2007-kalenderverktyg

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med 2007-kalenderverktyget kan du markera viktiga datum och skapa scheman tillsammans med andra medlemmar i arbetsytan.

Vad vill du göra?

Lägga till eller ta bort avtalade tider

Visa avtalade tider

Navigera i kalendern

Skapa länkar till särskilda avtalade tider

Ändra kalendervisningen

Exportera och importera avtalade tider

Skriva ut avtalade tider

Ändra Kalenderbehörigheter

Lägga till eller ta bort avtalade tider

Så här lägger du till en avtalad tid:

 1. Klicka på Ny avtalad tid på fliken Start.

 2. Ange ett ämne för den avtalade tiden.

 3. Ange eller markera startdatum och starttid samt slutdatum och sluttid för den avtalade tiden. Om den avtalade tiden är en heldagshändelse klickar du på Heldagshändelse.

  Information

  Ange datum med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller klicka på kalenderikonen och markera ett datum.

  Ange start- och sluttid eller klicka på pilarna och markera start- och sluttid.

  Tidszonjusteringarna görs automatiskt i kalendern enligt följande: Det förutsätts att den avtalade tiden inträffar i den tidszon som motsvarar egenskaperna för datum och tid som är angivna på datorn. För medlemmar vars datorer är inställda på andra tidszoner justeras tiden för den avtalade tiden automatiskt så att den överensstämmer med deras tidszon.

  Om du till exempel befinner dig i Atlanta och schemalägger en avtalad tid kl 08:00 visas den avtalade tiden som schemalagd kl 14:00 för en medlem i Stockholm (beroende på regionala tidszoninställningar).

 4. Du kan även ange information om den avtalade tiden.

 5. Klicka på OK.

Tips: Du kan skapa avtalade tider med förvalda datum eller tider. Dra över önskat intervall med datum eller tider och klicka sedan på Ny avtalad tid.

Om du vill ta bort en markerad avtalad tid i kalendern trycker du på DEL.

Överst på sidan

Visa avtalade tider

I kalendern visas så mycket av varje avtalad tid som ryms i en datumcell. Beroende på vilken vy du använder visas mer eller mindre av varje avtalad tid. I till exempel vyn Dag kan du i allmänhet se all information om en avtalad tid medan det i vyn Månad endast visas några ord.

I alla vyer kan du peka på en avtalad tid så visas ett textfönster med den fullständiga informationen.

Popup-fönster med information om avtalad tid

Överst på sidan

Navigera i kalendern

Gör så här om du vill navigera i kalendern:

 • Om du vill gå till föregående eller nästa dag, vecka, eller månad i vyerna Dag, Vecka eller Månad, klickar du på knapparna Föregående/Nästa i kalenderns namnlist.

 • Om du vill gå till föregående eller nästa avtalade tid i någon av kalendervyerna klickar du på fliken Start och sedan på Föregående eller Nästa i fönstret Navigera.

 • Om du vill gå till föregående eller nästa olästa avtalade tid i någon av kalendervyerna klickar du på fliken Start och sedan på Föregående olästa eller på Nästa olästa i fönstret Spåra.

 • Om du vill gå till den aktuella dagen enligt datorns systemklocka klickar du på fliken Start och sedan på I dag i fönstret Navigera.

 • Om du vill gå till ett särskilt datum i en markerad vy klickar du på fliken Start och på Välj datum i fönstret Navigera, anger ett alternativ för datum och vy i dialogrutan Gå till datum och klickar på OK.

Överst på sidan

Skapa länkar till särskilda avtalade tider

 1. Klicka på den avtalade tid som du vill skapa en länk till.

 2. Klicka på Kopiera som länk på fliken Start.

 3. Markera målverktyget.

 4. Klicka på den plats där du vill placera länken.

  Du måste placera länken på en RTF-plats, till exempel i texten i ett diskussionsinlägg, i ett chattinlägg eller i ett Anteckningar-inlägg.

 5. Högerklicka och klicka sedan på Klistra in.

Överst på sidan

Ändra kalendervisningen

Om du vill ändra kalendervisningen klickar du på fliken Visa och sedan på ett visningsalternativ i fönstret Kalendervy.

I följande tabell beskrivs egenskaperna för varje vy.

Vy

Egenskaper

Dag

En detaljerad vy av den valda dagens avtalade tider med eventuell information.

Avtalade tider för hela dagen och avtalade tider som sträcker sig över flera dagar visas längst upp.

Avtalade tider som sträcker sig över en eller flera dagar

1. En avtalad tid som sträcker sig över mer än en dag

2. En avtalad tid endast för i dag

Avtalade tider för den markerade dagen visas nedanför lämpligt tidsintervall.

Vecka

En sammanfattning av de avtalade tiderna en standardkalendervecka.

Med mer ledigt utrymme än i vyn Månad visas vanligtvis hela rubriken för en avtalad tid. Du kan även se både start- och sluttider för avtalade tider.

Om ett enskilt datum innehåller fler avtalade tider än vad som får plats i rutan i vyn Månad visas en Mer-knapp.

Popup-fönster som visar alla avtalade tider.

Månad

En sammanfattning av de avtalade tiderna en standardkalendermånad.

Den här vyn är användbar för långsiktig schemaläggning när du behöver se avtalade tider som sträcker sig över flera dagar. Det är emellertid svårt att se information om en avtalad tid utan att öppna den för redigering.

Om ett enskilt datum innehåller fler avtalade tider än vad som får plats i rutan, visas en Mer-knapp.

Peka på knappen om du vill visa ett fönster med de avtalade tiderna.

Arbetsvecka

Samma vy som "Vecka", förutom att det finns mer plats för veckans arbetsdagar.

Arbetsmånad

Samma vy som "Månad", förutom att det finns mer plats varje vecka för arbetsdagarna.

Överst på sidan

Exportera och importera avtalade tider

Du kan exportera avtalade tider i kalendern och importera dem i ett annat kalenderverktyg.

Exportera avtalade tider i kalendern

Du kan exportera särskilda avtalade tider eller alla avtalade tider. Alla exporterade kalenderuppgifter sparas i en XML-fil (till exempel Kalender.xml).

Så här exporterar du en särskild avtalad tid:

 1. Klicka på den avtalade tiden.

 2. På fliken Arbetsyta klickar du på Exportera den markerade avtalade tiden.

 3. Ange en katalogplats i dialogrutan Exportera post(er) till en fil... och klicka på Spara.

Så här exporterar du alla poster:

 1. Klicka på Exportera alla avtalade tider i fönstret Data på fliken Arbetsyta.

 2. Ange en katalogplats i dialogrutan Exportera post(er) till en fil... och klicka på Spara.

Importera avtalade tider i kalendern

 1. Markera det kalenderverktyg i vilket du vill importera data.

 2. Klicka på Importera på fliken Arbetsyta.

 3. I dialogrutan Importera fil markerar du den exporterade XML-filen och klickar på Öppna.

Överst på sidan

Skriva ut avtalade tider

Du kan skriva ut avtalade tider eller vyer i kalendern.

 1. Om du vill skriva ut en särskild avtalad tid markerar du den avtalade tiden.

 2. Om du vill skriva ut en kalendervy markerar du den vy du vill skriva ut.

 3. På fliken Arkiv klickar du på fliken Skriv ut och sedan på Skriv ut.

Överst på sidan

Ändra kalenderbehörigheter

Så här visar du vilka behörigheter som för närvarande är tilldelade till medlemsrollerna:

 1. Klicka på fliken Arbetsyta och på Egenskaper och sedan på fliken Behörigheter.

 2. Markera den roll för vilken du vill se tilldelade behörigheter i listrutan.

Alla medlemmar förutom gäster har behörighet att lägga till nya avtalade tider och lägga till eller ta bort sina egna avtalade tider. Moderatorer har alla tillgängliga behörigheter.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×