Alternativ > Meddelanden

Om du undrar varför du ser Light-versionen av Outlook Web App, hur du går tillbaka till standardversionen av Outlook Web App eller till Office, eller hur du använder ett annat e-postprogram på en mobil enhet eller dator, se Outlook Web App Light.

I Light-versionen av Outlook Web App finns färre meddelandealternativ än i standardversionen. Du kan till exempel inte utföra följande åtgärder i Light-versionen:

  • Hantera regler för Inkorgen

  • Lägga till bilder i e-postsignaturen

  • Förhandsvisa meddelanden och använda läsfönster

  • Konfigurera aviseringar och meddelanden för när meddelanden tas emot

  • Ändra teckenstorleken för meddelanden, använda RTF- eller HTML-format, använda ett brevhuvud

  • Ställa in vidarebefordran

Med alternativen för meddelanden kan du konfigurera egna inställningar för meddelanden, bland annat för e-postsignatur och hur du vill att mottagarens namn på nya meddelanden ska matchas.

Om du vill gå till sidan med meddelandealternativ från huvudsidan för Outlook Web App går du till hörnet längst upp och väljer Alternativ och sedan Meddelanden i listan i navigeringsfönstret.

När du har ändrat inställningarna på den här sidan väljer du Spara för att tillämpa ändringarna.

Artikelinnehåll

Meddelandealternativ

E-postsignatur

Meddelandespårning

Namnmatchning för e-post

Borttaget

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Meddelandealternativ

Antal objekt som ska visas per sida Ange antalet e-postmeddelanden eller objekt som visas i taget. Som standard visas 20 objekt i taget. Du kan ange hur många objekt som ska visas till mellan 5 och 100.

Efter att ett objekt flyttats eller tagits bort Med det här alternativet kan du ange vilken åtgärd som ska utföras när du flyttar eller tar bort ett öppet meddelande. När du har flyttat eller tagit bort ett meddelande kan du välja mellan att gå tillbaka till vyn, öppna föregående objekt eller öppna nästa objekt. Standardinställningen är tillbaka till vyn.

Överst på sidan

E-postsignatur

En e-postsignatur är text som läggs till automatiskt i slutet av ett utgående meddelande.

Inkludera min signatur automatiskt i utgående meddelanden Klicka på det här alternativet om du vill Outlook Web App lägga till en signatur i alla dina utgående meddelanden. Signaturen du skapar i Outlook Web App delas inte med Outlook. Du måste skapa separata signaturer om du använder både Outlook Web App och Outlook för att komma åt din postlåda.

Om du vill ändra en befintlig signatur klickar du på Ersätt min nuvarande signatur med följande och anger sedan den nya signaturen i textrutan.

Du kan bara använda en signatur och den används i alla meddelanden. Du kan inte lägga till bilder i signaturen.

Överst på sidan

Meddelandespårning

Med alternativ för meddelandespårning kan du styra svar på läskvitton. Du har tre alternativ för att hantera e-post med läskvitton.

Fråga innan svar skickas Välj det här alternativet om du vill tillfrågas innan ett läskvitto skickas till avsändaren. Som standard visas ett meddelande i ett informationsfält som anger att avsändaren har begärt ett läskvitto.

Skicka alltid svar Välj det här alternativet om du vill att ett läskvitto alltid ska skickas automatiskt till avsändare som begär ett kvitto för ett meddelande.

Skicka aldrig svar Välj det här alternativet om du vill att ett läskvitto aldrig ska skickas till avsändare som begär ett kvitto för ett meddelande.

Överst på sidan

Namnmatchning för e-post

Med alternativen för namnmatchning för e-post kan du kontrollera hur mottagare du lägger till för ett meddelande matchas.

Lägg till de senaste mottagarna i listan Senaste mottagare Om du markerar den här kryssrutan läggs namn till som matchas mot listan Senaste mottagare. Namnen som läggs till i den här listan visas i en markeringsruta i användargränssnittet när du börjar skriva en mottagares fullständiga namn. Sedan kan du välja den mottagaren i listan med möjliga matchningar. Inställningen är aktiverad som standard.

Rensa listan Senaste mottagare Klicka på den här länken om du vill rensa listan Senaste mottagare. Du uppmanas att bekräfta att du vill ta bort namnen i listan innan namnen raderas.

Vid namnmatchning, kontrollera först Med det här alternativet kan du välja var Outlook Web App ska söka först för att matcha namnen på raderna Till och Kopia i ett nytt meddelande. Du kan använda den globala adresslistan eller dina kontakter.

  • Global adresslista Välj det här alternativet om du vill använda den globala adresslistan först för att matcha ett mottagarnamn. Om Outlook Web App inte kan matcha namnet i den globala adresslistan görs ett försök i dina kontakter. Det här alternativet är valt som standard.

  • Kontakter Välj det här alternativet om du först vill använda dina personliga kontakter för att matcha ett mottagarnamn. Om Outlook Web App inte kan matcha namnet i kontakterna görs ett försök i den globala adresslistan.

Överst på sidan

Borttaget

När du tar bort ett objekt flyttas det till mappen Borttaget innan det tas bort permanent. Du kan välja att alla objekt i mappen Borttaget ska tas bort automatiskt när du loggar ut.

Töm mappen Borttaget när jag loggar ut Markera den här kryssrutan om du vill att objekten i mappen Borttaget ska tas bort när du loggar ut från Outlook Web App. Om du tar bort ett objekt i mappen Borttaget tas det bort permanent.

Överst på sidan

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×