Aktivera automatiska språkalternativ

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns två automatiska språkalternativ som du kan använda för att enklare kunna växla mellan språk när du skriver och redigerar text på fler än ett språk.

 • Identifiera språk automatiskt

 • Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

This article does not discuss checking spelling and grammar in another language, translating text, how to insert ASCII or Unicode Latin-based symbols and characters, or how to type or edit text in another language.

Automatiska språkalternativ

Identifiera språk automatiskt

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Identifiera språk automatiskt

Gäller för dessa Microsoft Office 2007-systemet-program: Outlook och Word.

Med alternativet Identifiera språk automatiskt i Outlook och Word identifieras det språk som du skriver på automatiskt och språkverktygen för det språket aktiveras. Resultatet blir detsamma som om du anger språk manuellt.

Obs!  Occasionally if there are not enough words in a particular language or if the words are spelled the same in a number of languages, the Detect language automatically option may incorrectly identify the language. For example, the word "centre" is spelled the same way in both English (United Kingdom) and French. If you are having problems with the incorrect language being identified, try turning the Detect language automatically option off and setting the language manually. For more information, see Type or edit text in another language.

Förutsättning

Du måste aktivera språken (aktivera de språkspecifika alternativen) som du vill använda innan det går att identifiera språket du skriver på och aktivera språkverktygen för det språket med hjälp av alternativet Identifiera språk automatiskt.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Outlook

Outlook

Viktigt!  This information applies to Microsoft Office Outlook 2007, not Microsoft Outlook Express. For information about Outlook Express, see the Outlook Express Support Center or Spell checking issues with Outlook Express 6.0.

 1. Öppna ett nytt e-postmeddelande.

 2. Klicka på pilen under Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Meddelande.

 3. Click Set Language Bild av knapp.

 4. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

 5. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Outlook. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera de språken (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Outlook.

Obs!  Automatisk språkidentifiering fungerar endast för hela meningar, och inte för enstaka ord. Beroende på hur långa meningarna är kan du behöva skriva in flera meningar innan det finns tillräckligt med kontextinformation för att automatiskt identifiera språket i Outlook och ta fram rätt ordlista.

Överst på sidan

Word

 1. On the Review tab, in the Proofing group, click Set Language Bild av knapp.

 2. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

 3. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Word. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera de språken (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Word.

Obs!  Automatisk språkidentifiering fungerar endast för hela meningar, och inte för enstaka ord. Beroende på hur långa meningarna är kan du behöva skriva in flera meningar innan det finns tillräckligt med kontextinformation för att automatiskt identifiera språket i Word och ta fram rätt ordlista.

Överst på sidan

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Gäller för dessa Microsoft Office 2007-systemet-program: Outlook, PowerPoint, Publisher och Word.

Alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text är användbart om du vill använda språkspecifika tangentbordslayouter när du skriver på olika språk. När det här alternativet aktiveras i Outlook, PowerPoint, Publisher eller Word anpassas den aktiva tangentbordslayouten automatiskt så att den överensstämmer med språket för texten där markören är. Om du till exempel har en fil med stycken skrivna både på engelska och spanska och flyttar markören från ett stycke på engelska till ett stycke på spanska så ändras tangentbordslayouten från att vara på engelska till att vara på spanska. Resultatet blir detsamma som om du manuellt skulle ändra tangentbordslayouten från engelska till spanska med hjälp av Språkfältet (På Engelska).

Förutsättning

Innan språket i ett stycke kan identifieras måste du aktivera språken (aktivera de språkspecifika alternativen), ändra tangentbordslayouten och aktivera språkverktygen för det språket.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktygmenyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande textunder Redigeringsalternativ.

  Obs!  The Automatically switch keyboard to match language of surrounding text check box is only visible after you enable a keyboard layout for a language.

PowerPoint

 1. Click the Microsoft Office Button Bild av Office-knappen, and then click PowerPoint Options.

  Where is the PowerPoint Options button?

  The PowerPoint Options button is located in the lower part of the menu that opens after you click the Microsoft Office Button Bild av Office-knappen.Microsoft Office-dialogruta för PowerPoint

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!  The Automatically switch keyboard to match language of surrounding text check box is only visible after you enable a keyboard layout for a language.

Publisher

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Redigera.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Textredigering.

  Obs!  The Automatically switch keyboard to match language of surrounding text check box is only visible after you enable a keyboard layout for a language.

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

  Where is the Word Options button?

  The Word Options button is located in the lower part of the menu that opens after you click the Microsoft Office Button Bild av Office-knappen.Microsoft Office-dialogrutan för Word

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!  The Automatically switch keyboard to match language of surrounding text check box is only visible after you enable a keyboard layout for a language.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk