Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer

Ett makro är en serie kommandon som du kan använda för att automatisera en åtgärd och kan köras när du måste utföra åtgärden. I den här artikeln beskrivs riskerna med makron och du får lära dig hur du aktiverar och inaktiverar makron i Säkerhetscenter.

Artikelinnehåll

Aktivera makron när meddelandefältet visas

Aktivera makron i Backstage-vyn

Aktivera makron en gång när en säkerhetsvarning visas

Ändra makroinställningarna i Säkerhetscenter

Så här fungerar makroinställningarna

Vad är ett makro, vem skapar dem och vilken säkerhetsrisk medför det?

Aktivera makron när meddelandefältet visas

När du öppnar en fil som innehåller makron visas det gula meddelandefältet med en sköldikon och knappen Aktivera innehåll. Om du vet att makrot eller makrona kommer från en pålitlig källa följer du de här anvisningarna:

 • Klicka på Aktivera innehåll i Meddelandefält.
  Filen öppnas och är nu ett betrott dokument.

Följande bild visar ett exempel på meddelandefältet när filen innehåller makron.

Säkerhetsvarning om makron i meddelandefältet

Överst på sidan

Aktivera makron i Backstage-vyn

Ett annat sätt att aktivera makron i en fil är att använda vyn Microsoft Office Backstage, som visas när du har klickat på fliken Arkiv, när det gula meddelandefältet visas.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll i delen Säkerhetsvarning.

 3. Klicka på Aktivera alltid det här dokumentets aktiva innehåll under Aktivera allt innehåll.
  Filen blir ett betrott dokument.

Följande bild visar ett exempel på alternativen för Aktivera innehåll.

Listruta för säkerhetsvarning

Överst på sidan

Aktivera makron en gång när en säkerhetsvarning visas

Följ dessa anvisningar för att aktivera makron under den tid filen är öppen. När du stänger filen och sedan öppnar den igen visas varningen igen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll i delen Säkerhetsvarning.

 3. Välj Avancerade alternativ.

 4. Klicka på Aktivera innehåll för den här sessionen i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office för alla makron.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra makroinställningarna i Säkerhetscenter

Inställningarna för makron finns i Säkerhetscenter. Om du arbetar på ett företag har systemadministratören kanske ändrat standardinställningarna så att du inte kan ändra några alternativ.

Viktigt!: När du ändrar makroinställningarna i Säkerhetscenter ändras de bara för de Office-program som du använder för närvarande. Makroinställningarna ändras inte för alla Office-program.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Makroinställningar i Säkerhetscenter.

 5. Markera de alternativ du vill använda.

 6. Klicka på OK.

Följande bild visar delen Makroinställningar i Säkerhetscenter.

Delen Makroinställningar i Säkerhetscenter

Använd informationen i följande avsnitt för att lära dig mer om makroinställningar.

Överst på sidan

Så här fungerar makroinställningarna

 • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande     Makron och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras.

 • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande     Makron inaktiveras, men ett säkerhetsmeddelande visas om filen innehåller makron. Aktivera makron från fall till fall.

 • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron     Makron inaktiveras, men säkerhetsmeddelanden visas om det finns makron. Om makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare, körs makrot om du har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill aktivera det signerade makrot och lita på utgivaren.

 • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras)     Alla makron körs. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod.

 • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd     Neka eller tillåt programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen (Visual Basic for Applications) från en automatiseringsklient. Den här inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och manipulera VBA-miljön och objektmodellen. Inställningen anges för varje enskild användare och för varje program och nekar åtkomst som standard så att obehöriga program inte kan skapa skadlig självreplikerande kod. För att automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen måste användaren som kör koden bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Obs!: Alternativet Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd är inte tillgängligt i Microsoft Publisher och Microsoft Access.

Överst på sidan

Vad är ett makro, vem skapar dem och vilken säkerhetsrisk medför det?

Med makron kan du automatisera uppgifter som utförs ofta så att du inte behöver göra alla steg manuellt varje gång. Många makron skapas med VBA (Visual Basic for Applications) och skrivs av programutvecklare. Vissa makron kan dock vara en säkerhetsrisk. En person som vill skada systemet, eller en hackare, kan lägga till ett skadligt makro i en fil som kan sprida ett virus på datorn eller i nätverket.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×