Aktivitetslänkstyper

När du länkar två aktiviteter skapar du en relation mellan dem som kallas aktivitetssamband. De här sambanden driver projektschemat. Varje ändring du gör i schemat för en föregående aktivitet påverkar den länkade aktiviteten, som påverkar nästa aktivitet osv.

I Project skapas som standard avslut-till-start-länkar, men sådana fungerar inte i alla situationer. I Project finns det fyra typer av aktivitetssamband.

Mer information om hur du byter till en annan länk finns i Ändra en aktivitetslänk.

Avslut-till-start-länk (as)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte starta förrän aktivitet A är avslutad. Detta är standardlänktypen i Project, och den som oftast används.

Exempel: Gräva grund (aktivitet A) måste slutföras innan gruppen kan starta Hälla betong (aktivitet B).

Start-till-start-länk (ss)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte börja innan aktivitet A startats. De behöver inte starta samtidigt: aktivitet B kan påbörjas när som helst efter att aktivitet A startats.

Exempel: För att spara tid vill du jämna ut betongen i ena änden av grunden medan den fortfarande hälls vid andra änden. Men Utjämna betong (aktivitet B) kan inte påbörjas innan Hälla betong (aktivitet A) har påbörjats.

Avslut-till-avslut-länk (aa)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A slutförts. De behöver inte slutföras samtidigt: aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A är klar.

Exempel: Din grupp drar ledningar till byggnaden och inspekterar dem samtidigt. Innan Dra ledningar (aktivitet A) är klar går det inte att slutföra Elinspektion (aktivitet B).

Start-till-avslut-länk (sa)

Kommer senare

Aktivitet B kan inte slutföras förrän aktivitet A påbörjats. Aktivitet B kan slutföras när som helst efter att aktivitet A påbörjats. Den här typen av länk används sällan.

Exempel: Takstolarna till byggnaden konstrueras på en annan plats. Du kan inte slutföra Montera tak (aktivitet B) innan Leverans av takstolar (aktivitet A) påbörjats.

Gäller för: Project, Project 2013 StandardHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk