Aktivera och inaktivera ActiveX-kontroller i Office-dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln förklarar vilka risker som är inbegripna i att aktivera ActiveX-kontroller och hur Säkerhetscenter i Microsoft Office 2007-systemet kan hjälpa till att minimera riskerna. I den här artikeln kan termen dokument avse alla Office-filer som kan innehålla ActiveX-kontroller.

Mer information om Säkerhetscenter finns i Visa mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

I den här artikeln

Aktivera ActiveX-kontroller när en säkerhetsvarning visas

Ändra ActiveX-säkerhetsinställningarna för Access, Excel, PowerPoint och Word

Vad är en ActiveX-kontroll och på vilket sätt kan den utgöra en säkerhetsrisk?

Välskrivna ActiveX-kontroller och Säkerhetscenter-identifiering

Aktivera ActiveX-kontroller när en säkerhetsvarning visas

När en säkerhetsvarning visas kan du aktivera ActiveX-kontroller för den aktuella sessionen om kontrollen kommer från en pålitlig källa.

 1. Klicka på Alternativ i säkerhetsvarningens meddelandefält.

 2. Dialogrutan Säkerhetsalternativ visas.

 3. Markera Aktivera innehållet.

 4. Innehållet är aktiverat för den här sessionen.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Publisher 2007 visas säkerhetsaviseringar i dialogrutor, inte i meddelandefältet.

Dialogruta med säkerhetsmeddelande i Microsoft Office

Viktigt!: Om du inte vill få fler säkerhetsvarningar om innehållet kan du placera dokumentet på en betrodd plats. Säkerhetsinställningarna i Säkerhetscenter påverkar inte ett dokument på ett betrodd plats. Det enda undantaget är en ActiveX-kontroll med angiven killbit. I det här fallet körs inte ActiveX-kontrollen.

Ändra ActiveX-säkerhetsinställningarna för Access, Excel, PowerPoint och Word

Systemadministratören kan ha ändrat standardinställningarna vilket kan medföra att du inte själv kan ändra några inställningar.

Obs!: Om du ändrar en ActiveX-kontrollsinställning i ett Office-program ändras inställningen i alla andra Office-program som anges i stegen nedan.

Vilket program i Microsoft Office 2007-systemet använder du?

Access

Access

 1. Öppna en Access-databasfil.

 2. Klicka på Alternativ i säkerhetsvarningens meddelandefält.

  • Skydda datorn från okänt innehåll (rekommenderas)    Alla ActiveX-kontroller i databasen inaktiveras. Använd det här alternativet för okända utgivare.

  • Aktivera innehållet    Aktivera alla ActiveX-kontroller, moduler och makroåtgärder.

   Viktigt!: Om du inte vill få fler säkerhetsvarningar om innehållet kan du placera databasen på en betrodd plats. Ett dokument på en betrodd plats påverkas inte av säkerhetsinställningarna i Säkerhetscenter. Det enda undantaget är en ActiveX-kontroll med angiven killbit. I det här fallet körs inte ActiveX-kontrollen.

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Excel-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på ActiveX-inställningar.

 3. Klicka på önskat alternativ:

  • Inaktivera alla kontroller och visa inget meddelande     Alla ActiveX-kontroller i dokumenten inaktiveras. Ett rött X som platshållare eller en bild av kontrollen visas.

   Viktigt!: Om du inte vill få fler säkerhetsvarningar om innehållet kan du placera dokumentet på en betrodd plats.

  • Fråga innan aktivering av kontroller som inte är tillförlitliga för initiering med ytterligare begränsningar och kontroller som är tillförlitliga för initiering med minimala begränsningar     Det här alternativet fungerar på ett av två sätt beroende på om det finns ett VBA-projekt eller inte.

   • Med ett VBA-projekt     Alla ActiveX-kontroller inaktiveras och meddelandefältet visas. Klicka på Aktivera om du vill aktivera kontrollerna.

   • Utan ett VBA-projekt    ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras med minimala begränsningar och meddelandefältet visas inte. Alla ActiveX-kontroller måste emellertid markeras som tillförlitliga för initiering för att meddelandefältet inte ska visas. ActiveX-kontroller som inte är tillförlitliga för initiering inaktiveras.

  • Fråga innan aktivering av kontroller med minimala begränsningar     Det här är standardinställningen. Det här alternativet fungerar på något av två sätt beroende på om det finns ett VBA-projekt eller inte.

   • Med ett VBA-projekt     Alla ActiveX-kontroller inaktiveras och meddelandefältet visas. Klicka på Aktivera om du vill aktivera kontrollerna.

   • Utan ett VBA-projekt    ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras med minimala begränsningar och meddelandefältet visas inte. Alla ActiveX-kontroller måste emellertid markeras som tillförlitliga för initiering för att meddelandefältet inte ska visas. ActiveX-kontroller som inte är tillförlitliga för initiering inaktiveras.

  • Aktivera alla kontroller utan begränsningar och utan att fråga (rekommenderas inte, potentiellt farliga kontroller kan köras)    Alla ActiveX-kontroller i dokumentet aktiveras med minimala begränsningar.

  • Felsäkert läge (begränsar kontrollens åtkomst till datorn)     ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras i felsäkert läge. Felsäkert läge innebär att utvecklaren har markerat kontrollen som säker.

Mer information om ActiveX-kontroller och Excel finns i Lägga till eller registrera en ActiveX-kontroll

Obs!: Mer information om tillförlitliga för initiering Aktiveras finns betrodda initiering och använda skript för ActiveX-kontroller

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på PowerPoint-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Säkerhetscenter och sedan .

 3. På Säkerhetscenter för Microsoft Office PowerPoint klickar du på Inställningar för säkerhetscenter.

 4. Klicka på ActiveX-inställningar

 5. Klicka på önskat alternativ:

  • Inaktivera alla kontroller och visa inget meddelande     Alla ActiveX-kontroller i dokumenten inaktiveras. Ett rött X som platshållare eller en bild av kontrollen visas.

   Viktigt!: Om du inte vill få fler säkerhetsvarningar om innehållet kan du placera dokumentet på en betrodd plats.

  • Fråga innan aktivering av kontroller som inte är tillförlitliga för initiering med ytterligare begränsningar och kontroller som är tillförlitliga för initiering med minimala begränsningar     Det här alternativet fungerar på ett av två sätt beroende på om det finns ett VBA-projekt eller inte.

   • Med ett VBA-projekt     Alla ActiveX-kontroller inaktiveras och meddelandefältet visas. Klicka på Aktivera om du vill aktivera kontrollerna.

   • Utan ett VBA-projekt    ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras med minimala begränsningar och meddelandefältet visas inte. Alla ActiveX-kontroller måste emellertid markeras som tillförlitliga för initiering för att meddelandefältet inte ska visas. ActiveX-kontroller som inte är tillförlitliga för initiering inaktiveras.

  • Fråga innan aktivering av kontroller med minimala begränsningar     Det här är standardinställningen. Det här alternativet fungerar på något av två sätt beroende på om det finns ett VBA-projekt eller inte.

   • Med ett VBA-projekt     Alla ActiveX-kontroller inaktiveras och meddelandefältet visas. Klicka på Aktivera om du vill aktivera kontrollerna.

   • Utan ett VBA-projekt    ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras med minimala begränsningar och meddelandefältet visas inte. Alla ActiveX-kontroller måste emellertid markeras som tillförlitliga för initiering för att meddelandefältet inte ska visas. ActiveX-kontroller som inte är tillförlitliga för initiering inaktiveras.

  • Aktivera alla kontroller utan begränsningar och utan att fråga (rekommenderas inte, potentiellt farliga kontroller kan köras)    Alla ActiveX-kontroller i dokumentet aktiveras med minimala begränsningar.

  • Felsäkert läge (begränsar kontrollens åtkomst till datorn)     ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras i felsäkert läge. Felsäkert läge innebär att utvecklaren har markerat kontrollen som säker.

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka på Word-alternativ längst ned i dialogrutan.

 2. Klicka på Säkerhetscenter och sedan .

 3. På Säkerhetscenter för Microsoft Office Word klickar du på Inställningar för säkerhetscenter.

 4. Klicka på ActiveX-inställningar

 5. Klicka på önskat alternativ:

  • Inaktivera alla kontroller och visa inget meddelande     Alla ActiveX-kontroller i dokumenten inaktiveras. Ett rött X som platshållare eller en bild av kontrollen visas.

   Viktigt!: Om du inte vill få fler säkerhetsvarningar om innehållet kan du placera dokumentet på en betrodd plats.

  • Fråga innan aktivering av kontroller som inte är tillförlitliga för initiering med ytterligare begränsningar och kontroller som är tillförlitliga för initiering med minimala begränsningar     Det här alternativet fungerar på ett av två sätt beroende på om det finns ett VBA-projekt eller inte.

   • Med ett VBA-projekt     Alla ActiveX-kontroller inaktiveras och meddelandefältet visas. Klicka på Aktivera om du vill aktivera kontrollerna.

   • Utan ett VBA-projekt    ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras med minimala begränsningar och meddelandefältet visas inte. Alla ActiveX-kontroller måste emellertid markeras som tillförlitliga för initiering för att meddelandefältet inte ska visas. ActiveX-kontroller som inte är tillförlitliga för initiering inaktiveras.

  • Fråga innan aktivering av kontroller med minimala begränsningar     Det här är standardinställningen. Det här alternativet fungerar på något av två sätt beroende på om det finns ett VBA-projekt eller inte.

   • Med ett VBA-projekt     Alla ActiveX-kontroller inaktiveras och meddelandefältet visas. Klicka på Aktivera om du vill aktivera kontrollerna.

   • Utan ett VBA-projekt    ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras med minimala begränsningar och meddelandefältet visas inte. Alla ActiveX-kontroller måste emellertid markeras som tillförlitliga för initiering för att meddelandefältet inte ska visas. ActiveX-kontroller som inte är tillförlitliga för initiering inaktiveras.

  • Aktivera alla kontroller utan begränsningar och utan att fråga (rekommenderas inte, potentiellt farliga kontroller kan köras)    Alla ActiveX-kontroller i dokumentet aktiveras med minimala begränsningar.

  • Felsäkert läge (begränsar kontrollens åtkomst till datorn)     ActiveX-kontroller som är tillförlitliga för initiering aktiveras i felsäkert läge. Felsäkert läge innebär att utvecklaren har markerat kontrollen som säker.

Mer information om funktioner för lösenordsskydd, data och din personliga information i Word finns i RTa bort dold och personlig information genom att inspekterande dokument.

Vad är en ActiveX-kontroll och på vilket sätt kan den utgöra en säkerhetsrisk?

ActiveX-kontroller är små byggstenar som genererar program som används för att distribuera program som arbetar på Internet via webbläsare. Exempel på ActiveX-kontroller är anpassade program för datainsamling, för visning av särskilda typer av filer och för uppspelning av animeringar.

Risker och potentiell skada

ActiveX-kontroller har obegränsad åtkomst till din dator och kan följaktligen komma åt det lokala filsystemet och ändra registerinställningarna för operativsystemet. En hackare som använder en ActiveX-kontroll för att ta över din dator kan orsaka omfattande skador.

Hur kan Säkerhetscenter hjälpa mig?

Säkerhetscenter undersöker dokument som innehåller ActiveX-kontroller. Om dokumentet innehåller ett VBA-projekt (Visual Basic for Applications), till exempel en makroaktiverad XLSM-fil, är Säkerhetscenter mer restriktivt eftersom dokumentet innehåller både makron och ActiveX-kontroller.

Om Säkerhetscenter upptäcker en potentiellt osäker ActiveX-kontroll inaktiveras kontrollen och ett meddelandefält visas där du informeras om den potentiellt skadliga ActiveX-kontrollen.

Meddelandefält

Välskrivna ActiveX-kontroller och Säkerhetscenter-identifiering

Det finns två sätt att uppnå en säker miljö för att köra ActiveX-kontroller. Först är att utvecklaren skapar en väl utformad ActiveX-kontrollen. Den andra delen med hjälp av Säkerhetscenter söka efter:

 • Om en killbit för kontrollen anges i registret     En killbit förhindrar kontroller som har ett känt kryphål från att läsas in. Om Säkerhetscenter upptäcker att det finns killbit angiven läses kontrollen inte in och kan heller inte läsas in under några omständigheter.

 • Om kontrollen är som tillförlitliga för initiering     Utvecklare Markera att verifiera säkerheten för kontrollen. Om kontrollen inte har markerats som tillförlitliga för initiering Aktiveras kontrollen anses vara tillförlitliga för initiering och Säkerhetscenter gäller ytterligare begränsningar.

Om du vill se en MSDN-artikel på streckkoden som en kontroll utvecklare bör vidta för att säkerställa betrodda initiering och säker scripting för en ActiveX-kontrollen finns i betrodda initiering och använda skript för ActiveX-kontroller

Prova den senaste versionen av Office

Den senaste versionen av Microsoft Office erbjuder mycket bra nya funktioner som hjälper dig att bli mer produktiv.

Prova den nya versionen av Outlook

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×