Aktivera eller inaktivera automatisk acceleration för ditt SharePoint Online-innehav

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nu finns stöd i SharePoint Online för identifiering av startsfär när användare loggar in med identitetsproviders från tredje part, till exempel ADFS (Active Directory Federation Services). Den här funktionen minskar antalet inloggningsmeddelanden som visas för användare genom att snabbare ta användare genom inloggningssidan för identifiering av startsfär i Azure Active Directory. Den här funktionen kallas för automatisk acceleration och används genom att köra en Windows PowerShell-cmdlet i SharePoint Online Management Shell.

När en användare ansluter till en webbplats och måste autentiseras, utan automatisk maskinvaruacceleration skickas de till Azure Active Directory. Om företaget använder Azure Active Directory för Identitetshantering av, kan användaren omedelbart logga in. Om företaget använder en tredje parts identitetsprovider, till exempel AD FS, måste användaren först ange sina e-postkonton före vidarebefordras till lämplig identitetsprovider (IdP). Sidan Azure Active Directory är viktigt när företag har fler än en IdP eller dra nytta av gäst scenarier (som kräver användare att autentisera med andra IdPs eller Azure Active Directory själva).

Den här metoden kan vara frustrerande för många användare. Med funktionen automatisk acceleration blir upplevelsen smidigare.

Som standard kan endast webbplatssamlingar som inte delas externt (dvs. extern delning har inaktiverats) accelereras. När en webbplats delas externt behöver AAD-inloggningssidan vanligtvis dirigera användare till en slutpunkt där de kan autentiseras. Om företaget har konfigurerat sin IdP för att autentisera gästanvändare (t.ex. ett extranätillägg), går det att accelerera alla webbplatssamlingar.

Obs!: Parametern whr kan även användas för att anpassa sidan Azure Active Directory logga in som en del av Azure Active Directory Premium-paketet.

Innan du kan aktivera automatisk acceleration

SharePoint Online innehavaren måste uppfylla följande krav innan automatisk maskinvaruacceleration kan aktiveras.

Krav

Orsak

Det måste finnas en enda identitetsprovider.

SharePoint Online måste ha en specifik webbplats som mål vid acceleration. Organisationen kan ha flera domäner så länge det finns en enda AD FS-slutpunkt.

Aktivera automatisk acceleration

Använd parametern SignInAccelerationDomain med Windows PowerShell-cmdlet Set-SPOTenant om du vill aktivera automatisk acceleration i AD FS för interna webbplatssamlingar.

Om du till exempel vill konfigurera automatisk acceleration för domänen Contoso.com kör du:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “contoso.com”

Om du har konfigurerat din IdP att stödja gästanvändare kan öka du webbplatser med extern delning aktiverat genom att köra:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $true

Obs!: Du måste ange SignInAccelerationDomain innan du kör det här kommandot.

Mer information finns i Set-SPOTenant.

Inaktivera automatisk acceleration

Om du redan har aktiverat Automatiska maskinvaruacceleration och vill inaktivera det, kan du ändra $true $false för EnableGuestSignInAccelerationsom det här exemplet:

Set-SPOTenant -EnableGuestSignInAcceleration $false

Du kan även inaktivera automatisk acceleration för domänen genom att använda SignInAccelerationDomain med ett null-värde, som i det här exemplet:

Set-SPOTenant –SignInAccelerationDomain “”

Mer information finns i Set-SPOTenant.

Vanliga frågor och svar om automatisk acceleration

F: Hur kan jag göra upplevelsen så smidig som möjligt för mina användare?

S: Du kan göra två saker. Se först till att dina interna och externa webbplatser är tydligt avgränsade. För det andra uppmuntrar du användare att använda interna webbplatser först som en del av sitt dagliga arbetsflöde. Du kanske kan skapa en webbplats som endast är intern och som fungerar som en välkomstsida. Du kan även ändra din grupprincip så att användare dirigeras till en intern startsida när de öppnar webbläsaren. När användaren har loggat in på en webbplats (med valfri metod), uppmanas han/hon inte att logga in på andra webbplatser.

F: Vad behöver jag göra för att använda automatisk acceleration på webbplatser som delas externt?

S: Externa användare kan potentiellt autentiseras på ett av tre ställen: Azure Active Directory (om organisationen är en ”molnklientorganisation” eller om ett Microsoft-konto används), identitetsprovidern för användarens företag eller ditt företags identitetsprovider (om du använder en lösning med ett lokalt extranät). Om du vill aktivera automatisk acceleration för externt delade webbplatser behöver din IdP ha stöd för dessa användningsfall (eller åtminstone de kortkommandon som du vill att dina gäster ska använda). För att stödja gäster i AAD, MSA eller andra IdP:er måste din IdP kunna skicka tillbaka användaren till AAD-inloggningssidan för autentisering.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×