Aktivera innehåll på en webbplats ska vara sökbara

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När en användare söker på en webbplats, kan resultaten komma från många platser som kolumner, bibliotek och sidor. Ägaren kan ändra sökinställningar besluta huruvida innehållet kan visas i sökresultaten. Behörigheter för innehåll påverkar även om användare ska kunna se innehållet i sökresultaten. En god förståelse av hur behörigheter och sökinställningar fungerar kan hjälpa till att se till att personer kan se rätt dokument och webbplatser i sökresultaten.

Obs!: Sökresultaten är alltid säkerhetsoptimerade, användare endast se innehåll som de har behörighet att se. Inställningar för sökning endast ange vilket innehåll ingår i sökindexet.

Vad vill du göra?

Tänker göra innehållet tillgängligt i sökresultaten

Förstå sökinställningar och behörigheter

Visa innehållet på en webbplats i sökresultaten

Visa innehåll från listor eller bibliotek i sökresultaten

Visa innehållet i ASPX-sidor i sökresultat

Innehållet i kolumnerna utesluta sökresultat

Crawla och indexera en webbplats

Tänker göra innehållet tillgängligt i sökresultaten

Du kan använda inställningar för att kontrollera huruvida innehåll visas i sökresultat som webbplatsens ägare. Innehållet lagras på många ställen, inklusive webbplatser, listor, bibliotek, webbdelar och kolumner. Som standard kommer de flesta innehållet på en webbplats, lista, bibliotek, webbdelssida eller kolumn crawlade och lagts till i sökindexet. Vad är i sökindexet bestämmer vilket innehåll som kan visas i sökresultaten. Behörigheterna som är inställda på artiklar, listor, bibliotek, platser och så vidare, kan också påverka huruvida användare kan visa innehåll i sökresultat.

Webbplatsägare och administratörer för webbplatssamlingar kan välja huruvida innehållet kan visas i sökresultaten. Som standard kan innehållet i en webbplats visas i sökresultaten. Om webbplatsägare eller administratör för webbplatssamlingen anger att innehåll från en viss webbplats visas inte i sökresultaten, och sedan andra sökresultatet inställningar, till exempel för listor, bibliotek, ASPX-sidor och kolumner på platsen skulle ha någon effekt.

På samma sätt om webbplatsägare eller administratör för webbplatssamlingen förhindrar listan eller biblioteket innehåll visas i sökresultat, skulle exklusive kolumner ha någon effekt. Det är viktigt att känna till vilka inställningar som ärvs från högre nivåer för att effektivt planera sökning

Överst på sidan

Förstå sökinställningar och behörigheter

Ett ansvar för webbplatsens ägare är att styra vem som får åtkomst till innehåll. Du kan ge vissa användare behörighet att läsa och ändra innehållet, tillåta andra att bara läsa innehåll och hindra andra från att visa innehåll helt. För att hantera denna flexibilitet kan du använda behörigheter grupper som är tilldelade specifika behörighetsnivåer. Om du vill tillåta användare att ansluta till webbplatsen eller innehållet på webbplatsen, tilldelar webbplatsens ägare användare till en eller flera säkerhetsgrupper. Med hjälp av behörighetsinställningar tillsammans med resultaten sökinställningar kan webbplatsens ägare hantera om användare kan visa innehåll i sökresultat.

Till exempel anta att Joe arbetar på en begäran för förslag (RFP) i Microsoft Office Word och samarbeta med ett team av 10 personer. Hans team-webbplats har 50 användare, som alla är medlemmar. Joe är inte redo att visa sin begäran för hela gruppen. Därför, när han överförs till gruppwebbplatsen, han anger behörigheterna så att teamet av 10 kan visa och redigera den. Tills han ger läsbehörighet för alla 50 personer visas på 10 personer som har behörighet att visa dokumentet det i sökresultat.

Behörigheter kan användas för listor, webbplatser, vyer och webbdelar. Behörigheter kan också vara beroende av andra behörigheter. Allt detta kan påverka vad användaren ser i sökresultaten. Innan du lägger till innehåll till din webbplats, kan du därför vill bekanta dig med modellen för SharePoint-behörigheter, behörighet modellen på din webbplats eller organisation eller planera behörigheter modell kommer att för webbplatsen.

Se även: standard SharePoint-grupper i SharePoint Online

Överst på sidan

Visa innehållet på en webbplats i sökresultaten

Som en webbplatsägare kan du välja huruvida innehållet på din webbplats kan visas i sökresultaten. Som standard kan alla webbplatsens innehåll visas i sökresultaten. Den person som visar sökresultaten måste ha behörighet att visa innehållet. Om du förhindrar att innehållet på en webbplats som visas i sökresultaten kan blockeras också innehållet i alla underwebbplatser visas i sökresultaten.

Obs!: Du måste ha behörighetsnivån hantera behörigheter om du vill ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen "Namn" ägare.

 1. På webbplatsen klickar du på Inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Under Sök klickar du på Sök- och offlinetillgänglighet.

 3. Indexering av innehållavsnitt under Tillåt den här webbplatsen ska visas i sökresultatetmarkerar du Ja vill tillåta att innehåll på webbplatsen ska visas i sökresultaten.

Välj Nejom du vill förhindra att innehåll visas i sökresultat.

Överst på sidan

Visa innehåll från listor eller bibliotek i sökresultaten

Som en webbplatsägare kan du bestämma om objekt i listor och bibliotek på webbplatsen ska ingå i sökresultaten. Alla listor och bibliotek är som standard att inkludera alla element i sökresultaten.

Obs!: Om du vill ändra den här inställningen måste du ha behörigheten Hantera listor nivån. Grupperna Designer och ägare "Platsnamn" innehåller den här behörighetsnivån. När du inte har behörighet för hantera listor, menyer som beskrivs i den här proceduren inte tillgängliga.

 1. På webbplatsen och klicka på listan eller biblioteket som du vill anpassa.

 2. Klicka på Inställningar >Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Webbplatsbibliotek och listorunder Webbplatsadministration.

 4. Klicka på ett objekt i listan, till exempel Anpassa "Delade dokument".

 5. Klicka på Avancerade inställningarpå sidan listinställningar under Allmänna inställningar.

 6. I avsnittet Sök under Tillåt att objekt från det här dokumentbiblioteket ska visas i sökresultatetmarkerar du Ja till att inkludera alla element i listan eller biblioteket i sökresultatet.

Välj Nejom du vill förhindra att objekt från listan eller biblioteket ska visas i sökresultaten.

Överst på sidan

Visa innehållet i ASPX-sidor i sökresultat

Du kan kontrollera om innehållet i ASPX-sidor inkluderas i sökresultaten. Många sidor skapas automatiskt när du skapar en webbplats. Till exempel skapas default.aspx, allitems.aspx för din webbdelsgalleri och flera andra automatiskt sidor. Du kan också skapa anpassade ASPX-sidor.

När en webbdel visas på en ASPX-sida som använder information från en lista eller ett bibliotek som innehåller begränsade behörigheter, även kallad detaljerade behörigheter som standard ingår inget av innehållet i alla ASPX-sidor på webbplatsen i sökresultaten. Detta förhindrar att icke auktoriserade användare från att visa innehåll.

Anta till exempel att fem dokument visas i ett delat dokument webbdel på en gruppwebbplats med 50 medlemmar. Ett dokument har begränsade behörigheter. endast ett fåtal personer kan se den. Innehåll döljs automatiskt från webbplatsen i sökresultaten så att innehållet i detta dokument inte visas när en användare söker. Detta förhindrar att innehållet på ASPX-sidan oavsiktligt utsätts för personer som inte ska se den.

Du har möjlighet att ignorera inställningen att visa allt innehåll i sökresultat oavsett behörighet. I det här fallet allt innehåll kan visas i sökresultaten, men inte obehöriga användare kan komma åt de faktiska dokumenten. Ett annat alternativ är att inte att inkludera alla ASPX-innehåll i sökresultat oavsett behörighet.

Obs!: Du måste ha behörighetsnivån hantera behörigheter om du vill ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen "Namn" ägare.

 1. På webbplatsen klickar du på Inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Under Sök klickar du på Sök- och offlinetillgänglighet.

 3. I den Indexering av ASPX sidinnehållVälj ett av följande alternativ:

Alternativ

Beskrivning

Indexera inte webbdelar om den här webbplatsen har detaljerade behörigheter

När behörigheter för ASPX-sidan skiljer sig från den överordnade webbplatsen, visas inget innehåll på webbplatsen i sökresultaten.

Indexera alltid alla webbdelar på den här webbplatsen

Visa innehållet i ASPX-sidor på webbplatsen i sökresultaten oavsett behörighet.

Indexera aldrig webbdelar på den här webbplatsen

Dölja innehållet i ASPX-sidor på webbplatsen från sökresultat oavsett behörighet.

Överst på sidan

Innehållet i kolumnerna utesluta sökresultat

Du kan styra om innehållet i specifika kolumner i listor eller bibliotek visas i sökresultaten som en av webbplatsens ägare. Som standard ingår allt innehåll i sökresultat. Den här inställningen är användbar när du vill förhindra att känsliga data som visas i sökresultaten.

Obs!: Du måste ha behörighetsnivån hantera behörigheter om du vill ändra den här inställningen. Den här behörighetsnivån ingår i gruppen "namn" ägare.

 1. Inställningar för >Webbplatsinställningarpå den webbplats som innehåller listan eller biblioteket.

 2. Klicka på sökbara kolumnerunder Sök.

 3. Markera kryssrutan bredvid kolumnnamnet för den kolumn som du vill utesluta i sökresultaten i avsnittet Kolumner som undantagits från sökindexering under undantagna.

Obs!: Kolumner som visas är de som tillhör den aktuella webbplatsen.

Överst på sidan

Crawla och indexera en webbplats

När användare söker efter innehåll på SharePoint-webbplatser, bestämmer vad som finns i ditt sökindex vad de hittar. Sökindexet innehåller information från alla dokument och sidor på webbplatsen i SharePoint Online, innehåll automatiskt crawlas utifrån ett crawlningsschema definieras. Crawlern hämtar innehåll som har ändrats sedan den senaste crawlningen och uppdaterar indexet.

I vissa fall kan du begär en fullständig omindexering av en webbplats. Mer information finns i begära manuellt och crawlning omindexering av en webbplats .

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×