Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

Du kan anpassa statusfältet och lägga till en indikator som visar om Spåra ändringar är aktiv eller inaktiv. När funktionen Spåra ändringar är aktiv visas alla ändringar som du för in i dokumentet. Om du inaktiverar funktionen Spåra ändringar kan du ändra i dokumentet utan att ändringarna registreras.

I den här artikeln

Aktivera Spåra ändringar

Inaktivera Spåra ändringar

Aktivera Spåra ändringar

 • Klicka på fliken Granska i gruppen Spårningoch klicka på knappen Spåra ändringar.

  Knappen Spåra ändringar framhävs enligt följande bild.

  Gruppen Uppföljning med spåra ändringar aktiverat

  Du kan dessutom lägga till en indikator för Spåra ändringar i statusfältet. Om du vill lägga till den, högerklickar du på statusfältet och klickar på Spåra ändringar. Du kan sedan klicka på indikatorn Spåra ändringar i statusfältet för att aktivera eller inaktivera Spåra ändringar.

  Statusfält som visar Spåra ändringar aktiverat

Obs!: Om kommandot Spåra ändringar inte är tillgängligt kanske dokumentskyddsfunktionen måste inaktiveras. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska och klicka sedan på Stoppa skydd längst ned i åtgärdsfönstret Skydda dokument. (Ett lösenord kanske måste anges.)

Överst på sidan

Inaktivera Spåra ändringar

Om du inaktiverar Spåra ändringar kan du granska dokumentet utan att ändringarna registreras. Ändringar som redan har spårats tas inte bort om du inaktiverar Spåra ändringar.

Viktigt!: Du tar bort spårade ändringar genom att använda kommandona Acceptera och Ignorera i gruppen Ändringar på fliken Granska.

 • Klicka på fliken Granska i gruppen Spårningoch klicka på knappen Spåra ändringar.

  Knappen Spåra ändringar framhävs enligt följande bild.

  Gruppen Uppföljning

Överst på sidan

Mer information finns i

Visa eller dölja kommentarer eller spårade ändringar

Infoga eller ta bort en kommentar

Granska, godkänna, avvisa och dölj spårade ändringar

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×