Aktivera Office 2010-program

Använd följande information när du ska aktivera dina Microsoft Office 2010-program. Felsökningsinformation finns på webbplatsen Microsoft Hjälp och support.

Om du använder datorn på arbetet eller inom en organisation kanske du använder en volymlicensutgåva av Microsoft Office 2010. Information om hur du aktiverar volymlicensutgåvor finns i avsnittet Aktivera volymlicensutgåvor av Microsoft Office 2010.

Artikelinnehåll

Hur aktiverar jag mina Office 2010-program?

Aktivera via Internet eller telefon

Hur aktiverar jag det senare?

Hur vet jag om min programvara redan har aktiverats?

Vad är en utvärderingsversion?

Vad betyder det att konvertera?

Vad betyder aktivering, respitperiod och nedsatt funktionalitet?

Hur gör jag om jag använder datorn på arbetet eller inom en organisation?

Hur gör jag om jag använder Office Starter 2010?

Hur aktiverar jag mina Office 2010-program?

När du startar Office-programmet första gången efter installationen, uppmanas du att ange produktnyckeln om du inte redan har gjort det i installationsprogrammet.

Aktivera via Internet eller telefon

När du anger produktnyckeln startas Aktiveringsguiden automatiskt och du kan välja mellan två alternativ:

 • Aktivera via Internet     Aktiveringsguiden kontaktar automatiskt Microsofts licensservrar via din Internetanslutning. Om du använder en giltig produktnyckel som inte redan har använts för det tillåtna antalet installationer aktiveras din produkt omedelbart.

  Om du aktiverar via Internet skickas ditt produkt-ID (som hämtas från installationsproduktnyckeln) till Microsoft. Ett svar (bekräftelse-ID:t) skickas tillbaka till din dator för att aktivera produkten. Om du väljer att aktivera produkten via Internet och du inte redan är ansluten, visas en varning om att det inte finns någon anslutning.

 • Aktivera via telefon     Du kan ringa ett aktiveringscenter och aktivera produkten med hjälp av kundtjänst.

  Viktigt!   Den här artikeln innehåller inte telefonnummer till aktiveringscenter eftersom det finns så många nummer och eftersom flera faktorer styr vilket telefonnummer du ska ringa. Microsofts programvara kan införskaffas med olika licenser, t.ex. återförsäljarlicenser, OEM-licenser (Original Equipment Manufacturer) och volymlicenser. Telefonnumren kan variera efter licens och land. I steg 2 i Aktiveringsguiden använder du det nummer som anges för att ringa Microsofts aktiveringscenter.

  Telefonaktivering kan ta längre tid än aktivering via Internet. Du bör vara vid datorn när du ringer och ha produktnyckeln till hands.

  1. I Aktiveringsguiden väljer du det land där du bor och där du ska använda produkten.

   Guiden innehåller ett eller fler telefonnummer.

  2. Ring aktiveringscentret.

   Kundtjänst frågar om ditt installations-ID (visas på skärmen) och annan relevant information. När ditt installations-ID har verifierats får du ett bekräftelse-ID.

  3. I Aktiveringsguiden anger du ditt bekräftelse-ID i rutorna längst ned på skärmen och trycker på Retur.

   Obs!   

  4. Telefonaktivering är inte tillgängligt för utvärderingsversioner och prenumerationsversioner.

  5. Microsofts tjänster för texttelefon (TT/TTY) är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel som har tillgång till ett modem som hanterar TT/TTY. I USA ringer du (800) 718-1599 och utanför USA ringer du (716) 871-6859. Obs! TT/TTY-tjänsterna är endast tillgängliga på engelska.

Överst på sidan

Hur aktiverar jag det senare?

Om du inte vill aktivera ditt program vid installationen kan du aktivera det senare.

Om du får problem med aktiveringen kontaktar du kundtjänst på telefonnumret som finns i guiden.

Obs!   Telefonsupport är inte tillgängligt för utvärderings- eller prenumerationsversioner. Inga telefonnummer anges därför för dessa i guiden.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Hjälp och sedan på Aktivera produktnyckeln.

 3. Följ anvisningarna i Aktiveringsguiden.

 1. När guiden slutförts avslutar du och startar om Office-programmet.

  Obs!   Om du klickar på Aktivera produktnyckeln igen innan du avslutar och startar om Office-programmet visas meddelandet Den här produkten har redan aktiverats.

 2. Upprepa steg 1 till och med 4 för alla knappar av typen Aktivera produktnyckeln.

Överst på sidan

Hur vet jag om min programvara redan har aktiverats?

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Hjälp.

  • Om knappen Aktivera produktnyckeln inte visas betyder det att programvaran har aktiverats.

  • Om knappen Aktivera produktnyckeln visas betyder det att programvaran inte har aktiverats. Följ anvisningarna i avsnittet Hur gör jag om jag vill aktivera senare?

Överst på sidan

Vad är en utvärderingsversion?

En utvärderingsversion ger dig möjlighet att utvärdera Office 2010 under en begränsad tid, vanligtvis 30 eller 60 dagar.

Obs!   Vissa utvärderingsversioner kan inte konverteras till den fullständiga versionen. I dessa fall måste du avinstallera utvärderingsversionen och installera den fullständiga versionen separat.

Överst på sidan

Vad betyder det att konvertera?

Att konvertera betyder att du har utvärderat en utvärderingsversion och bestämt dig för att köpa den fullständiga versionen. Du uppmanas att ange en produktnyckel som du antingen har eller som du köper online.

Överst på sidan

Vad betyder aktivering, respitperiod och nedsatt funktionalitet?

Om du vill fortsätta att använda alla funktioner i produkten måste du aktivera den. Microsoft Product Activation är Microsofts teknik mot olovlig kopiering som kontrollerar att programvaruprodukter har giltiga licenser.

Aktivering     I den här processen kontrolleras att produktnyckeln, som du måste ange för att installera produkten, används på behöriga datorer i enlighet med programvarulicensen.

Respitperiod     Innan du anger en giltig produktnyckel kan du köra programmet under 30 dagar. Detta kallas för en respitperiod. Under respitperioden kan vissa funktioner eller program vara aktiverade som inte ingår i den produkt du köpt. När du har angett en giltig produktnyckel visas bara de program och funktioner som du har köpt.

Läget Nedsatt funktionalitet     Om du inte har angett någon produktnyckel övergår programmet till läget Nedsatt funktionalitet efter respitperioden. I det läget fungerar programvaran som ett visningsprogram och du kan inte spara ändringar i dokument eller skapa nya dokument, och dessutom kan andra funktioner vara begränsade. Inga befintliga filer eller dokument skadas i läget Nedsatt funktionalitet. När du har angett produktnyckeln och aktiverat programmet får du tillgång till alla program och funktioner som du har betalat för.

Överst på sidan

Hur gör jag om jag använder datorn på arbetet eller inom en organisation?

Om du använder datorn på arbetet eller inom en organisation kanske du använder en volymlicensutgåva av Microsoft Office 2010. Information om hur du aktiverar volymlicensutgåvor finns i avsnittet Aktivera volymlicensutgåvor av Microsoft Office.

Överst på sidan

Hur gör jag om jag använder Office Starter 2010?

Om du använder Microsoft Office Starter 2010 betyder det att programvaran var förinstallerad på datorn. Office Starter 2010 är redan aktiverat och du behöver inte ange någon produktnyckel.

Överst på sidan

Gäller för: Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Groove 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, InfoPath Edit Mode 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk