Aktivera automatiska språkalternativ

Det finns två automatiska språkalternativ som du kan använda för att enklare kunna växla mellan språk när du skriver och redigerar text på fler än ett språk.

Automatiska språkalternativ

Identifiera språk automatiskt

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Identifiera språk automatiskt

Gäller för dessa Microsoft Office 2007-systemet-program: Outlook och Word.

Med alternativet Identifiera språk automatiskt i Outlook och Word identifieras det språk som du skriver på automatiskt och språkverktygen för det språket aktiveras. Resultatet blir detsamma som om du anger språk manuellt.

Förutsättning

Du måste aktivera språken (aktivera de språkspecifika alternativen) som du vill använda innan det går att identifiera språket du skriver på och aktivera språkverktygen för det språket med hjälp av alternativet Identifiera språk automatiskt.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Outlook

Word

Outlook

Obs!  Den här informationen gäller för Microsoft Office Outlook 2007, men inte för Microsoft Outlook Express. Information om Outlook Express finns i Outlook Express Supportcenter.

 1. Öppna ett nytt e-postmeddelande.

 2. Klicka på pilen under Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Meddelande.

 3. Klicka på Ange språk Bild av knapp.

 4. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

 5. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Outlook. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera de språken (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Outlook.

Obs!  Automatisk språkidentifiering fungerar endast för hela meningar, och inte för enstaka ord. Beroende på hur långa meningarna är kan du behöva skriva in flera meningar innan det finns tillräckligt med kontextinformation för att automatiskt identifiera språket i Outlook och ta fram rätt ordlista.

Överst på sidan

Word

 1. På fliken Granska går du till gruppen Språkkontroll och klickar på Ange språk Bild av knapp.

 2. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

 3. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Word. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera de språken (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Word.

Obs!  Automatisk språkidentifiering fungerar endast för hela meningar, och inte för enstaka ord. Beroende på hur långa meningarna är kan du behöva skriva in flera meningar innan det finns tillräckligt med kontextinformation för att automatiskt identifiera språket i Word och ta fram rätt ordlista.

Överst på sidan

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Gäller för dessa Microsoft Office 2007-systemet-program: Outlook, PowerPoint, Publisher och Word.

Alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text är användbart om du vill använda språkspecifika tangentbordslayouter när du skriver på olika språk. När det här alternativet aktiveras i Outlook, PowerPoint, Publisher eller Word anpassas den aktiva tangentbordslayouten automatiskt så att den överensstämmer med språket för texten där markören är. Om du till exempel har en fil med stycken skrivna både på engelska och spanska och flyttar markören från ett stycke på engelska till ett stycke på spanska så ändras tangentbordslayouten från att vara på engelska till att vara på spanska. Resultatet blir detsamma som om du manuellt skulle ändra tangentbordslayouten från engelska till spanska med hjälp av Språkfältet (På Engelska).

Förutsättning

Innan språket i ett stycke kan identifieras måste du aktivera språken (aktivera de språkspecifika alternativen), ändra tangentbordslayouten och aktivera språkverktygen för det språket.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande textunder Redigeringsalternativ.

  Obs!  Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten (På Engelska) för det språk du vill använda.

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ.

  Var är knappen PowerPoint-alternativ?

  Knappen PowerPoint-alternativ finns i den nedre delen av den meny som öppnas när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen.Microsoft Office-dialogruta för PowerPoint

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!  Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten (På Engelska) för det språk du vill använda.

Publisher

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Redigera.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Textredigering.

  Obs!  Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten (På Engelska) för det språk du vill använda.

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  Var är knappen Word-alternativ?

  Knappen Word-alternativ finns i den nedre delen av den meny som öppnas när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen.Microsoft Office-dialogrutan för Word

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande textunder Redigeringsalternativ.

  Obs!  Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten (På Engelska) för det språk du vill använda.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk