Addera, subtrahera, multiplicera och dividera värden i en kontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan hjälpa användarna att fylla i formulär som baseras på en formulärmall genom att använda formler för att beräkna värdet för en kontroll, baserat på data som användarna anger i andra kontroller. Beräkningarna kan omfatta addition, subtraktion, multiplikation och division av värden. Om du till exempel skapar en formulärmall som elleverantörer ska använda för att ansöka om licenser, kan du lägga till en formel i en kontroll som automatiskt beräknar det sammanlagda pris som leverantören måste betala genom att multiplicera antalet licenser i ansökan med priset per licens.

Artikelinnehåll

Vad är en formel?

Använda två eller fler operatorer i en formel

Infoga en matematisk formel i en kontroll

Vad är en formel?

En formel är ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer som används för att beräkna och visa andra värden. Formler kan användas för att göra följande:

 • Beräkna matematiska värden från värden som du anger när du utformar formulärmallen eller värden som användaren anger på kontroller när de fyller i formulär som baseras på din formulärmall...

 • Visa vissa datum och tider.

 • Visa värden som användaren anger i en kontroll i en annan kontroll.

 • Ange standardvärdet för ett fält eller en kontroll.

 • Kör en regel baserat på ett värde som beräknas med hjälp av en formel.

Varje XPath-uttryck som används i en formel är en kombination av värden, funktioner och operatorer som utvärderas till ett enda värde. En formel kan innehålla flera uttryck. Du kan se en formel som en mening som består av en eller flera fraser, där varje fras representerar ett uttryck i formeln.

Följande bild visar förhållandet mellan en formel och ett uttryck.

Diagram som visar förhållandet mellan formler och uttryck

En funktion är ett uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning. De värden som används i funktionerna kallas för argument. Du kan använda de standard XPath 1.0-funktioner som ingår i InfoPath, samt vissa funktioner i InfoPath-specifik. Länkar till mer information om InfoPath-funktioner i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Använda två eller fler operatorer i en formel

Om en formel innehåller två eller fler matematiska operatorer utför InfoPath beräkningen baserat på respektive operators prioritet. Följande lista illustrerar i vilken ordning beräkningarna utförs.

 1. Beräkningar inom parenteser

 2. Multiplikation och division

 3. Addition och subtraktion

Om formeln innehåller två operatorer med samma prioritet, utförs beräkningen från vänster till höger.

Anta exempelvis att du skapar en formulärmall för en licensansökan som innehåller en textruta för den sammanlagda kostnaden för alla licenser i en ansökan. Värdena som krävs för formeln kommer från andra textrutor i formuläret. Textrutan med den sammanlagda kostnaden innehåller följande formel:

txtLicens1Ant * txtLicenskost1 + txtLicens2Ant * txtLicenskost2 /txtAntalLicenser

Formeln inkluderar operatorer för addition (+), multiplikation (*) och division (/). I enlighet med operatorernas prioritet utförs multiplikations- och divisionsberäkningarna före additionen. Eftersom operatorerna för multiplikation och division har samma prioritet utförs multiplikationen före divisionen eftersom multiplikationsoperatorn är placerad till vänster om divisionsoperatorn. Så här beräknas formeln:

 1. Värdet i txtLicens1Ant multipliceras med värdet i txtLicenskost1.

 2. Värdet i txtLicens2Ant multipliceras med värdet i txtLicenskost2 och resultatet divideras med värdet i txtAntalLicenser.

 3. Resultatet av beräkningen i steg 1 adderas med resultatet av beräkningen i steg 2.

Du kan styra beräkningsordningen genom att omge den beräkningsoperation som du vill utföra först med parenteser. Beräkningarna inom parenteser utförs före beräkningar utanför parenteser. Placera beräkningar med parenteser till vänster om beräkningar utan parenteser. Beräkningar i kapslade parenteser beräknas från de inre till de yttre parenteserna.

Granska följande formel:

((txtLicens1Ant * txtLicenskost1) + (txtLicens2Ant * txtLicenskost2))/txtAntalLicenser

I den här beräkningen läggs det värde som är resultatet av att multiplicera värdena i txtPermit1Qty och txtPermitCost1 till det värde som är resultatet av att multiplicera värdena i txtPermit2Qty och txtPermitCost2. Summan av den beräkningen divideras sedan med värdet i txtNumberOfPermits.

Överst på sidan

Infoga en matematisk formel i en kontroll

 1. Dubbelklicka på kontrollen eller fältet som du vill skapa formeln för.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

 4. Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

  Lista med matematiska operationer

  Operation

  Symbol

  Addera

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dividera

  /

  Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka '/' som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

  Tips: Matematiska formler behöver normalt sett heltals- eller decimalvärden som argument. Om du vill förhindra tomma värden i formeln markerar du kryssrutan Behandla tomma värden som noll i kategorin Avancerat i dialogrutan Formuläralternativ.

 5. Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

  Formeln innehåller fel

  Klicka på Visa information i dialogrutan Microsoft Office InfoPath om du vill visa felen i formeln. Nedan följer några rekommendationer om hur du kan åtgärda felen:

  • Om du använder en funktion i formeln kontrollerar du att du använder rätt argument för funktionen. En del funktioner kräver fält eller grupper medan andra kräver särskilda värden som argument. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

  • Ta bort och skriv om formeln för att försäkra dig om att den är rätt skriven.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×