Aktivera och använda ringa kvalitet instrumentpanel för Microsoft Teams och Skype för företag – Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Lär dig hur du konfigurerar organisationen Office 365 om du vill använda instrumentpanelen ringa kvalitet för att övervaka samtalskvaliteten.

Den ringa kvalitet instrumentpanel (CQD) för Microsoft Teams och Skype för företag – Online kan du få insyn i kvaliteten på ringda med hjälp av Microsoft Teams och Skype för företag tjänster. Det här avsnittet beskriver de steg som du måste slutföra för att börja samla in data.

Obs!: De detaljerade rapporterna i CQD är för närvarande tillgängliga som teknisk förhandsversion, men tillgängliga för alla kunder.

Senaste ändringar och uppdateringar

De senaste ändringarna i CQD är följande:

 • Innehåller Microsoft Teams data utöver Skype för företag – Online data.

 • Sammanfattande rapporter innehåller en Produktfilter om du vill markera alla data, Microsoft Teams data eller Skype för företag – Online data.

I den här artikeln finns en lista med Tillgängliga dimensioner och måttenheter i instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag – Online.

Obs!: Information om uppdateringar och ändringar av instrumentpanelen hittar du genom att klicka på Goda nyheter! på instrumentpanelen. Du kan gå till https://aka.ms/CQDOnline.

Aktivera Microsoft samtal kvalitet instrumentpanel (CQD) sammanfattande rapporter

Innan du kan börja använda CQD, måste du aktivera det för organisationen Office 365.

 1. Logga in på organisationen Office 365 med hjälp av ett administratörskonto och välj sedan panelen Admin så öppnas i administratörscenter.

 2. Välj Skype för företag i den vänstra rutan under Admin, så öppnas administrationscentret för Skype för företag.

 3. I administrationscentret för Skype för företag väljer du verktyg i den vänstra rutan och sedan Instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag – online.

  Verktyg i Skype för företag

 4. På sidan som öppnas väljer du Logga in med globalt administratörskonto. Ange autentiseringsuppgifterna för kontot när du uppmanas att göra det.

  CQD – inloggning

När du har loggat in och CQD har aktiverats börjar data samlas in och bearbetas.

Obs!: Det kan ta ett par timmar att bearbeta tillräckligt med data för att visa beskrivande resultat i rapporter.

Funktioner i Instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag – online

Sammanfattningsrapporter i CQD innehåller några av de planerade funktionerna för detaljerade rapporter. Skillnaderna mellan de två versionerna sammanfattas här:

Funktion

Sammanfattningsrapporter

Detaljerade rapporter

Programdelningsmått

Nej

Ja

Stöd för byggnadsinformation

Ja

Ja

Stöd för analys på ökad detaljnivå

Nej

Ja

Mått på tillförlitlighet till media

Nej

Ja

Rapporter som är klara för användning

Ja

Ja

Översiktsrapporter

Ja

Ja

Rapportuppsättning per användare

Nej

Ja

Anpassning av rapportuppsättning (lägga till, ta bort, ändra rapporter)

Nej

Ja

Mått på videobaserad skärmdelning

Nej

Ja

Videomått

Nej

Ja

Mängd tillgängliga data

Senaste 6 månaderna

Senaste 6 månaderna

Microsoft Teams data

Ja

Ja

Rapporter som är klara för användning

Båda CQD-versionerna är klara för användning, så du får statistik för samtalskvalitet utan att behöva skapa nya rapporter. När informationen bearbetas i backend börjar samtalskvalitetsdata visas i rapporterna.

Översiktsrapporter

Med båda CQD-versionerna får användaren översiktlig information om den övergripande samtalskvaliteten, men informationen presenteras inte på samma sätt i sammanfattningsrapporter som i detaljerade rapporter.

I sammanfattningsrapporter får användaren en förenklad sidvy med flikar som de snabbt kan bläddra mellan, med uppgifter om status och trender för den övergripande samtalskvaliteten.

De fyra flikarna är:

 • Övergripande samtalskvalitet – innehåller information om alla strömmar, med en sammanställning av strömmar från server till klient respektive från klient till klient, liksom separata strömmar från server till klient och klient till klient, i form av månads- och dagstrender.

 • Server–klient – innehåller mer information om strömmarna mellan server- och klientslutpunkter.

 • Klient–klient – innehåller mer information om strömmarna mellan två klientslutpunkter.

 • Röst kvalitet SLA – ger information om samtal som ingår i Skype för företag – Online röst kvalitet SLA

Fliken Övergripande samtalskvalitet

Den här fliken innehåller information om antal strömmar och andel strömmar med dålig kvalitet. Utifrån uppgifterna kan du utvärdera status och trender för samtalskvaliteten. Förklaringen i det övre högra hörnet visar vilken färg och vilka visuella element som representerar dessa värden.

CQD – förklaring av data

Strömmarna delas in i tre grupper: Bra, Dålig och Oklassificerade. Det finns också beräknade Dålig %-värden som anger hur stor andel av det totala antalet strömmar som klassificerats som dåliga. Eftersom Dålig % = dåliga strömmar / (dåliga strömmar + bra strömmar) * 100 påverkas inte Dålig % av antalet oklassificerade strömmar. Information om vad som används för att klassificera en ström som dålig eller bra finns i https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Använd skalan till vänster för att mäta värdena för antal samtal.

CQD – antal data

Använd skalan till höger för att mäta värdena för Dålig %.

CQD – data i procent

Du kan också visa de numeriska värdena genom att hålla musen över en stapel.

Obs!: Följande exempel kommer från en mycket liten exempel datauppsättning och värdena inte realistiskt för ett verkligt distribution.

CQD – numeriska data

Den övergripande strömvolymen är en viktig faktor för att fastställa hur relevant den beräknade andelen med klassificeringen Dålig är. Ju mindre strömvolym totalt, desto mindre tillförlitliga är de rapporterade värdena.

Fliken Server–klient och fliken Klient–klient

De här två flikarna innehåller mer information om strömmar som genomfördes i deras slutpunkt-till-slutpunkt-scenarier. Båda flikarna har fyra komprimerbara avsnitt, som representerar fyra möjliga scenarier för medieströmmar.

 • Kabelansluten, intern

 • Kabelansluten, extern

 • WiFi, intern

 • WiFi, extern

Internt test

Under bearbetning klassificerar CQD backend-ström som inom eller utanför med ordna information om den finns. Slutpunkter för varje ström är kopplade till en undernätsadress. Om undernätet i listan med undernät i uppladdade Building informationen anses det inuti. Om bygga information inte har ännu har överförts, kommer sedan inuti Test alltid klassificera bildströmmar som utsida. Observera att inuti Test för Server-klient scenario endast anser klienten slutpunkt. Eftersom servrarna alltid utanför från en användare kan det inte med i beräkningen testet.

Kabelansluten eller WiFi

Som namnen antyder är det här ett klassificeringskriterium som baseras på typen av klientanslutningar. Servern är alltid kabelansluten och ingår därför inte i beräkningen.

Obs!: Om en av de två slutpunkterna för en ström är ansluten till ett WiFi-nätverk klassificeras den som WiFi i CQD.

Välja produktdata som finns i rapporter

I sammanfattning och plats EMF rapporter använder du Produktfilter kombinationsrutan och välja för att visa alla produktdata endast Microsoft Teams data eller endast Skype för företag – Online data.

Skärmbild som visar Produktfilter kontrollen med alternativ för alla, Microsoft Teams och Skype för företag.

Du kan använda dimensionen grupper för att filtrera data till Microsoft Teams eller Skype för företag – Online data som en del av definierat rapporten i detaljerade rapporter.

Ladda upp byggnadsinformation

Sammanfattningsrapporter i Instrumentpanelen för samtalskvalitet innehåller sidan Datauppladdning för klientorganisation   . Du når den genom att välja länktaggen Datauppladdning för klientorganisation i det övre högra hörnet. På den här sidan kan administratörer ladda upp egen information, till exempel mappning av IP-adress och geografisk information, mappning av varje trådlös åtkomstpunkt och dess MAC-adress osv.

CQD – instrumentpanel
 1. Öppna sidan Datauppladdning för klientorganisation och välj en datafiltyp för uppladdning i den nedrullningsbara menyn på sidan. Fildatatypen betecknar innehållet i filen (t.ex. syftar ”Byggnad” på mappning av IP-adress och byggnad samt annan geografisk information). För närvarande stöds endast datatypen ”Byggnad”. Fler datatyper kommer att läggas till i kommande versioner.

 2. När du har valt fildatatyp väljer du Bläddra och väljer en datafil.

  • Datafilen måste vara en TSV-fil (tabbavgränsade värden) eller en CSV-fil (kommaavgränsade värden). Om du använder en CSV-fil måste alla fält som innehåller kommatecken innehålla citattecken eller så måste du ta bort kommatecknen. Om byggnadsnamnet exempelvis är NY,NY ska det anges som "NY,NY" i CSV-filen.

  • Datafilen får inte vara större än 50 MB.

  • Varje kolumn i en datafil måste motsvara en fördefinierad datatyp, vilket tas upp senare i den här artikeln.

 3. När du har valt en datafil anger du Startdatum och eventuellt ett Slutdatum.

 4. När du valt Startdatum väljer du Ladda upp för att ladda upp filen till CQD-servern.

  Filen verifieras före uppladdningen. När den har verifierats sparas den i en Azure-blob. Om verifieringen misslyckas eller om filen inte kan sparas i en Azure-blob visas ett felmeddelande och du uppmanas korrigera filen. På bilden nedan visas ett fel som uppstår då datafilen innehåller fel antal kolumner.

  CQD – exempel på verifieringsfel vid uppladdning
 5. Om inga fel uppstår under verifieringen laddas filen upp. Du kan då se den uppladdade datafilen i tabellen Mina uppladdningar, där en fullständig lista över alla uppladdade filer för den aktuella klientorganisationen visas längst ned på sidan.

  För varje post visas en uppladdad datafil för klientorganisationen, med filtyp, tid för senaste uppdatering, tidsperiod, beskrivning och ikoner för borttagning och nedladdning. Du kan ta bort en fil genom att välja papperskorgsikonen i tabellen. Du kan ladda ned en fil genom att välja nedladdningsikonen i kolumnen Ladda ned i tabellen.

  CQD – tabellen Mina uppladdningar

Filformat för klientorganisationsdata och filstruktur för byggnadsdata

Formatet på den datafil du laddar upp måste uppfylla följande krav för att godkännas vid verifieringen före uppladdningen.

 • Filen måste vara en TSV-fil, vilket betyder att kolumnerna avgränsas med ett tabbtecken på varje rad, eller en CSV-fil med varje kolumn avgränsad med ett kommatecken.

 • Innehållet i datafilen omfattar inte tabellrubriker. Det innebär att den första raden i datafilen ska vara riktiga data, inte rubriker som ”Nätverk” osv.

 • För varje kolumn kan datatypen endast vara Sträng, Tal eller Bool. Om typen är Tal måste värdet vara numeriskt. Om typen är Bool måste värdet vara 0 eller 1.

 • Om datatypen är Sträng kan varje kolumn innehålla en tom sträng (men måste fortfarande avgränsas med lämpligt tecken, det vill säga tabb eller kommatecken). Då tilldelas fältet i fråga helt enkelt ett tomt strängvärde.

 • Det måste finnas 14 kolumner för varje rad och varje kolumn måste ha följande datatyp. Kolumnerna måste dessutom vara i den ordning som anges i följande tabell:

Kolumnnamn

Datatyp

Exempel

Network

Sträng

192.168.1.0

NetworkName

Sträng

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

NetworkRange

Tal

26

BuildingName

Sträng

SEATTLE-SEA-1

OwnershipType

Sträng

Contoso

BuildingType

Sträng

IT Termination

BuildingOfficeType

Sträng

Engineering

City

Sträng

Seattle

ZipCode

Sträng

98001

Country

Sträng

US

State

Sträng

WA

Region

Sträng

MSUS

InsideCorp

Bool

1

ExpressRoute

Bool

0

Viktigt!: 

 • Nätverksintervallet kan användas för att representera ett supernät (kombination av flera undernät med ett enda routningsprefix). Alla nya uppladdningar av byggnader kontrolleras för att se om de har överlappande intervall. Om du har laddat upp en byggnadsfil tidigare bör du ladda ned den aktuella filen och ladda upp den på nytt för att identifiera eventuella överlappningar och åtgärda problemet innan du laddar upp den igen. Överlappningar i tidigare uppladdade filer kan leda till felaktiga mappningar av undernät till byggnader i rapporterna.

 • Vissa VPN-implementeringar rapporterar inte undernätsinformationen korrekt. När du lägger till ett VPN-undernät i byggnadsfilen rekommenderas, i stället för en post för undernätet, att separata poster läggs till för varje adress i VPN-undernätet som ett separat 32-bitarsnätverk. Varje rad kan ha samma byggnadsmetadata. Exempel: I stället för en rad för 172.16.18.0/24 bör du ha 256 rader, med en rad för varje adress från och med 172.16.18.0/32 till och med 172.16.18.255/32.

Välja medietyp i detaljerade rapporter

Detaljerade rapporter stöd för visning av kvalitet och media tillförlitlighet för ljud, video, programdelning och baserat videoskärmen delning typer av media. Dimensioner och mått filter som är specifika för en enskild medietyp har ”ljud”, ”Video”, ”AppSharing” eller ”VBSS” som ett prefix.

Instrumentpanelen för samtalskvalitet – dimensioner.

Om du vill visa dimensioner och mått för en enskild medietyp kan ny medietyp dimension och filter krävas. Till exempel om du vill ha en rapport som visar totalen session räknar alla typer av olika media kan du inkludera dimensionen medietyp.

Instrumentpanelen för samtalskvalitet – totalt antal strömmar.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×