålla Word-dokumentets layout, men inte formulärfälten, när du importerar dokumentet.

Layout och formulärfält (standardkonvertering)     Välj det här alternativet om du vill använda standardinställningarna och behålla layouten i Word-dokumentet när du importerar det och använda standardinställningarna för att konvertera Word-formulärfält och andra element till olika InfoPath-kontroller.

Layout och formulärfält (anpassad konvertering)      Välj det här alternativet om du vill behålla Word-dokumentets layout när du importerar. Välj sedan de exakta alternativen som du vill använda under Anpassade konverteringsinställningar.

Anpassade konverteringsinställningar

Konvertera Word-formulärfält till InfoPath-kontroller      Markera den här kryssrutan om du vill att textrutor, kryssrutor och nedrullningsbara listrutor i Word-dokumentet ska konverteras till sina motsvarande kontrolltyper i den färdiga InfoPath-formulärmallen. Om Word-dokumentet till exempel innehåller en kryssruta, kommer den färdiga formulärmallen att innehålla en kryssruta.

Identifiera upprepande tabeller     Markera den här kryssrutan om du vill använda tabeller i Word-dokument som innehåller två eller flera identiska rader som ska konverteras till upprepande tabeller i den resulterande InfoPath-formulärmallen. Om Word-dokumentet innehåller identiska text i flera angränsande rader, hanteras de raderna som identiska rader, oavsett versaler och gemener. Till exempel om tre celler i angränsande rader innehåller orden SingleFamily, enstaka familj och enstaka familj dessa rader anses vara identiska rader. När du skapar upprepande tabell bevarar InfoPath antalet tomma rader som fanns i tabellen i Word-dokumentet.

Identifiera RTF-områden      Markera den här kryssrutan om du vill att flera, understrukna linjer i Word-dokumentet ska konverteras till RTF-rutor i den färdiga InfoPath-formulärmallen.

Konvertera till textruta

Anpassa konverteringen genom att använda nedanstående alternativ. Alternativen är bara tillgängliga om du valde Layout och formulärfält (anpassad konvertering).

Tomt, understrukna områden      Markera den här kryssrutan om du vill tömma, understrukna områden i Word-dokument som ska konverteras till textrutor i den resulterande InfoPath-formulärmallen. Konverteringen fungerar även om dokumentet innehåller minst tre-understreck (_) i en rad.

Tomt utrymme efter kolon      Markera den här kryssrutan om du vill att tomma utrymmen efter kolon i Word-dokumentet ska konverteras till textrutor i den färdiga InfoPath-formulärmallen. Konverteringen fungerar också om kolonet åtföljs av ett tabbstopp med fasta inledande tecken eller tre eller fler understrykningstecken ( _ ) i rad.

Tomma tabellceller      Markera den här kryssrutan om tomma celler i Word-dokumentet med kantlinjer längs alla fyra kanter ska konverteras till textrutor i den nya InfoPath-formulärmallen.

Tabellceller med etikettext     Markera den här kryssrutan om du vill att tabellceller i Word-dokumentet som har etiketter i det övre vänstra hörnet (eller övre högra hörnet om det gäller ett språk som skrivs från höger till vänster) ska konverteras till textrutor i den färdiga InfoPath-formulärmallen.

Hakparenteser runt flera blanksteg [ ]     Markera den här kryssrutan om du vill att flera blanksteg eller tabbtecken som omsluts med hakparentes [   ] i Word-dokumentet ska konverteras till textrutor i den färdiga InfoPath-formulärmallen. Om det finns text i parentesen konverteras texten till platshållartext i InfoPath-formulärmallen. Hakparenteserna konverteras inte till textrutor om det finns en rad- eller sidbrytning i hakparentesen, eller om det finns fler än 60 tecken i den.

Konvertera till kryssruta

Hakparenteser runt enskilda blanksteg [ ]      Markera den här kryssrutan om du vill att antingen enstaka blanksteg som omsluts med hakparentes [ ] eller understrukna blanksteg omslutna med hakparentes [_] i Word-dokumentet ska konverteras till kryssrutor i den färdiga InfoPath-formulärmallen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×