Aktivera eller inaktivera tillägg i Office-program

Ett tillägg är en installerad funktion som utökar Microsoft Office 2007-systemet-program med anpassade kommandon och nya funktioner. Tillägg kan vara tillgängliga för olika slags nya eller uppdaterade funktioner som ökar produktiviteten. Den här artikeln beskriver hur du visar och hanterar tillägg i Office-programmen.

Office-bloggen

I den här artikeln

Visa installerade tillägg

Inaktivera eller hantera installerade tillägg

Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om att HKEY_LOCAL_MACHINE inte får ändras?

Identifiera egna tillägg i menyfliksområdet och på menyer

Hur kan Säkerhetscenter skydda mig från skadliga tillägg?

Vad bör jag göra om en säkerhetsvarning visas med en fråga om jag vill aktivera eller inaktivera ett tillägg eller ett programtillägg?

Visa eller ändra säkerhetsinställningarna för tillägg

Visa installerade tillägg

När du installerar Microsoft Office 2007-systemet installeras och registreras flera tillägg automatiskt på datorn.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Word-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Access-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på MicKlicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på PowerPoint-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. Visa tillägg och programtillägg i följande kategorier:

  • Aktiva programtillägg    Alla tillägg som är registrerade och används i Office-programmen för närvarande.

  • Inaktiva programtillägg     Alla tillägg som finns på datorn men inte är inlästa för närvarande. Smarta etiketter och XML-scheman är till exempel bara aktiva när det dokument som hänvisar till dem är öppet. Ett annat exempel är de COM-tillägg som anges i dialogrutan COM-tillägg. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är markerad är tillägget aktivt. Om kryssrutan för ett COM-tillägg är avmarkerad är tillägget inaktivt. Läs mer om hur du öppnar dialogrutan COM-tillägg i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg.

  • Dokumentrelaterade tillägg    Mallfiler som öppna dokument hänvisar till.

  • Avstängda programtillägg    Tillägg som har inaktiverats automatiskt eftersom de ledde till att Office-program kraschade.

Överst på sidan

Inaktivera eller hantera installerade tillägg

Du hanterar tillägg genom att aktivera och inaktivera tillägg, lägga till och ta bort tillägg och göra ett tillägg aktivt eller inaktivt.

Information om hur du aktiverar tillägg som har inaktiverats av Säkerhetscenter finns i följande två avsnitt.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Word

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Word-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Obs!: Tillägg av typen Dokumentkontroll aktiveras med en annan metod. Dessa tillägg aktiveras automatiskt när du granskar om dokumentet innehåller dolda metadata eller personlig information. Om du vill granska dokumentet klickar du på Microsoft Office-knappen, klickar på Förbered och klickar sedan på Kontrollera dokument.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Access-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Obs!: Tillägg av typen Dokumentkontroll aktiveras med en annan metod. Dessa tillägg aktiveras automatiskt när du granskar om dokumentet innehåller dolda metadata eller personlig information. Om du vill granska dokumentet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på Förbered och klickar sedan på Kontrollera dokument.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Obs!: Tillägg av typen Dokumentkontroll aktiveras med en annan metod. Dessa tillägg aktiveras automatiskt när du granskar om dokumentet innehåller dolda metadata eller personlig information. Om du vill granska dokumentet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på Förbered och klickar sedan på Kontrollera dokument.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på MicKlicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på PowerPoint-alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Obs!: Tillägg av typen Dokumentkontroll aktiveras med en annan metod. Dessa tillägg aktiveras automatiskt när du granskar om dokumentet innehåller dolda metadata eller personlig information. Om du vill granska dokumentet klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klickar på Förbered och klickar sedan på Kontrollera dokument.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn och sedan på Tillägg.

 2. I rutan Tillägg identifierar du tillägget som du vill aktivera eller inaktivera och noterar tilläggstypen i kolumnen Typ.

 3. Markera tilläggstypen i rutan Hantera och klicka sedan på .

 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för det tillägg du vill aktivera eller inaktivera och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om att HKEY_LOCAL_MACHINE inte får ändras?

Om du försöker inaktivera ett tillägg och får ett meddelande om att det inte går att ändra det anslutna tillståndet för det Office-tillägg som är registrerat i HKEY_LOCAL_MACHINE gör du följande:

Vilket operativsystem använder du?

Windows Vista

Windows XP

Windows Vista

 1. Stäng Outlook det är öppet.

 2. Kontrollera att Outlook-tjänsten inte körs genom att göra följande:

  • Högerklicka på Aktivitetsfältet, klicka på Aktivitetshanteraren och klicka sedan på Processer.

  • Leta efter OUTLOOK.EXE i listan över processer:

   • Om OUTLOOK.EXE inte finns i listan går du till steg 3.

   • Om OUTLOOK.EXE finns i listan klickar du på processen och klickar sedan på Avsluta process.

 3. Starta Outlook i administratörsläge genom att göra följande:

  • Högerklicka på Outlook-ikonen i verktygsfältet Snabbstart (bredvid Windows-knappen Start) och klicka sedan på Kör som administratör.

   Outlook finns inte i verktygsfältet Snabbstart

   Klicka på Start, klicka på Alla program och klicka sedan på Microsoft Office. Högerklicka på Microsoft Office Outlook 2007 och klicka sedan på Lägg till i Snabbstart.

 4. Inaktivera de tillägg som du vill inaktivera genom att följa stegen i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg i den här artikeln.

 5. Stäng Outlook.

 6. Öppna Outlook men inte i administratörsläge.

Överst på sidan

Windows XP

 1. Stäng Outlook det är öppet.

 2. Kontrollera att Outlook-tjänsten inte körs genom att göra följande:

  • Högerklicka på Aktivitetsfältet, klicka på Aktivitetshanteraren och klicka sedan på Processer.

  • Leta efter OUTLOOK.EXE i listan över processer:

   • Om OUTLOOK.EXE inte finns i listan går du till steg 3.

   • Om OUTLOOK.EXE finns i listan klickar du på processen och klickar sedan på Avsluta process.

 3. Starta Outlook i administratörsläge genom att göra följande:

  • Om du inte är inloggad på Windows XP som administratör loggar du ut från Windows XP och loggar sedan in som administratör.

  • Öppna Outlook och inaktivera de tillägg du vill inaktivera genom att följa stegen i avsnittet Inaktivera eller hantera installerade tillägg i den här artikeln.

 4. Stäng Outlook.

 5. Logga ut från Windows XP och logga sedan in med ditt vanliga användarkonto.

 6. Öppna Outlook.

Överst på sidan

Identifiera egna tillägg i menyfliksområdet och på menyer

Tillägg och dokument kan lägga till anpassade knappar och kontroller i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. För alla anpassade kontroller i menyfliksområdet Office Fluent finns ett särskilt skärmtips som identifierar kontrollens ursprung. I detta exempel kommer kontrollen från RXDemo.xlsm och identifieras i kontrollens skärmtips.

Bild av menyfliksområdet

På det här sättet vet du var de egna kontrollerna kommer ifrån, och du kan ta bort eller uppdatera dokumentet, den globala mallen eller COM-tillägget som innehåller kontrollen. Se föregående avsnitt för att lära dig hur du visar installerade COM-tillägg.

Överst på sidan

Hur kan Säkerhetscenter skydda mig från skadliga tillägg?

Som standard får installerade och registrerade tillägg köras utan att användaren meddelas om det. Tillägg kan utnyttjas av hackare för att skada datorn, t.ex för att sprida ett virus, så du kan använda säkerhetsinställningarna för tillägg för att ändra det beteendet. Mer information finns i Visa eller ändra säkerhetsinställningarna för tillägg senare i artikeln.

Om du eller administratören anger en högre säkerhetsinställning för tillägg och Säkerhetscenter påträffar ett tillägg som inte uppfyller dessa kriterier och som kan vara skadligt, inaktiveras koden som standard och i meddelandefältet visas en varning om ett potentiellt skadligt tillägg eller programtillägg.

Meddelandefält

Om du klickar på Alternativ i meddelandefältet visas en säkerhetsdialogruta, där du kan välja att aktivera tillägget. I nästa avsnitt kan du läsa om hur du fattar ett säkert beslut innan du väljer ett alternativ.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Publisher 2007 visas säkerhetsaviseringar i dialogrutor, inte i meddelandefältet. Som standard kan alla installerade tillägg köras i Office Outlook 2007. Om du vill ändra inställningen läser du Visa eller ändra säkerhetsinställningarna för tillägg.

Överst på sidan

Vad bör jag göra om en säkerhetsvarning visas med en fråga om jag vill aktivera eller inaktivera ett tillägg eller ett programtillägg?

När en säkerhetsdialogruta visas kan du aktivera tillägget för enbart den innevarande sessionen genom att klicka på Aktivera tillägget enbart i det här sessionen eller låta den vara inaktiverad. Du bör bara aktivera tillägget om du är säker på att det kommer från en betrodd källa.

Dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office

Du kan också välja att uttryckligen lita på utgivaren genom att klicka på Aktivera ALL kod som har publicerats av den här utgivaren. När du gör det aktiveras tillägget, och all programvara från den utgivaren blir alltid betrodd.

Microsoft Office Outlook

När en säkerhetsdialogruta visas i Office Outlook 2007 kan du aktivera tillägget för enbart den innevarande sessionen genom att klicka på Aktivera programtillägg eller låta den vara inaktiverad. Du bör bara aktivera tillägget om du är säker på att det kommer från en betrodd källa.

Säkerhetsmeddelande i Microsoft Office Outlook

Du kan också välja att uttryckligen lita på utgivaren genom att klicka på Anse alla dokument från den här utgivaren som betrodda. När du gör det aktiveras tillägget, och all programvara från den utgivaren blir alltid betrodd.

Mer information om betrodda utgivare finns i Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare.

Överst på sidan

Visa eller ändra säkerhetsinställningarna för tillägg

När du ändrar en säkerhetsinställning för tillägg påverkar det bara programmet som ändringen gjordes i. Gör följande i dessa Microsoft Office 2007-systemet-program:

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

InfoPath

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

Outlook

Som standard kan alla installerade tillägg köras i Outlook. Du kan göra så att Outlook bara kör de tillägg som signeras digitalt genom att använda inställningen Varningar för signerade makron, alla osignerade makron inaktiveras, så här:

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Makrosäkerhet i det vänstra fönstret.

 3. Klicka på Varningar för signerade makron, alla osignerade makron inaktiveras.

 4. Klicka på Tillägg i det vänstra fönstret.

 5. Markera kryssrutan Använd inställningarna för makrosäkerhet för installerade tillägg.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och klicka sedan på Tillägg.

 3. Klicka på de önskade alternativen. Inställningarna väljs inte som standard om du inte arbetar i en organisation och din IT-administratör ändrar standardalternativen med hjälp av en administratörsprincip.

  • Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare Markera det här alternativet om du vill att Säkerhetscenter ska kontrollera om det finns en digital signatur i den DLL-fil (Dynamic-Link Library, .dll) som innehåller tillägget. Om utgivaren inte är betrodd startas inte tillägget i Office-programmet, och i meddelandefältet visas ett meddelande om att tillägget har inaktiverats.

  • Inaktivera meddelande om osignerade tillägg (kod är fortsatt inaktiverad)Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du markerar kryssrutan Kräv att programtillägg ska vara signerade av en betrodd utgivare . I vissa situationer kan DLL-filen (.dll) med tillägget vara osignerad. I så fall aktiveras tillägg som är signerade av en betrodd utgivare, medan osignerade tillägg omärkligt inaktiveras.

  • Inaktivera alla programtillägg (kan försämra funktionaliteten) Markera den här kryssrutan om inga tillägg ska vara betrodda. Alla tillägg inaktiveras utan meddelande, och de andra kryssrutorna för tillägg blir otillgängliga.

   Obs!: Den här inställningen börja gälla först efter att du har avslutat och sedan startat om Office-programmet.

Överst på sidan

Senast uppdaterad 2015-06-02

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×