Aktivera eller inaktivera alternativen Fäst mot rutnät och Fäst mot objekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du ritar, ändrar storlek eller flyttar en figur eller andra objekt i Excel, PowerPoint eller Word kan du välja att objektet ska justeras eller "fästas" mot närmaste skärningspunkt i rutnät (även om rutnätet inte är synligt) eller att det ska fästas mot andra figurer eller objekt. Du kan även styra justeringen och fästfunktionerna genom att inaktivera dem.

Obs!: Den här artikeln gäller för skrivbordsversioner av Excel, PowerPoint och Word i Windows. Om du letar efter information om Mac kan du följa de relaterade länkarna längst ned på sidan.

Excel

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller ett annat objekt. Under Ritverktyg på fliken Format klickar du sedan på Justera.

  Justera

 2. Gör något av följande, eller både och:

  • Klicka på Fäst mot rutnät om du vill fästa figurer eller andra objekt i rutnätet närmaste skärningspunkt.

   Fäst mot rutnät eller figur

  • Om du vill fästa figurer eller andra objekt mot rutnätlinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter klickar du på Fäst mot figur.

   Fäst mot figur

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller ett annat objekt. Under Ritverktyg på fliken Format klickar du sedan på Justera.

  Justera

 2. Om du vill inaktivera alternativen avmarkerar du kryssrutan Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur.

Överst på sidan

PowerPoint

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på dialogruteikonen Dialogruteikoner i gruppen Visa på fliken Visa.

  Placering av dialogruteikonen

 2. Om du vill fästa figurer eller andra objekt vid rutnätets närmaste skärningspunkt markerar du Fäst mot rutnät under Fäst mot.

  Rutnät och stödlinjer

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på dialogruteikonen Dialogruteikoner i gruppen Visa på fliken Visa.

  Placering av dialogruteikonen

 2. Avmarkera Fäst mot rutnät.

Överst på sidan

Word

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller ett annat objekt och klicka på Justera och sedan på Rutnätsinställningar under Ritverktyg på fliken Format.

  Rutnätsinställningar

 2. Gör något av följande, eller både och:

  • Om du vill placera diagram, bilder eller objekt mot den närmsta skärningspunkten i rutnätet, också när rutnätet inte är synligt, markerar du kryssrutan Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas under Visa rutnät.

   Visa rutnät

  • Om du vill fästa figurer eller andra objekt mot andra figurers eller objekts rutnätslinjer markerar du Fäst objekt mot andra objekt under Fästa objekt.

   Fästa figurer och objekt mot andra objekt

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller ett annat objekt och klicka på Justera och sedan på Rutnätsinställningar under Ritverktyg på fliken Format.

  Rutnätsinställningar

 2. Avmarkera Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas och Fäst objekt mot andra objekt.

Avmarkera de här fästalternativen

Överst på sidan

Excel

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i kalkylbladet.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format går du till gruppen Ordna och klickar på Justera.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kanske måste dubbelklicka på figuren eller objektet för att öppna fliken Format.

 3. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera figurerna eller objekten mot närmsta skärningspunkt i rutnätet klickar du på Fäst mot rutnät.

  • Om du vill placera figurer eller objekt mot rutnätslinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter klickar du på Fäst mot figur.

Obs!: Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar figuren eller objektet.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i kalkylbladet.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format går du till gruppen Ordna och klickar på Justera.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kanske måste dubbelklicka på figuren eller objektet för att öppna fliken Format.

 3. Klicka på Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur beroende på vilket av de båda alternativen du vill inaktivera.

Överst på sidan

PowerPoint

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på Ordna i gruppen Rita på fliken Start, peka på Justera och klicka sedan på Rutnätsinställningar.

  Fliken Start i PowerPoint 2010

  Tips: Du kan också högerklicka i ett tomt område av bilden (inte en platshållare) eller i marginalen runt bilden och sedan klicka på Rutnät och stödlinjer.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera figurer eller objekt vid närmaste skärningspunkt i rutnätet markerar du kryssrutan Fäst mot rutnät under Fäst mot.

  • Om du vill placera figurer eller objekt mot rutnätslinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter markerar du kryssrutan Fäst objekt mot andra objekt under Fäst mot.

   Meddelanden: 

   • Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar figuren eller objektet.

   • Om du vill göra de nuvarande inställningarna i dialogrutan Rutnät och stödlinjer till standardinställningar för alla presentationer och inte bara för den här klickar du på Ange som standard.

   • Om kryssrutan Fäst mot rutnät är markerad kan du rita räta linjer när du ritar en frihandsfigur Bild av knapp .

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på Ordna i gruppen Rita på fliken Start, peka på Justera och klicka sedan på Rutnätsinställningar.

  Tips: Du kan också högerklicka i ett tomt område av bilden (inte en platshållare) eller i marginalen runt bilden och sedan klicka på Rutnät och stödlinjer.

 2. Om du vill inaktivera Fäst mot rutnät eller Fäst objekt mot andra objekt avmarkerar du respektive kryssrutan.

  Obs!: Om du vill göra de nuvarande inställningarna i dialogrutan Rutnät och stödlinjer till standardinställningar för alla presentationer och inte bara för den här klickar du på Ange som standard.

Överst på sidan

Word

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i dokumentet.

 2. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på Justera Justeringsknappen och sedan på Rutnätsinställningar.

  Fliken Format under Ritverktyg i Word 2010

  Om flikarna Ritverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt.

 3. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera former eller objekt vid den närmsta skärningspunkten i rutnätet, också när rutnätet inte är synligt, markerar du kryssrutan Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas under Visa rutnät.

  • Om du vill placera figurer eller objekt mot rutnätslinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter markerar du kryssrutan Fäst objekt mot andra objekt under Fästa objekt.

   Meddelanden: 

   • Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar figuren eller objektet.

   • Om du vill att de här inställningarna ska vara standardinställningar för alla dokument klickar du på Standard.

   • Som standard fästs bara figurer och övriga objekt mot närmsta skärningspunkt i rutnätet när rutnätet är synligt, såvida du inte markerar kryssrutan Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i dokumentet.

 2. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på Justera Justeringsknappen och sedan på Rutnätsinställningar.

  Fliken Format under Ritverktyg i Word 2010

  Om flikarna Ritverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kan behöva dubbelklicka på objektet. Du kan behöva dubbelklicka på objektet för att öppna flikarna.

 3. Om du vill inaktivera inställningarna Fäst mot rutnät när stödlinjerna inte visas eller Fäst objekt mot andra objekt avmarkerar du motsvarande kryssruta.

  Obs!: Om du vill att de här inställningarna ska vara standardinställningar för alla dokument klickar du på Ange som standard.

Överst på sidan

Mer information finns i

Aktivera eller inaktivera Fäst mot rutnät i PowerPoint 2016 för Mac

Aktivera eller inaktivera Fäst mot rutnät i Word 2016 för Mac

Visa eller dölja stödlinjer i Word, PowerPoint eller Excel

Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×