Logga in

Aktivera automatiska språkalternativ

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns två automatiska språkalternativ som du kan använda för att enklare kunna växla mellan språk när du skriver och redigerar text på fler än ett språk.

 • Identifiera språk automatiskt

 • Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Den här artikeln behandlas inte Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk, översätta text, hur du infogar ASCII- eller Unicode latinska symboler och tecken, eller hur du kan skriva eller redigera text på ett annat språk.

Automatiska språkalternativ

Identifiera språk automatiskt

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Identifiera språk automatiskt

Gäller för dessa Microsoft Office 2007-systemet-program: Outlook och Word.

Med alternativet Identifiera språk automatiskt i Outlook och Word identifieras det språk som du skriver på automatiskt och språkverktygen för det språket aktiveras. Resultatet blir detsamma som om du anger språk manuellt.

Obs!: Ibland om det finns inte tillräckligt med ord i ett visst språk eller om orden stavas på samma sätt i ett antal språk, alternativet Identifiera språk automatiskt felaktigt kan identifiera språket. Till exempel stavas word "centre" på samma sätt i både engelska (Storbritannien) och franska. Om du har problem med det felaktiga språk identifieras, prova att inaktivera alternativet Identifiera språk automatiskt och ange språk manuellt. Mer information finns i Ange eller redigera text på ett annat språk.

Förutsättning

Du måste aktivera språken (aktivera de språkspecifika alternativen) som du vill använda innan det går att identifiera språket du skriver på och aktivera språkverktygen för det språket med hjälp av alternativet Identifiera språk automatiskt.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Outlook

Outlook

Viktigt!: Den här informationen gäller Microsoft Office Outlook 2007, inte Microsoft Outlook Express. Information om Outlook Express finns i Outlook Express supportcenter eller stavningskontroll problem med Outlook Express 6.0.

 1. Öppna ett nytt e-postmeddelande.

 2. Klicka på pilen under Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Meddelande.

 3. Klicka på Ange språk för Knappbild.

 4. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

 5. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Outlook. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera de språken (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Outlook.

Obs!: Automatisk språkidentifiering fungerar endast för hela meningar, och inte för enstaka ord. Beroende på hur långa meningarna är kan du behöva skriva in flera meningar innan det finns tillräckligt med kontextinformation för att automatiskt identifiera språket i Outlook och ta fram rätt ordlista.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Ange språk för Knappbild på fliken Granska i gruppen Språkkontroll.

 2. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

 3. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Word. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera de språken (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Word.

Obs!: Automatisk språkidentifiering fungerar endast för hela meningar, och inte för enstaka ord. Beroende på hur långa meningarna är kan du behöva skriva in flera meningar innan det finns tillräckligt med kontextinformation för att automatiskt identifiera språket i Word och ta fram rätt ordlista.

Överst på sidan

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Gäller för dessa Microsoft Office 2007-systemet-program: Outlook, PowerPoint, Publisher och Word.

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text-alternativet är användbart om du vill använda rätt tangentbordslayout när du skriver på olika språk. När det här alternativet är aktiverat i Outlook, PowerPoint, Publisher eller Word växlar programmet automatiskt aktiva tangentbordslayouten för att matcha språket för texten där markören är placerad. Till exempel om du har en fil som innehåller stycken skriven på engelska och spanska och du flyttar markören från ett stycke engelska till ett stycke spanska växlar tangentbordslayouten från engelska till spanska. Här har samma resultat som om du bytt manuellt tangentbordslayouten från engelska till spanska som använder Språkfältet.

Förutsättning

Innan språket i ett stycke kan identifieras måste du aktivera språken (aktivera de språkspecifika alternativen), ändra tangentbordslayouten och aktivera språkverktygen för det språket.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktygmenyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande textunder Redigeringsalternativ.

  Obs!: Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas bara när du aktiverar en tangentbordslayout för ett språk.

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på PowerPoint-alternativ.

  Var finns knappen PowerPoint-alternativ ?

  Knappen PowerPoint-alternativ finns i den nedre delen av menyn som öppnas när du klickar på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-dialogruta för PowerPoint

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!: Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas bara när du aktiverar en tangentbordslayout för ett språk.

Publisher

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Redigera.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Textredigering.

  Obs!: Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas bara när du aktiverar en tangentbordslayout för ett språk.

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  Var finns knappen Word-alternativ ?

  Knappen Word-alternativ finns i den nedre delen av menyn som öppnas när du klickar på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-dialogrutan för Word

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!: Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas bara när du aktiverar en tangentbordslayout för ett språk.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!