Aktivera ett annat språk i gränssnittet för Office-programmen

I den här artikeln ges en beskrivning av vad språkpaketen gör och hur du kan skaffa och använda dem för att styra vilket språk som används för gränssnittet och Hjälp i Microsoft Office-programmen. I den här artikeln kan du få hjälp med att göra följande:

 • Visa användargränssnittet i Microsoft Office (till exempel texten för kommandon och menyer) och Hjälp på ett annat språk.

 • Kontrollera stavning och grammatik i text skriven på ett annat språk

 • Hämta mallar och teckensnitt på ett annat språk.

Vad vill du göra?

Förstå vad ett språkpaket har för funktion

Skaffa och installera ett språkpaket

Ändra språk för användargränssnittet eller Hjälp.

Ange språkprioritet

Förstå vad ett språkpaket har för funktion

Med hjälp av ett språkpaket kan ett Microsoft Office-program erbjuda följande funktioner på ett annat språk:

 • Användargränssnitt     Användargränssnittet inkluderar den text som visas på menyer, kommandon, verktygsfält och menyfliksområdet, vilket ingår som en del i Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

  Obs!  Ett annat sätt att skaffa användargränssnittet på ett annat språk är att hämta det (kostnadsfritt) och installera ett språkgränssnittspaket (LIP). Du hittar länkar till mer information i avsnittet Se även.

 • Hjälp    Hjälpen inkluderar de artiklar som visas i hjälpfönstret.

 • Språkverktyg     Språkverktygen innehåller även stavnings- och grammatikkontrollen. Även om du kan skriva och redigera text på alla språk utan ett språkpaket måste du ha ett språkpaket installerat för att kunna använda de rätta språkverktygen för varje språk.

 • Övriga språkspecifika funktioner    Övriga funktioner som kan anpassas för ett specifikt språk inkluderar teckensnitt och mallar.

Viktigt!  Du måste inte ha ett språkpaket för att kunna skriva eller redigera text på ett annat språk. Oavsett vilket språkpaket du har installerat på din dator kan du ange och redigera text på alla språk som det finns stöd för. Du kan t.o.m. aktivera olika språkspecifika funktioner utan att installera ett språkpaket. Mer information finns i artikeln Aktivera textinmatning för andra språk i Microsoft Office.

Meddelanden  

 • Vissa språkpaket inkluderar språkverktyg för mer än ett språk. Till exempel inkluderar det engelska språkpaketet (USA) språkverktyg för franska och spanska.

 • I vissa språkpaket finns endast översättningar av en del av användargränssnittet och Hjälp. Det förekommer även att vissa Microsoft Office-program inte är översatta till språket i språkpaketet.

Överst på sidan

Skaffa och installera ett språkpaket

När en kopia av Microsoft Office har installerats på en dator inkluderar den minst ett Single Language Pack. Men många användare och företag behöver använda fler än ett språk. Du kan skaffa språkpaket på följande sätt:

 • Single Language Pack    Med ett Single Language Pack aktiveras gränssnittet för några eller alla program på ett visst språk.

 • Multi-Language Pack     Med Multi-Language Pack ges gränssnittet i alla program stöd för alla tillgängliga språk för det programmet. Huvudsakligen är Multi-Language Pack en uppsättning med alla tillgängliga Single Language Pack som samlats ihop och säljs tillsammans.

 • Mixed-Language Product    Ett Microsoft Office-program eller -programsvit med flera språk säljs som ett språk, men det innehåller program på två eller flera språk. Till exempel innehåller det ukrainska Office några program på ukrainska, några på ryska och några på engelska.

 • Multi-Language Product    I ett Multi-Language-program eller -programsvit för Microsoft Office finns vissa program på flera språk.

Överst på sidan

Du kan köpa och hämta språkpaket från Microsoft Office Language Packs 2007.

Överst på sidan

Ändra språk för användargränssnittet eller Hjälp.

Om det finns fler än ett språkpaket installerat på datorn kan du aktivera eller inaktivera de tillgängliga språken, samt ange alternativ för de språken.

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office-verktyg och klicka på Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

 2. Klicka på fliken Visningsspråk.

  Fliken Visningsspråk visas inte.

  Om fliken Visningsspråk inte visas har du bara ett språkpaket installerat. Mer information om hur du installerar ett nytt språkpaket finns i Skaffa och installera ett språkpaket.

 3. Beroende på dina önskemål utför du något eller flera av följande alternativ:

  Du vill att språket ska visas i användargränssnittet i Microsoft Office för att matcha Windows-inställningen för menyer och dialogrutor.

  1. Markera kryssrutan Ange att visningsspråket för Microsoft Office ska matcha visningsspråket för Windows. (Den här inställningen åsidosätter det val du gör i listan Visa menyer och dialogrutor i Microsoft Office på.)

  2. Klicka på (samma som menyer och dialogrutor) i listan Visa hjälp på.

   Hur ändrar jag språkinställningen för menyer och dialogrutor i Windows Vista?

   1. Klicka på knappen Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Klocka, språk och nationella inställningar.

    Obs!  Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge och klicka sedan på fliken Tangentbord och språk.

    • Om ett urval språk finns uppräknade under Visningsspråk markerar du det språk du vill använda.

    • Om knappen Installera eller avinstallera språk finns tillgänglig är det språk som används för menyer och dialogrutor samma språk som för det Windows-operativsystem du använder.

   Hur ändrar jag språkinställningen för menyer och dialogrutor i Microsoft Windows XP?

   1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

   2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar och välj sedan Nationella inställningar och språkinställningar.

    Obs!  Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

   3. Klicka på fliken Språk.

    • Om listan Språk som används i menyer och dialogrutor visas markerar du det språk du vill använda.

    • Om listan Språk som används i menyer och dialogrutor inte visas är det språk som används för menyer och dialogrutor samma språk som för det Windows-operativsystem du använder.

  Du vill att Microsoft Office alltid ska använda det språk som har angetts av dig i användargränssnittet och i Hjälp.

  1. Avmarkera kryssrutan Visa menyer och dialogrutor i Microsoft Office på om den är markerad.

  2. Klicka på det språk som du vill använda i rutan Visa menyer och dialogrutor i Microsoft Office på.

 4. Klicka på OK.

 5. Avsluta och starta om alla Microsoft Office-program så att den nya inställningen träder i kraft.

  Obs!  Om du vill avsluta Microsoft Office Groove klickar du på Groove-ikonen i Windows meddelandefält, och klickar sedan på Avsluta Groove.

Överst på sidan

Ange språkprioritet

Om ett språk inte finns tillgängligt för ett visst program används ett annat språk i Microsoft Office. Det kan hända även om du har språkpaketet för det språket installerat.

Varför är inte ett språk tillgängligt för ett visst program?

Vissa språkpaket inkluderar översättningar av enbart en deluppsättning av Microsoft Office-programmen. Du hittar länkar till mer information om språkpaket i avsnittet Se även.

Om ett önskat språk inte finns tillgängligt för ett visst program kan du ange vilka språk Microsoft Office ska försöka använda istället.

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, Microsoft Office, Microsoft Office-verktyg och klicka på Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

 2. Klicka på fliken Visningsspråk.

  Fliken Visningsspråk visas inte.

  Om fliken Visningsspråk inte visas har du bara ett språkpaket installerat. Mer information om hur du installerar ett nytt språkpaket finns i Skaffa och installera ett språkpaket.

 3. Om du vill ordna språken i listan efter den prioritetsordning du vill använda klickar du på varje språk i listan Visa prioriteringsordning för språk och klickar sedan på Upp eller Ned för att ändra språkets placering i listan.

  Listan Visa prioriteringsordning för språk visas inte.

  Den vanligaste anledningen är att du endast har två språkpaket installerade. Du behöver inte ange någon prioritetsordning. Du kan ändå ange vilket språk användargränssnittet ska visas på. Mer information finns i Ändra språk för användargränssnittet eller Hjälp.

Överst på sidan

Gäller för: SharePoint Designer 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk