Aktivera användning av andra språk i Office-program

Du kan byta språk för redigering, visning, skärmtips och hjälpinnehåll i Microsoft Office-programmen. Vilka språk som är tillgängliga beror på vilken språkversion av Microsoft Office och vilka ytterligare språkpaket, Language Interface Pack eller skärmtipsspråk som är installerade på datorn. Om det språk för gränssnitt, hjälp eller språkverktyg som du vill använda inte är tillgängligt kan du behöva hämta och installera ett språkpaket eller Language Interface Pack. Mer information finns i Behöver jag ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket?

Vad vill du göra?

Ställa in standardredigeringsspråket

Ställa in standardspråket för gränssnitt och hjälp

Välja skärmtipsspråk i Office

Ställa in standardredigeringsspråket

Redigeringsspråket omfattar tangentbordslayouten och språkverktygen för det aktuella språket. Språkverktygen består av språkspecifika funktioner, till exempel ordlistor för stavnings- och grammatikkontroll eller knappar för styckeorientering.

 1. Öppna ett Microsoft Office-program, t.ex. Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. Välj det redigeringsspråk som du vill använda under Välj redigeringsspråk i dialogrutan Ange språkinställningar för Office, klicka på namnet på det språk som du vill använda som standardspråk och klicka på Ange som standard.

 4. När du har bytt standardredigeringsspråk måste du stänga alla Office-program och öppna dem igen för att ändringen ska tillämpas.

  Meddelanden: 

  • När du har bytt standardspråk måste du stänga alla Office-program och öppna dem igen för att ändringen ska tillämpas.

  • Om datorn inte är korrekt konfigurerad för det redigeringsspråk som du har lagt till kanske Inte aktiverat eller Inte installerat visas i kolumnen Tangentbordslayout eller i kolumnen Språkkontroll. Om någon av dessa varningar visas läser du avsnittet Vad betyder Inte aktiverat eller Inte installerat?

  • Om du vill aktivera språkspecifika alternativ, till exempel knapparna Hangul/Hanja-konvertering och Omslutningstecken måste du aktivera ett redigeringsspråk som innehåller dessa alternativ.

Är språkverktygen inte installerade?

Om din språkversion av Office inte innehåller språkverktygen för det språk som du vill använda kan du behöva hämta ett språkpaket eller Language Interface Pack.

 • Om du vill ansluta till Internet och hämta ett språkpaket klickar du på Inte installerat.

Mer information om meddelandet om att språkverktyg inte är installerat finns i avsnittet Vad betyder Inte aktiverat och Inte installerat?

Överst på sidan

Ställa in standardspråket för gränssnitt och hjälp

Gränssnittsspråket används för de olika gränssnittselementen, till exempel menyobjekten, kommandona och flikarna, i Office. Hjälpspråket är det språk som används för texten i hjälpfilen.

 1. Öppna ett Microsoft Office-program, t.ex. Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj språk för gränssnitt och hjälp väljer du det språk du vill använda.

Ange ordningen för språken för gränssnitt och hjälp

Språken i gränssnitts- och hjälplistorna visas i den ordning som språken används i Microsoft Office. Om gränssnittsspråkens inbördes ordning exempelvis är spanska <standard>, tyska och japanska, och du tar bort språkverktygen för spanska på datorn, blir tyska det nya standardgränssnittsspråket.

Du kan ange att språken för gränssnitt och hjälp ska matcha operativsystemets språk, eller använda olika språk för gränssnitt, hjälp och operativsystem.

Vilket gränssnittsspråk används för vilket Office-program?

Om du använder flera språk och har anpassat Office efter hur du arbetar kan du enkelt ta reda på vilket språk som är inställt som standardgränssnittsspråk för respektive Office-program.

 • Klicka på Visa de gränssnittsspråk som är installerade för varje Microsoft Office-program i dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj språk för visning och hjälp.

Överst på sidan

Välja skärmtipsspråk i Office

Skärmtips är små popup-fönster med kortfattad, sammanhangsberoende hjälp som visas när du håller pekaren över olika gränssnittselement (till exempel knappar, flikar, dialogrutekontroller och menyer). Om du ställer in skärmtipsspråket i ett Office-program används det automatiskt även i de andra Office-programmen som är installerade på datorn.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för följande Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word. Den är inte tillgänglig för Office 2016-program.

 1. Öppna ett Microsoft Office-program, t.ex. Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj skärmtipsspråk väljer du ditt skärmtipsspråk.

  Meddelanden: 

  • Den här funktionen är inte tillgänglig i Office 2016.

  • Om det språk som du vill använda inte visas i listan kan du behöva lägga till fler språktjänster. Klicka på Hur hämtar jag flera skärmtipsspråk från Office.com? och följ sedan hämtnings- och installationsanvisningarna.

  • När du har installerat ett nytt skärmtipsspråk blir det standardskärmtipsspråket.

Mer information om skärmtips finns i avsnittet Visa eller dölja skärmtips.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!