#SKÄRNING! visas i stället för innehållet i vissa celler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Orsak: Formeln innehåller fel områdesoperator.

Lösning:    Om du vill referera till ett område med angränsande celler, använda kolon (:) för att avgränsa referensen till den första cellen i området från referensen till den sista cellen.

Exempel: = Summa(a1: A10) refererar till området från cell A1 till cell A10.

Lösning:    Använda operatorn union kommatecken (,) om du vill referera till två områden som inte överlappar.

Till exempel om formeln summerar två områden, kontrollerar du att ett semikolon avgränsar två områden som i följande exempel = Summa(a1: a10, C1: C10).

Orsak: Formeln innehåller referenser till namngivna områden som inte överlappar varandra.

Lösning:    Ändra områdesreferenser så att de korsar varandra.

 1. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 2. Klicka på något av argumenten i avsnittet argument i Formelverktyget. Varje cell eller ett område med celler som refereras av formeln med en annan färg markeras i Excel.

  Färgkoder visar att formeln i cell D9 refererar till cellerna B9 och C9

  Celler som innehåller färgkodade områdesreferenser

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Flytta en cell- eller intervallreferens till en annan cell eller ett område

Dra cellens eller intervallets färgkodade kant till den nya cellen eller det cellområde.

Ta med fler eller färre celler i en referens

Använd draghandtaget i det nedre högra hörnet av kantlinjen för att justera området.

Ange en ny referens

Välj argumentet som innehåller referensen i Formelverktyget och skriv sedan ett nytt.

 1. Tryck på RETUR.

Orsak: Formeln innehåller referenser till namnlös områden som inte överlappar.

Lösning:    Ändra områdesreferenser så att de korsar varandra.

 1. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 2. Klicka på något av argumenten i avsnittet argument i Formelverktyget. Varje cell eller ett område med celler som refereras av formeln med en annan färg markeras i Excel.

  Färgkoder visar att formeln i cell D9 refererar till cellerna B9 och C9

  Celler som innehåller färgkodade områdesreferenser

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Ersätta referenser med namn

Markera området med celler som innehåller formler som du vill ersätta förekomster.

Ta med fler eller färre celler i en referens

Använd draghandtaget i det nedre högra hörnet av kantlinjen för att justera området.

Ändra referenser till namn i alla formler i kalkylbladet

Markera en cell i kalkylbladet.

 1. Peka på namnInfoga-menyn och klicka sedan på Använd.

 2. Klicka på ett eller flera namn i rutan Använd namn.

Se även

Dölja felvärden och felsymboler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×