2007-mötesverktyget

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med 2007-mötesverktyget kan du organisera, hålla och protokollföra möten.

Vad vill du göra?

Skapa ett nytt möte

Navigera bland möten

Skapa en dagordning för mötet

Hantera mötesdeltagare

Skapa uppgifter

Spela in mötesanteckningar

Arbeta med bifogade filer

Lägga till bifogade filer

Öppna bifogade filer

Spara bifogade filer

Ta bort bifogade filer

Ändra behörigheter för möten för

Använda kortkommandon

Skapa ett nytt möte

Normalt kan alla medlemmar i arbetsytan utom gäster skapa nya möten.

 1. Starta Mötesguiden genom att klicka på Nytt möte på fliken Start.

 2. Ange ett ämne och start- och sluttid för mötet.

 3. Du kan även ange mötesplats och ytterligare information om mötet.

 4. Klicka på OK för att skapa mötet.

Informationen som du angav i Mötesguiden visas på fliken Profil för mötet. Redigera informationen genom att klicka på Redigera, gör ändringarna och klicka på Spara och stäng.

När du har skapat ett möte kan du lägga till mötesdeltagare och starta andra mötesaktiviteter, till exempel göra dagordningen.

Överst på sidan

Navigera bland möten i en 2010-kalender

 • Klicka på Markerar vilket datumintervall som ska visas och välj den tidsperiod som du vill visa (till exempel dag, vecka, månad).

 • Klicka på pilarna för föregående/nästa för att navigera till föregående eller nästa mötesdatum beroende på det valda datumintervallet. Om den valda tidsperioden till exempel är Per vecka klickar du på pilarna för att gå till föregående eller nästa vecka.

Överst på sidan

Skapa ett ärende

Med standardbehörighet kan alla mötesdeltagare som är deltagare eller högre lägga till, redigera och flytta ärenden. Endast den som skapat mötet och arbetsytemoderatorer kan ta bort ärenden.

Så här lägger du till ett ärende:

 1. Klicka på fliken Dagordning och klicka på Nytt ämne.

 2. Fyll i formuläret Nytt dagordningsämne och klicka på OK.

Om du vill redigera ett ärende markerar du det och klickar på Redigera. Gör ändringarna och klicka på Spara och stäng.

Om du vill flytta en dagordningsämne i listan över ämnen, markerar du den och klicka på ikonen Flytta upp eller ikonen Flytta ned .

Om du vill ta bort ett ämne markerar du det och trycker på Delete.

Överst på sidan

Hantera mötesdeltagare

Med standardbehörighet kan alla mötesdeltagare som är deltagare eller högre redigera fliken Deltagare för ett möte.

 1. Klicka på fliken Deltagare och klicka på Redigera om det behövs för att öppna deltagarfälten.

 2. Gör ändringarna och klicka på >Spara och stäng.

Överst på sidan

Skapa uppgifter

Med standardbehörighet kan alla mötesdeltagare som är deltagare eller högre lägga till, redigera och flytta uppgifter. Endast den som skapat mötet och arbetsytemoderatorer kan ta bort uppgifter. Så här lägger du till en uppgift:

 1. Klicka på fliken Uppgifter och klicka på Ny uppgift.

 2. Fyll i formuläret Ny uppgift och klicka på OK.

Om du vill sortera uppgifter klickar du på kolumnrubrikerna. Klicka till exempel på kolumnrubriken Prioritet om du vill sortera alla uppgifter efter prioritet.

Om du vill redigera en uppgift markerar du den och klickar på Redigera. Gör ändringarna och klicka på Spara och stäng.

Om du vill ta bort en uppgift markerar du den och trycker på Delete.

Överst på sidan

Föra mötesprotokoll

Med standardbehörighet kan alla mötesdeltagare som är deltagare eller högre redigera mötesprotokollet. Så här redigerar du ett mötesprotokoll:

 1. Välj fliken Protokoll och klicka på Redigera om det behövs för att öppna textområdet så att det kan redigeras.

 2. Skriv i textområdet. Du kan även klicka på Infoga dagordning om du vill infoga den aktuella dagordningen i textområdet.

 3. Välj ett alternativ för att spara eller ta bort texten.

  • Klicka på Spara om du vill spara ändringarna och låta textområdet vara öppet för att skriva mer text.

  • Klicka på Spara och stäng om du vill spara ändringarna och avsluta redigeringsläget för protokollet.

  • Klicka på Avbryt om du vill ta bort ändringarna som du gjort sedan du senast sparade protokollet.

Överst på sidan

Arbeta med bifogade filer

Mötesprofilen, dagordningsämnena och uppgifterna kan innehålla bifogade filer. Normalt kan bara den som skapat mötet och arbetsytemoderatorerna lägga till och ta bort bifogade filer.

Lägga till bifogade filer

 1. Markera mötesprofilen, ett dagordningsämne eller en uppgift och klicka på Redigera.

 2. Klicka på den nedrullningsbara menyn Bifogade filer och välj Lägg till.

 3. Markera de filer som ska bifogas och klicka på Öppna.

 4. Spara ändringarna.

Öppna bifogade filer

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn Bifogade filer..

 2. Välj den bifogade fil som du vill öppna.

  Den bifogade filen öppnas i ett program där den kan användas under förutsättning att ett sådant är installerat på datorn. Om det inte finns något program där filen kan användas på datorn öppnas Windows-dialogrutan Öppna med med andra alternativ.

Spara bifogade filer

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn Bifogade filer och välj Spara alla....

 2. Välj en plats på datorn där du vill spara den bifogade filen och klicka på OK.

Ta bort bifogade filer

 1. Välj den mötesfunktion (profil, dagordningsämne eller uppgift) som innehåller den bifogade filen som du vill ta bort och klicka på Redigera.

 2. Klicka på den nedrullningsbara menyn Bifogade filer och välj Ta bort.

 3. Markera de bifogade filerna som du vill ta bort.

 4. Bekräfta att du vill ta bort dem genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Ändra behörigheter för mötesverktyget

Om du vill visa vilka behörigheter som för närvarande är tilldelade medlemsrollerna klickar du på fliken Arbetsyta, klickar på Egenskaper och klickar sedan på fliken Behörigheter.

Som standard har alla medlemmar utom gäster behörighet att skapa och redigera möten samt att ta bort möten som de själva har skapat. Moderatorer har alla tillgängliga behörigheter.

Överst på sidan

Använda kortkommandon

I följande tabell visas kortkommandon för mötesverktyget. Vilka kortkommandon som är tillgängliga beror på i vilket läge du använder verktyget.

Om du vill

Tryck på

Skapa ett nytt möte

CTRL+N

Skapa ett nytt ärende

CTRL+T

Skapa en ny uppgift

CTRL+M

Visa alla möten

CTRL+L

Visa bara dagens möten

CTRL+D

Visa den aktuella veckans möten

CTRL+W

Visa den aktuella månadens möten

CTRL+O

Visa det aktuella årets möten

CTRL+R

Kopiera ett dagordningsämne som en länk

CTRL+I

Kopiera en uppgift som en länk

CTRL+K

Kopiera ett möte som en länk

CTRL+E

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×