Aktivera automatiska språkalternativ

Det finns två olika automatiska språkfunktioner som gör det lättare att växla mellan olika språk när du skriver och redigerar text på fler än ett språk: Identifiera språk automatiskt och Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text.

Vad vill du göra?

Identifiera språk automatiskt

Identifiera språk i Word eller Outlook

Växla tangentbord automatiskt för överensstämmelse med språk för omgivande text

Identifiera språk automatiskt

Med Identifiera språk automatiskt, som finns i Microsoft Word och Microsoft Outlook, identifieras automatiskt det språk du skriver på så att språkverktygen för det språket aktiveras. Resultatet blir detsamma som om du ställer in språket manuellt.

  Innan du använder alternativet Identifiera språk automatiskt för ett språk som du inte tidigare har använt i Office måste du aktivera språket i dialogrutan Ange språkinställningar för redigering, visning och hjälp.

Identifiera språk i Word eller Outlook

 1. Öppna ett nytt dokument eller e-postmeddelande.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska.

 3. Klicka på Ange språk för språkkontroll.

 4. Markera kryssrutan Identifiera språk automatiskt i dialogrutan Språk.

 5. Granska språken som visas ovanför den dubbla linjen i listan Språk i markerad text. Endast de språk som visas ovanför den dubbla linjen kan identifieras i Office. Om det finns språk som du använder som inte visas ovanför den dubbla linjen måste du aktivera redigeringsspråket (aktivera de språkspecifika alternativen) för att de automatiskt ska kunna identifieras i Office.

  Meddelanden  

  • Den här informationen gäller Microsoft Outlook, inte Microsoft Outlook Express. Information om Outlook Express finns i Outlook Express Supportcenter.

  • För Automatisk språkidentifiering krävs en hel mening för att rätt språk ska identifieras. Beroende på hur långa dina meningar är kan du behöva skriva flera meningar tills det finns tillräckligt med kontextinformation för att identifiera språket i Office och ta fram rätt ordlista.

  • Ord som stavas på samma sätt på flera olika språk, till exempel centre på engelska (Storbritannien) och franska (Frankrike) kan göra att fel språk identifieras för texten med kryssrutan Identifiera språk automatiskt. Du kan lösa problemet genom att ange fler ord på önskat språk eller att avmarkera kryssrutan Identifiera språk automatiskt.

Överst på sidan

Växla tangentbord automatiskt för överensstämmelse med språk för omgivande text

Om du använder latinska språk kan du använda alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text för att ändra tangentbordsspråket så att det överensstämmer med det omgivande språket i en fil.

Alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text är endast tillgängligt i OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher och Word.

När alternativet Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text är aktiverat ändras tangentbordslayouten automatiskt till det språk som matchar språket i texten där markören befinner sig. Om du till exempel har en fil med stycken skrivna både på engelska och spanska och flyttar markören från ett stycke på engelska till ett stycke på spanska så ändras tangentbordslayouten från att vara på engelska till att vara på spanska. Resultatet blir detsamma som om du manuellt skulle ändra tangentbordslayouten från engelska till spanska med hjälp av Språkfältet.

  Innan du kan använda funktionen Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text för ett språk som du inte tidigare har använt i Office måste du aktivera språket i dialogrutan Ange språkinställningar för redigering, visning och hjälp.

Vilket Microsoft Office-program använder du?

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

OneNote

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för överensstämmelse med omgivande text under Redigering.

  Obs!   Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten för det språk du vill använda.

Outlook

 1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook eller i ett e-postmeddelande.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på E-post.

 4. Klicka på Redigeringsalternativ.

 5. Klicka på Avancerat.

 6. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!   Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten för det språk du vill använda.

PowerPoint

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande textunder Redigeringsalternativ.

  Obs!   Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten för det språk du vill använda.

Publisher

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!   Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten för det språk du vill använda.

Word

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat.

 4. Markera kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text under Redigeringsalternativ.

  Obs!   Kryssrutan Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text visas endast när du har aktiverat en tangentbordslayout för ett språk. Om du inte ser det här alternativet kan du aktivera tangentbordslayouten för det språk du vill använda.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016 Preview, Office 2013, Excel 2010, Word 2010, Access 2013, Language Preferences 2013, Project Professional 2013, Access 2010, PowerPoint 2013, Outlook 2010, Publisher 2010, OneNote 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk