ASCII-teckentabell

Tal är det språk som datorer pratar på. För att kunna kommunicera med program (och med andra datorer) konverterar datorn tecken och symboler till numeriska representationer.

På 1960-talet, då ett behov av en standard uppstod, skapades American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (uttalas aski). ASCII-teckentabellen innehåller 128 tal som tilldelas till motsvarande tecken. Med ASCII kan datorer lagra data och utbyta data med andra datorer och program.

ASCII-formaterad text innehåller ingen formateringsinformation som fetstil, kursiv stil eller teckensnitt. När du använder Microsoft Anteckningar eller sparar en fil som oformaterad text i Microsoft Office Word används ASCII. Du kanske har läst i platsannonser att de sökande ska skicka in sina meritförteckningar i ASCII-format. Det innebär att du ska skicka in den utan någon formatering, oavsett om du skickar den via e-post, fax eller i pappersformat. Hos större företag kanske man skannar in meritförteckningarna, och den ASCII-formaterade texten kan då användas tillsammans med OCR-program (Optical Character Recognition).

Artikelinnehåll

Infoga ASCII-tecken i dokument

ASCII-tecken

Utökade ASCII-tecken

Icke utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Efter ASCII

Infoga ASCII-tecken i dokument

Förutom att skriva ett tecken med tangentbordet, kan du också använda teckenkoden för symbolen som en genväg, eller när en symbol inte finns på det tangentbord som du använder.

  • Du infogar ett ASCII-tecken från tabellen nedan genom att trycka på och hålla ned ALT medan du skriver motsvarande decimaltal.

    Om du till exempel vill infoga symbolen för grader (º), trycker du och håller ned ALT medan du skriver 0176 på det numeriska tangentbordet.

    Obs!   Du måste använda det numeriska tangentbordet när du skriver siffrorna och inte det vanliga tangentbordet. Kontrollera att NUM LOCK är aktiverat på tangentbordet om det behövs.

Överst på sidan

ASCII-tecken

Siffrorna 32–126 är kopplade till de tecken som finns på tangentbordet och syns när du visar eller skriver ut dokumentet. Talet 127 representerar kommandot DEL.

ASCII-teckentabell

Decimaltal

Tecken

Decimaltal

Tecken

2

Blanksteg

80

P

33

!

81

Q

34

"

82

R

35

#

83

S

36

$

84

T

37

%

85

U

38

&

86

V

39

'

87

w

40

(

88

X

41

)

89

J

42

*

90

Z

43

+

91

[

44

,

92

\

45

-

93

]

46

.

94

^

47

/

95

_

48

0

96

`

49

1

97

a

50

2

98

b

51

3

99

c

52

4

100

d

53

5

101

e

54

6

102

f

55

7

103

g

56

8

104

h

57

9

105

i

58

:

106

j

59

;

107

k

60

<

108

l

61

=

109

m

62

>

110

n

63

?

111

o

64

@

112

p

65

A

113

q

66

B

114

r

67

C

115

k

68

D

116

t

69

E

117

u

70

F

118

v

71

G

119

w

72

H

120

x

73

I

121

y

74

J

122

z

75

K

123

{

76

L

124

|

77

M

125

}

78

N

126

~

79

O

127

DEL

Tips   Du kan referera till den utökade teckenuppsättningen för ett visst teckensnitt med hjälp av programmet Teckenuppsättning i Microsoft Windows. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Överst på sidan

Utökade ASCII-tecken

Utökade ASCII-tecken uppfyller behovet av fler tecken. Utökade ASCII-tecken omfattar de 128 tecken som finns i ASCII (talen 0–32 visas i följande tabell), och ytterligare 128 tecken så att de blir 256 stycken. Trots dessa ytterligare tal, finns det många språk som innehåller symboler som inte ryms bland dessa 256 tecken. Därför finns det varianter av ASCII som passar olika regionala tecken och symboler.

Den vanliga ASCII-tabellen, som också kallas för ISO 8859-1, används till exempel i många dataprogram för språk i Nordamerika, Västeuropa, Australien och Afrika.

Utökad ASCII-teckentabell

Decimaltal

Tecken

Decimaltal

Tecken

128

Ç

192

129

ü

193

130

é

194

131

â

195

132

ä

196

133

à

197

134

å

198

135

ç

199

136

ê

200

137

ë

201

138

è

202

139

ï

203

140

î

204

141

ì

205

142

Ä

206

143

Å

207

144

É

208

145

æ

209

146

Æ

210

147

ô

211

148

ö

212

Ô

149

ò

213

150

û

214

151

ù

215

152

ÿ

216

153

Ö

217

154

Ü

218

155

¢

219

156

£

220

157

¥

221

158

P

222

159

ƒ

223

160

á

224

a

161

í

225

ß

162

ó

226

G

163

ú

227

p

164

ñ

228

S

165

Ñ

229

k

166

ª

230

µ

167

º

231

t

168

¿

232

F

169

233

T

170

¬

234

O

171

½

235

d

172

¼

236

173

¡

237

f

174

«

238

e

175

»

239

n

176

240

177

241

±

178

242

179

243

180

244

181

245

182

246

÷

183

247

184

248

185

249

186

250

·

187

251

v

188

252

n

189

253

²

190

254

191

255

Tips   Du kan referera till den utökade teckenuppsättningen för ett visst teckensnitt med hjälp av programmet Teckenuppsättning i Microsoft Windows. Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Teckenuppsättning.

Överst på sidan

Icke utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Talen 0–31 i ASCII-tabellen är tilldelade till kontrolltecken som används för att styra viss kringutrustning, till exempel skrivare. Talet 12 representerar till exempel funktionen sidframmatning/ny sida. Den här kommandot instruerar skrivaren att hoppa till nästa sida.

Tabell med icke utskrivbara ASCII-kontrolltecken

Decimaltal

Tecken

Decimaltal

Tecken

0

Null

16

avbryt datalänk

1

början på rubrik

17

enhetskontroll 1

2

början på text

18

enhetskontroll 2

3

slut på

19

enhetskontroll 3

4

slut på överföring

20

enhetskontroll 4

5

fråga

21

negativ bekräftelse

6

bekräftelse

22

synkron inaktivitet

7

klocka

23

slut på överföringsblock

8

backsteg

24

avbryt

9

vågrät tabb

25

slut på medium

10

radmatning/ny rad

26

ersättning

11

lodrät tabb

27

escape

12

sidframmatning/ny sida

28

filavgränsare

13

vagnretur

29

gruppavgränsare

14

skift ut

30

postavgränsare

15

skift in

31

enhetsavgränsare

Överst på sidan

Efter ASCII

En annan, nyare tabell med tecken kallas för Unicode. Eftersom Unicode är en mycket större tabell, kan den representera 65 536 tecken i stället för 128 i ASCII eller 256 i utökad ASCII. Tack vare den större kapaciteten kan tecken på de flesta olika språk ingå i en enda teckenuppsättning.

Överst på sidan

Gäller för: Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007, Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk