2007-diskussionsverktyg

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med 2007-diskussionsverktyget kan du utbyta idéer med andra medlemmar i arbetsytan. En typisk diskussion innehåller ett huvudämne med ett eller flera svar, och svar på svar. Till skillnad från en chattkonversation, där en kontinuerlig ström av svar visas i en otrådad vy, kan du i en diskussion se hela "tråden" i en konversation i en hierarkisk struktur.

Vad vill du göra?

Om funktioner för diskussionsverktyg

Lägga till ett nytt huvudämne i en diskussion

Lägga till ett svar i en diskussion

Ta bort ett ämne

Läsa ett ämne

Arbeta med bifogade filer

Redigera ett ämne

Söka i en diskussion

Växla mellan kategoriserade och datum vyer

Skapa länkar till ämnen

Skriva ut ämnen

Importera ämnen

Exportera ämnen

Ange behörigheter

Om funktioner för diskussionsverktyg

Diskussionsverktyget har två huvudfönster: Listan Ämnen, där endast ämnesraden för varje ämne visas, och brödtextfönstret, där du kan se innehållet i ämnet.

Funktioner för Groove-diskussionsverktyg

1. Klicka på kolumnrubriker om du vill sortera ämneslistan

2. Ämnet innehåller en bifogad fil

3. Klicka om du vill dölja ämnesavsnittet

4. Klicka om du vill visa ämnesavsnittet

5. Fönsterdelare: dra upp eller ned

6. Brödtextfönster

Om du klickar på kolumnrubriken ändras sorteringsordningen mellan stigande och fallande kronologisk ordning. Observera att oavsett sorteringsordning visas alltid svarsämnen tillsammans med sitt hierarkiskt överordnade ämne.

Förutom att klicka på symbolerna för att visa (+) eller dölja (-) när du vill visa eller dölja markerade hierarkiska avsnitt, kan du visa eller dölja alla hierarkiska avsnitt genom att klicka på Visa alla eller Dölj alla i avsnittet Snabbgranskning på fliken Start.

Överst på sidan

Lägga till ett nytt huvudämne i en diskussion

Beroende på den aktuella sorteringsordningen för ämneslistan placeras ett nytt huvudämne antingen som första eller sista objekt i listan.

Skapa ett nytt huvudämne

 1. Klicka på Nytt på fliken Start och sedan på tillpic.

 2. Ange en rubrik i ämnesfältet.

 3. Gör något av följande i kategorifältet:

  • Välj en kategori i listrutan.

  • Om du vill lägga till en ny, egen kategori klickar du på knappen (+).

 4. Ange text och annan slags information i brödtextfältet.

  Om du högerklickar någonstans i brödtextfältet visas alternativen för att formatera text. Du kan även lägga till andra RTF-funktioner, till exempel bilder och hyperlänkar. Klicka på Bifoga om du vill lägga till en eller flera bifogade filer.

 5. Klicka på Spara och stäng på fliken Start.

Överst på sidan

Lägga till ett svarsämne i en diskussion

 1. Markera det ämne som du besvarar.

  Om du till exempel svarar på ett ämne som redan har andra svar, markerar du ämnet som du svarar på, och inte något av dess svar.

 2. På fliken Start klickar du på Nytt och sedan på Svar.

 3. Fyll i svarsämnesformuläret på samma sätt som formuläret för ett huvudämne.

  Du kan behålla standardrubriken för svarsämnet (utifrån det hierarkiskt överordnade ämnet) eller ersätta den med en ny.

Överst på sidan

Ta bort ett ämne

Med de verktygsbehörigheter som är tilldelade till din roll i arbetsytan kan du vanligtvis endast ta bort de ämnen eller svar som du lägger till i diskussionsverktyget. Kom ihåg att om du tar bort ett ämne tas även de relaterade svarsämnena bort.

 1. Markera ett eller flera ämnen.

 2. Klicka på Ta bort på fliken Start.

 3. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen.

Överst på sidan

Läsa ett ämne

Om du vill läsa ett diskussionsämne gör du något av följande:

 • Öppna ämnet genom att dubbelklicka på det.

 • Visa ämnet i förhandsgranskningsområdet. Du kan utvidga eller förminska förhandsgranskningsområdet genom att dra i fönsterdelaren. Tryck på F8 eller SKIFT+F8 om du vill visa nästa eller föregående ämne i förhandsgranskningsområdet.

Överst på sidan

Arbeta med bifogade filer

Fältet för bifogade filer i ett diskussionsämne innehåller följande åtgärdsknappar:

Ikon för att bifoga filer

Klicka här om du vill markera en eller flera filer som ska bifogas från filsystemet.

Ikon för att öppna bifogad fil

Klicka här om du vill öppna de markerade bifogade filerna. Om du har redigeringsbehörighet för ämnet kan du redigera filen i dess program. Uppdateringarna sparas då i SharePoint Workspace när du sparar uppdateringar. Om du inte har redigeringsbehörighet för ämnet öppnas en skrivskyddad version av filen i programmet.

Ikon för att ta bort bifogad fil

Klicka här om du vill spara de markerade bifogade filerna på en särskild plats i filsystemet.

Ikon för att spara bifogad fil

Klicka här om du vill ta bort de markerade bifogade filerna.

Överst på sidan

Redigera ett ämne

Med de verktygsbehörigheter som är tilldelade till din roll i arbetsytan kan du vanligtvis endast redigera de ämnen eller svar som du lägger till i ett diskussionsverktyg.

 1. Markera det ämne du vill ändra och tryck på RETUR.

 2. Redigera ämnesfälten efter önskemål.

 3. Klicka på Spara och stäng på fliken Start.

Överst på sidan

Söka i en diskussion

Om du vill söka i en diskussion, använda proceduren som beskrivs i söka efter poster i ett anpassat 2007-verktyg.

Överst på sidan

Växla mellan kategoriserade vyer och datumvyer

Du kan växla datavyn i en diskussion för att visa ämnen och tillhörande svar sorterade antingen efter datum eller efter kategori.

På fliken Start klickar du på Ordna i fönstret Snabbgranskning och väljer önskat alternativ.

Överst på sidan

Skapa länkar till ämnen

Använd proceduren som beskrivs i skapa länkar till poster i ett anpassat 2007-verktygför att skapa länkar till diskussion ämnen (eller vyer i en diskussion verktyget).

Överst på sidan

Skriva ut ämnen

Om du vill skriva ut i en diskussion, använda proceduren som beskrivs i skriva ut poster i ett anpassat 2007-verktyg.

Överst på sidan

Importera ämnen

Importera ämnen i en diskussion genom att använda proceduren som beskrivs i Importera poster i ett anpassat 2007-verktyg.

Överst på sidan

Exportera ämnen

Om du vill exportera ämnen från en diskussion genom att använda proceduren som beskrivs i Exportera poster från ett anpassat 2007-verktyg.

Överst på sidan

Ange behörigheter

Om du vill ange behörigheter för en diskussion, använda proceduren som beskrivs i Ange behörigheter i ett anpassat Groove-verktyg.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×