Aktivera eller inaktivera makron i Office-dokument

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln handlar om makrosäkerhet och förklarar riskerna med att aktivera makron och hur Säkerhetscenter i Microsoft Office 2007-systemet kan hjälpa dig att minska riskerna.

Vad är nytt i Office 2010

Office-bloggen

Artikelinnehåll

Vad är ett makro och vilken säkerhetsrisk medför det?

Aktivera eller inaktivera makron med Säkerhetscenter

Hur kan Säkerhetscenter skydda mig från skadliga makron?

En säkerhetsvarning visas med en fråga om jag vill aktivera eller inaktivera ett makro. Vad ska jag göra?

Vad är ett makro och vilken säkerhetsrisk medför det?

Syftet med ett makro är att automatisera åtgärder som utförs ofta. Många makron skapas med VBA och skrivs av programutvecklare. Vissa makron kan emellertid utgöra en potentiell säkerhetsrisk. En hackare kan lägga till ett skadligt makro i ett dokument eller en fil, och när dokumentet eller filen öppnas kan makrot köras och sprida ett virus på datorn.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera makron med Säkerhetscenter

Säkerhetsinställningarna för makron finns i Säkerhetscenter. Om du arbetar på ett företag har systemadministratören kanske ändrat standardinställningarna så att du inte kan ändra några alternativ.

Obs!: När du ändrar makroinställningarna i Säkerhetscenter ändras de bara för de Office-program som du använder för närvarande. Makroinställningarna ändras inte för alla Office-program.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makrona. Alla makron i dokument och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du placera dessa dokument på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta alla makron. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makrona. Alla makron i dokument och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du placera dessa dokument på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta alla makron. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är avsedd att användas av utvecklare för att avsiktligt förhindra eller tillåta programmatisk åtkomst till VBA-objektmodellen från en automationsklient. Inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och för att programmatiskt manipulera VBA-miljön (Microsoft Visual Basic for Applications) och objektmodellen. Den här inställningen anges specifikt för varje användare eller program och nekar åtkomst till modellen som standard. Med den här säkerhetsinställningen blir det svårare för obehöriga program att bygga "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Användaren som kör koden måste uttryckligen bevilja åtkomst för att en automationsklient ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmatiskt. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Tips: Du kan öppna dialogrutan med säkerhetsinställningar för makron från fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om fliken Utvecklare inte är tillgänglig klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klickar sedan på Excel-alternativ. Klicka på Vanliga alternativ och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på detta alternativ om makrona inte är betrodda. Alla makron och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras.

  • Varningar för signerade makron, alla osignerade makron inaktiveras Det här är standardinställningen och fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Varningar för alla makron Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Ingen säkerhetskontroll för makron (rekommenderas inte) Klicka på det här alternativet om alla makron ska få köras. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makrona. Alla makron i dokument och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du placera dessa dokument på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta alla makron. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är avsedd att användas av utvecklare för att avsiktligt förhindra eller tillåta programmatisk åtkomst till VBA-objektmodellen från en automationsklient. Inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och för att programmatiskt manipulera VBA-miljön (Microsoft Visual Basic for Applications) och objektmodellen. Den här inställningen anges specifikt för varje användare eller program och nekar åtkomst till modellen som standard. Med den här säkerhetsinställningen blir det svårare för obehöriga program att bygga "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Användaren som kör koden måste uttryckligen bevilja åtkomst för att en automationsklient ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmatiskt. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Tips: Du kan öppna dialogrutan med säkerhetsinställningar för makron från fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om fliken Utvecklare inte är tillgänglig klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klickar sedan på PowerPoint-alternativ. Klicka på Vanliga alternativ och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Publisher

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makrona. Alla makron i dokument och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du placera dessa dokument på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta alla makron. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är avsedd att användas av utvecklare för att avsiktligt förhindra eller tillåta programmatisk åtkomst till VBA-objektmodellen från en automationsklient. Inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och för att programmatiskt manipulera VBA-miljön (Microsoft Visual Basic for Applications) och objektmodellen. Den här inställningen anges specifikt för varje användare eller program och nekar åtkomst till modellen som standard. Med den här säkerhetsinställningen blir det svårare för obehöriga program att bygga "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Användaren som kör koden måste uttryckligen bevilja åtkomst för att en automationsklient ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmatiskt. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Överst på sidan

Visio

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makrona. Alla makron i dokument och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du placera dessa dokument på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta alla makron. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är avsedd att användas av utvecklare för att avsiktligt förhindra eller tillåta programmatisk åtkomst till VBA-objektmodellen från en automationsklient. Inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och för att programmatiskt manipulera VBA-miljön (Microsoft Visual Basic for Applications) och objektmodellen. Den här inställningen anges specifikt för varje användare eller program och nekar åtkomst till modellen som standard. Med den här säkerhetsinställningen blir det svårare för obehöriga program att bygga "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Användaren som kör koden måste uttryckligen bevilja åtkomst för att en automationsklient ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmatiskt. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenter, Inställningar för Säkerhetscenter och sedan på Makroinställningar.

 3. Klicka på de önskade alternativen:

  • Inga varningar och inaktivera alla makron Klicka på det här alternativet om du inte litar på makrona. Alla makron i dokument och säkerhetsvarningar om makron inaktiveras. Om det finns dokument med osignerade makron som du litar på kan du placera dessa dokument på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

  • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande Det här är standardinställningen. Klicka på det här alternativet om du vill inaktivera makron men vill få en säkerhetsvarning om det finns makron. Då kan du välja för varje makro om du vill aktivera det.

  • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron Den här inställningen fungerar på samma sätt som alternativet Inaktivera alla makron och visa ett meddelande, men om makrot är digitalt signerat av en betrodd utgivare kan det köras om du redan har valt att lita på utgivaren. Om du inte har valt att lita på utgivaren visas ett meddelande. Då kan du välja att aktivera de signerade makrona eller att lita på utgivaren. Alla osignerade makron inaktiveras utan att det visas något meddelande.

  • Aktivera alla makron (rekommenderas inte, kod som kan vara skadlig kan köras) Klicka på det här alternativet om du vill tillåta alla makron. Den här inställningen gör datorn sårbar för skadlig kod och rekommenderas inte.

  • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd    Den här inställningen är avsedd att användas av utvecklare för att avsiktligt förhindra eller tillåta programmatisk åtkomst till VBA-objektmodellen från en automationsklient. Inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och för att programmatiskt manipulera VBA-miljön (Microsoft Visual Basic for Applications) och objektmodellen. Den här inställningen anges specifikt för varje användare eller program och nekar åtkomst till modellen som standard. Med den här säkerhetsinställningen blir det svårare för obehöriga program att bygga "självreplikerande" kod som kan skada slutanvändarens system. Användaren som kör koden måste uttryckligen bevilja åtkomst för att en automationsklient ska kunna komma åt VBA-objektmodellen programmatiskt. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

Tips: Du kan öppna dialogrutan med säkerhetsinställningar för makron från fliken Utvecklare i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Om fliken Utvecklare inte är tillgänglig klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klickar sedan på Word-alternativ. Klicka på Vanliga alternativ och markera sedan kryssrutan Visa fliken Utvecklare i menyfliksområdet.

Överst på sidan

Hur kan Säkerhetscenter skydda mig från skadliga makron?

Innan ett makro aktiveras i ett dokument kontrollerar Säkerhetscenter följande information:

 • Makrot är signerat av utvecklaren med en digital signatur.

 • Den digitala signaturen är giltig.

 • Den digitala signaturen är aktuell (inte förfallen).

 • Certifikatet som är kopplat till den digitala signaturen har utfärdats av en känd certifikatutfärdare.

 • Utvecklaren som har signerat makrot är en betrodd utgivare.

Om Säkerhetscenter påträffar ett problem i något av dessa avseenden inaktiveras makrot som standard, och meddelandefältet visas med en varning om ett potentiellt skadligt makro.

Meddelandefält

Om du vill aktivera makrot klickar du på Alternativ i meddelandefältet så visas en säkerhetsdialogruta. I nästa avsnitt finns information om hur du fattar säkra beslut om makron och säkerhet.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 och Microsoft Office Publisher 2007 visas säkerhetsaviseringar i dialogrutor, inte i meddelandefältet.

Överst på sidan

En säkerhetsvarning visas med en fråga om jag vill aktivera eller inaktivera ett makro. Vad ska jag göra?

När en säkerhetsdialogruta visas kan du välja att aktivera makrot eller låta det vara inaktiverat. Du bör aktivera makrot om du är säker på att det kommer från en betrodd källa.

Säkerhetsalternativ för Microsoft Office

Viktigt!: Om du är säker på att dokumentet och makrot kommer från en betrodd källa och har en giltig signatur och inte vill ha fler varningar om dem behöver du inte ändra inställningarna i Säkerhetscenter till en mindre säker makroinställning, utan i stället kan du klicka på Lita på alla dokument från den här utgivaren i säkerhetsdialogrutan. Utgivaren läggs då till i listan Betrodda utgivare i Säkerhetscenter. All programvara från just den utgivaren anses som betrodd. Om makrot inte har någon giltig signatur men du litar på det och inte vill ha fler varningar om det behöver du inte ändra standardinställningarna i Säkerhetscenter till en mindre säker makrosäkerhetsinställning, utan i stället kan du placera dokumentet på en betrodd plats. Dokument på betrodda platser kan köras utan att kontrolleras av Säkerhetscenter.

Beroende på situationen beskrivs det specifika problemet i dialogrutan. Följande tabell innehåller de problem som kan förekomma och råd om vad du bör och inte bör göra i olika fall.

Problem

Råd

Makrot är inte signerat    Makrot är inte digitalt signerat, och makroutgivarens identitet kan därför inte verifieras. Det är alltså omöjligt att avgöra om makrot är säkert eller inte.

Innan du aktiverar ett osignerat makro bör du kontrollera att makrot kommer från en betrodd källa. Du kan arbeta med dokumentet även om du inte aktiverar makrot.

Makrosignaturen är inte betrodd     Makrot kan vara skadligt, eftersom makrot är digitalt signerat med en giltig signatur och du inte har valt att lita på utgivaren som har signerat makrot.

Du kan välja att uttryckligen förtroende makroutgivaren genom att klicka på Lita på alla dokument från den här utgivaren i säkerhetsdialogrutan. Det här alternativet visas bara om signaturen är giltig. När du klickar på det här alternativet läggs utgivaren till i listan Betrodda utgivare i Säkerhetscenter.

Makrosignaturen är ogiltig     Makrot kan vara osäkert eftersom det är digitalt signerat med en ogiltig signatur.

Vi rekommenderar att du inte aktiverar makron med ogiltiga signaturer. En anledning till att signaturen är ogiltig kan vara att den har manipulerats. Mer information finns i Så här ser du om en digital signatur är tillförlitlig.

Makrosignaturen har upphört att gälla    Makrot kan vara skadligt eftersom makrot är digitalt signerat med en signatur som har upphört att gälla.

Innan du aktiverar ett makro med en förfallen signatur bör du kontrollera att makrot kommer från en betrodd källa. Om du har använt det här dokumentet tidigare utan några säkerhetsproblem kan det vara mindre riskabelt att aktivera makrot.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×