Aktivera Skype-mötessändning

Du måste aktivera Sändning av Skype-möte innan personer i din organisation kan använda det. Du måste veta hur man använder Windows PowerShell för att genomföra det här steget. Om du inte känner till Windows PowerShell bör du eventuellt be en Microsoft-partner att genomföra steget.

Varning: Sändning av Skype-möte har inaktiverats som standard eftersom medieinnehållet i en mötessändning levereras med hjälp av Content Delivery Network (CDN) i Microsoft Azure så att tusentals personer ska kunna titta på sändningen. Medieinnehållet som passerar genom CDN är krypterat och CDN-cachen har en begränsad livslängd. Det kan hända att Azure CDN-komponenten inte ännu uppfyller alla delar av modellklausulerna i EU:s direktiv för dataskydd. Genom att aktivera funktionen bekräftar du det här meddelandet.

 1. Logga in med ditt globala Office 365-administratörskonto på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. I administrationscentret för Office 365 går du till Administrationscenter > Skype för företag.

 3. I administrationscentret för Skype för företag > Onlinemöten > Sändningsmöten klickar du på Aktivera Skype-möte – sändning.

 1. Kontrollera att du har Windows PowerShell version 3.0 eller senare.

  1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

  3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

  4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

 2. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

 3. Anslut till din Office 365-organisation i fönstret för Windows PowerShell genom att köra:

  $Credential = get-credential
  $O365Session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $O365Session
 4. Bekräfta den aktuella konfigurationen för Sändning av Skype-möte genom att köra:

  Get-CsBroadcastMeetingConfiguration

  Kontrollera att parametern EnableBroadcastMeeting är inställd på False.

  Cmdlet för att aktivera sändning av Skype-möte i organisationen.
 5. Aktivera Sändning av Skype-möte för organisationen genom att köra:

  Set-CsBroadcastMeetingConfiguration –EnableBroadcastMeeting $True

  Du kan bekräfta att inställningen är aktiverad genom att köra Get-CsBroadcastMeetingConfiguration igen.

  Cmdlet för att aktivera sändning av Skype-möte i organisationen.

  Tips: När du har gjort en ändring kan det dröja upp till en timme innan ändringen syns i portalen för Sändning av Skype-möte.

 6. Dina användare kan nu arrangera mötessändningar med andra användare i ditt företag. Hjälp dem att komma igång genom att hänvisa dem till Vad är en Skype-mötessändning?

Konfigurera nätverket för mötessändningar med externa deltagare

Om du har en brandvägg och vill hålla sändningar med personer utanför ditt företag (men som inte tillhör ett federerat företag) måste du konfigurera ditt nätverk på följande sätt: Konfigurera nätverket för Skype-mötessändning.

Om du är osäker på hur du ska konfigurera din brandvägg bör du eventuellt be en Microsoft-partner att genomföra steget.

Gå till Användare kan kontakta externa Skype för företag-användare om du vill skippa det här steget och i stället lägga till ett annat företag i din sammanslutning.

Mer information finns i

En introduktion till Windows PowerShell och Skype för företag – Online

Konfigurera Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×