Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

Du kan anpassa statusfältet och lägga till en indikator som visar om Spåra ändringar är aktiv eller inaktiv. När funktionen Spåra ändringar är aktiv visas alla ändringar som du för in i dokumentet. Om du inaktiverar funktionen Spåra ändringar kan du ändra i dokumentet utan att ändringarna registreras.

Artikelinnehåll

Aktivera Spåra ändringar

Inaktivera Spåra ändringar

Aktivera Spåra ändringar

  • Klicka på bilden Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska.

    Gruppen Uppföljning

    Om du vill lägga till en indikator för spårade ändringar i statusfältet högerklickar du på statusfältet och klickar på Spåra ändringar. Klicka på Spåra ändringar-indikatorn på statusfältet för att aktivera eller inaktivera Spåra ändringar.

Obs!   Om kommandot Spåra ändringar inte är tillgängligt kanske dokumentskyddsfunktionen måste inaktiveras. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska och klicka sedan på Stoppa skydd längst ned i åtgärdsfönstret Skydda dokument. (Ett lösenord kanske måste anges.)

Överst på sidan

Inaktivera Spåra ändringar

Om du inaktiverar Spåra ändringar kan du granska dokumentet utan att ändringarna registreras. Ändringar som redan har spårats tas inte bort om du inaktiverar Spåra ändringar.

Viktigt!   Du tar bort spårade ändringar genom att använda kommandona Acceptera och Ignorera i gruppen Ändringar på fliken Granska.

  • Klicka på bilden Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska.

    Gruppen Uppföljning

    Om du vill lägga till en indikator för spårade ändringar i statusfältet högerklickar du på statusfältet och klickar på Spåra ändringar. Klicka på Spåra ändringar-indikatorn på statusfältet för att visa eller dölja de spårade ändringarna.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk