[SDP 5] OneDrive för företag felsökaren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problem

I den här artikeln innehåller information som gäller när du använder OneDrive för företag Synkroniseringsklienten (groove.exe).

ANTECKNING: för att avgöra vilka Synkroniseringsklienten för OneDrive som du använder finns vilken version av OneDrive använder jag?


OneDrive för företag (SPOneDriveForBusiness) Diagnostic identifieras vissa problematiskt villkor och samlar in information om du vill felsöka Microsoft OneDrive för företag problem. Den här diagnostic stöder både OneDrive för företag 2013 och OneDrive för företag 2015.

Lösning

I den här artikeln beskrivs den information som samlas in från en dator som försöker ansluta till OneDrive för företag.

Behörighet som krävs

Regler i diagnostisk paketet använder det lokala administratörskontot på klientdatorn.

Manifest resultat

I tabellen nedan listas de filer som samlas in när du kör SPOneDriveForBusiness och beskriver informationen i varje fil.

Beskrivning

Filnamn

Innehåller statusen för varje regel som körs, inklusive problematiskt villkoren som identifierades.

ResultReport.xml

Det här är en xlst-transformering som resulterar i filen ResultReport.xml-format. Den innehåller några kunddata.

Results.xsl

Innehåller felsökningsinformation som skapas under körning av manifest. Innehåller även tidsinställningar på varje regel som körs. Kan innehålla kunddata. Dock har varje försök gjorts att minska.

SPOneDriveForBusiness.0.debugreport.xml

Innehåller ytterligare felsökningsinformation för manifest körning. Kan innehålla kunddata. Dock har varje försök gjorts att minska.

STDOUT.log

Lagret skanning av installerade Office-program.

<datornamn>_ROIScan.log och

<datornamn>_ROIScan.xml

Om vinkeln är uttryckt i grader multiplicerar du den med PI()/180 eller använder RADIANER för att omvandla den till radianer.

<datornamn>_SPO_<språkvariant>_OneDriveTrace.cab

OneDrive för företag händelse spåra loggfiler (ring loggar).

<datornamn>_SPO_<språkvariant>_OneDriveSpwLogs.cab

Innehåller Loggboken program

<datornamn>_evtx_<språkvariant>_EventLogs.cab

OneDrive för företag denna AppCrash rapport

<datornamn>_cab_<språkvariant>_OneDriveWerReport.cab

Innehåller filen Groove.exe.log

<datornamn>_log_<språkvariant>_OneDriveGrooveExeLog.cab

Innehåller filen Msosync.exe.log

<datornamn>_log_<språkvariant>_OneDriveMsosyncExeLog.cab

Innehåller MS loggar

<datornamn>_log_<språkvariant>_OneDriveMsoLogs.cab

Innehåller Windows Explorer denna AppCrash rapport

<datornamn>_cab_<språkvariant>_ExplorerWerReport.cab

Innehåller MSOSync denna AppCrash rapport

<datornamn>_cab_<språkvariant>_MSOSyncWerReport.cab

Innehåller information om felsökning felmeddelandet dubblerade dokument

<datornamn>_cfg_<språkvariant>_OneDriveDuplicateDocumentError.txt

Innehåller produkt- och version för varje

process som körs

<datornamn>_cfg_<språkvariant>_ProcessListReport.txt

OneDrive för företagslogikregler

Förutsättningar

Om du vill installera det här paketet måste du ha Windows PowerShell 2.0 är installerat på datorn. Mer information går du till Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 och BITAR 4.0).

Följande kontroller utförs av OneDrive för företag felsökaren för paketet.

Regel-ID

Titel

Beskrivning

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Synkronisera problem med SharePoint Online när OneDrive för företag (tidigare SkyDrive Pro) har blockerat filnamnstillägg

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Synkronisera problem med SharePoint Online när OneDrive for Business-mapp har blockerat fil tecken

Ogiltiga filnamn och filtyper i OneDrive, OneDrive för företag och SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive för företag är inte installerat på klientdatorn

Installera Windows-versionen av den nya synkroniseringsklienten för OneDrive.

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Filnamn kan inte ha fler än 128 tecken för filen ska läggas till i en synkroniserad biblioteksmapp för uppladdning till SharePoint Online

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Mappnamn kan inte innehålla mer än 250 tecken för mapp att läggas till i en synkroniserad biblioteksmapp för uppladdning till SharePoint Online

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Avvikande sökvägen mellan Office och OneDrive installera typer.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Avvikande version mellan Office och OneDrive installera typer.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

OneDrive synkroniseringsfel när du har konfigurerat Information Rights Management (IRM) i biblioteket

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

OneDrive synkroniseringsfel för att ändra filnamnet medan filerna överförs till SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

OneDrive tomt utrymme synkroniseringsfel när du försöker att synkronisera dokumentbibliotek.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

OneDrive inledande synkroniseringsfel när användarna försöker synkronisera ett dokumentbibliotek som innehåller Information Rights Management (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Det går inte att synkronisera en fil till SharePoint Online på grund av ett tilde (~) i början av filnamnet.

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Returnerar OneDrive för företag versionsnummer

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Kontrollera OneDrive för företag katalog för mappar som inte stöds

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Kontrollera OneDrive för företag katalog för storleksgräns

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Kontrollera OneDrive för företag katalog för gränsen för maximalt antal objekt

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Kontrollera synkroniserade SharePoint-listor och bibliotek för gränsen för maximalt antal objekt

Restriktioner och begränsningar när du synkroniserar SharePoint-bibliotek till din dator via OneDrive för företag

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Kontrollera om SignInOptions är inställt på som standard

OneDrive för Business sync returnerar felet ”vi kan inte ansluta till den angivna SharePoint-webbplatsen”

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Kontrollera om UseOnlineContent är inställt på som standard

”Den här funktionen har inaktiverats av administratören” fel i Office 2013 och 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Kontrollera lokal dator med ledigt utrymme och totala kapacitet

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Sök efter blandad installation av MSI och ClickToRun

Växla från en MSI-installation av OneDrive för företag (tidigare SkyDrive Pro) fristående till en Klicka-och-kör-installation av OneDrive för företag (tidigare SkyDrive Pro) fristående

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Kontrollera ETL spåra för ogiltiga Unicode-tecken fel

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Directory statistik för OneDrive-mappen

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Sök efter filen namn för teckengräns för Excel-filer

Felmeddelande när du öppnar eller sparar en fil i Microsoft Excel: ”filnamn är ogiltigt”

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Kontrollera om Central tabell är större än 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Kontrollera Shell ikonen överlägg identifierare ordning

Synkronisera ikonen överlägg saknas från OneDrive- och OneDrive för företag

Mer information

Mer information om vilka operativsystem kan köra Microsoft Support diagnostisk paket finns Information om Microsoft automatisk felsökning tjänster och Support diagnostisk Platform.


Behöver du hjälp? Gå till Microsoft-communityn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×