Aktivitetslänkstyper

När du länkar två aktiviteter skapar du en relation mellan dem som kallas aktivitetssamband. De här sambanden driver projektschemat. Varje ändring du gör i schemat för en föregående aktivitet påverkar den länkade aktiviteten, som påverkar nästa aktivitet osv.

I Project skapas som standard avslut-till-start-länkar, men sådana fungerar inte i alla situationer. I Project finns det fyra typer av aktivitetssamband.

Mer information om hur du byter till en annan länk finns i Ändra en aktivitetslänk.

Avslut-till-start-länk (as)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte starta förrän aktivitet A är avslutad. Detta är standardlänktypen i Project, och den som oftast används.

Exempel: Gräva grund (aktivitet A) måste slutföras innan gruppen kan starta Hälla betong (aktivitet B).

Start-till-start-länk (ss)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte börja innan aktivitet A startats. De behöver inte starta samtidigt: aktivitet B kan påbörjas när som helst efter att aktivitet A startats.

Exempel: För att spara tid vill du jämna ut betongen i ena änden av grunden medan den fortfarande hälls vid andra änden. Men Utjämna betong (aktivitet B) kan inte påbörjas innan Hälla betong (aktivitet A) har påbörjats.

Avslut-till-avslut-länk (aa)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A slutförts. De behöver inte slutföras samtidigt: aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A är klar.

Exempel: Din grupp drar ledningar till byggnaden och inspekterar dem samtidigt. Innan Dra ledningar (aktivitet A) är klar går det inte att slutföra Elinspektion (aktivitet B).

Start-till-avslut-länk (sa)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A påbörjats. Aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A påbörjats. Den här typen av länk används sällan.

Exempel: Takstolarna till byggnaden konstrueras på en annan plats. Du kan inte slutföra Montera tak (aktivitet B) innan Leverans av takstolar (aktivitet A) påbörjats.

Gäller för: Project Professional 2013, Project Standard 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk