Aktivitetsfält

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Här följer aktivitetsfält i Microsoft Office Project. Klicka på ett fältnamn för mer information.

Verklig kostnad (fält)

Verklig varaktighet (aktivitetsfält)

Verkligt slut (fält)

Verklig total övertidskostnad (fält)

Verkligt övertidsarbete (fält)

Verklig start (fält)

Verkligt arbete (fält)

VKUA (fält)

Tilldelningsfält

Tilldelningsförskjutning (fält)

Tilldelningsenheter (fält)

Originalkostnad (fält)

Originalvaraktighet (aktivitetsfält)

Originalslut (fält)

Originalstart (fält)

Originalarbete (fält)

Originalkostnad 1-10 (fält)

Originalvaraktighet 1-10 (aktivitetsfält)

Fälten Originalslut 1-10

Fälten Originalstart 1-10

Originalarbete 1-10 (fält)

BKUA (fält)

BCWS-fält

Färdigt fram till (aktivitetsfält)

Fälten Bekräftat

Villkorsdatum (aktivitetsfält)

Villkorstyp (aktivitetsfält)

Kontakt (aktivitetsfält)

Kostnad (fält)

Kostnadstabell (fält)

Kostnadsavvikelse (fält)

Fälten Kostnad 1-10

CPI (fält)

Skapad (aktivitetsfält)

Kritisk (fält)

KA (fält)

KA% (fält)

Datum 1-10 (fält)

Tidsgräns (aktivitetsfält)

Varaktighet (aktivitetsfält)

Varaktighetsavvikelse (aktivitetsfält)

Varaktighet 1-10 (fält)

UK (aktivitetsfält)

Tidigt slut (aktivitetsfält)

Tidig start (aktivitetsfält)

Metod för upparbetat värde (aktivitetsfält)

Insatsberoende (aktivitetsfält)

Fälten Företagskostnad 1-10

Fälten Företagsdatum 1-30

Fälten Företagsvaraktighet 1-10

Fälten Företagsflagga 1-20

Fälten Företagsnummer 1-40

Dispositionskod 1-30 för företagsaktivitet (aktivitetsfält)

Fälten Företagstext 1-40

Uppskattad (aktivitetsfält)

Förväntad varaktighet (aktivitetsfält)

Förväntat slut (aktivitetsfält)

Förväntad Start (aktivitetsfält)

Extern aktivitet (aktivitetsfält)

Slut (aktivitetsfält)

Slutslack (aktivitetsfält)

Slutavvikelse (fält)

Slut 1-10 (fält)

Fast kostnad (fält)

Företagsflagga 1-20 (fält)

Fritt slack (aktivitetsfält)

Gruppera efter sammanfattning (fält)

Dölj stapel (aktivitetsfält)

Fälten hyperlänk

Fälten hyperlänkadress

Fälten Hyperlänkens fullständiga adress

Hyperlänkens underadress (fält)

ID (fält)

Ignorera resurskalender (aktivitetsfält)

Symboler (fält)

Sent slut (aktivitetsfält)

Sen start (aktivitetsfält)

Utjämna tilldelningar (aktivitetsfält)

Utjämning kan delas (aktivitetsfält)

Förskjutning pga utjämning (fält)

Länkade fält (fält)

Märkt (aktivitetsfält)

Milstolpe (aktivitetsfält)

Namn (fält)

Negativ slack (aktivitetsfält)

Anteckningar (fält)

Tal1-20 (fält)

Objekt (fält)

Bästa varaktighet (aktivitetsfält)

Bästa slut (aktivitetsfält)

Bästa Start (aktivitetsfält)

Dispositionskod1-10 (fält)

Dispositionsnivå (fält)

Dispositionsnummer (aktivitetsfält)

Överbelagd (fält)

Övertidskostnad (fält)

Övertidsarbete (fält)

Procent färdigt (fält)

Procent färdigt arbete (fält)

Sämsta varaktighet (aktivitetsfält)

Sämsta slut (aktivitetsfält)

Sämsta Start (aktivitetsfält)

Procent (%) fysiskt klart (aktivitetsfält)

Föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Slut före utjämning (aktivitetsfält)

Start före utjämning (aktivitetsfält)

Prioritet (fält)

Projekt (fält)

Återkommande (aktivitetsfält)

Normalt arbete (fält)

Återstående kostnad (fält)

Återstående varaktighet (aktivitetsfält)

Återstående övertidskostnad (fält)

Återstående övertidsarbete (fält)

Återstående arbete (fält)

Resursgrupp (fält)

Resursinitialer (fält)

Resursnamn (aktivitetsfält)

Resursfonetik (aktivitetsfält)

Resurstyp (aktivitetsfält)

Avvaktar svar (fält)

Fortsätt (aktivitetsfält)

Upplyft (aktivitetsfält)

SPI (fält)

Start (fält)

Startslack (aktivitetsfält)

Startavvikelse (fält)

Start1-10 (fält)

Status (aktivitetsfält)

Statusindikator (aktivitetsfält)

Stopp (aktivitetsfält)

Underprojektsfil (aktivitetsfält)

Underprojekt skrivskyddat (aktivitetsfält)

Efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Sammanfattning (aktivitetsfält)

Sammanfattningsstatus (aktivitetsfält)

SA (fält)

SA% (fält)

Aktivitetskalender (aktivitetsfält)

PFAS (aktivitetsfält)

Avvaktar teamstatus (fält)

Text ovanför (aktivitetsfält)

Text1-30 (fält)

Totalt slack (aktivitetsfält)

Typ (fält)

Unikt ID (fält)

Unikt ID för föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Unikt ID för efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Uppdatering krävs (fält)

AVF (fält)

Struktur (fält)

Struktur föregående aktiviteter (aktivitetsfält)

Struktur efterföljande aktiviteter (aktivitetsfält)

Arbete (fält)

Arbetsprofil (fält)

Arbetsavvikelse (fält)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×