#NAMN? visas i stället för innehållet i vissa celler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Orsak: Formeln använder en anpassad funktion som inte är tillgänglig.

Lösning:    Kontrollera att arbetsboken som innehåller den anpassade funktionen är öppen och att funktionen anpassad fungerar korrekt.

 1. Markera cellen.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. Redigera formeln i avsnittet argument i fönstret Formelverktyget.

  Obs!: Vissa inbyggda funktioner som är tillgängliga i Excel för Windows är inte tillgängliga i Excel för Mac.

Orsak: Formeln innehåller en referens till en namngiven cell eller ett område som inte har definierats.

Lösning:    Kontrollera att du har angett namngiven cell eller område.

 1. Peka på namnInfoga -menyn och klicka på definiera.

 2. Om den namngiven cell eller det cellområde inte finns med i listan klickar du på definiera om du vill lägga till den.

Orsak: Formeln innehåller ett felstavade funktionsnamnet, en namngiven cell eller ett namngivet område.

Lösning:    Redigera formeln för att korrigera stavningen.

 1. Markera cellen.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. Redigera formeln i avsnittet argument i fönstret Formelverktyget.

  Obs!: Vissa inbyggda funktioner som är tillgängliga i Excel för Windows är inte tillgängliga i Excel för Mac.

Orsak: Formeln innehåller text som inte har angetts korrekt.

Lösning:    Redigera formeln så att du omge texten med dubbla citattecken (”).

 1. Markera cellen.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. Redigera formeln i avsnittet argument i fönstret Formelverktyget.

Orsak: Ett kolon (:) saknas i en områdesreferens.

Lösning:    Kontrollera att alla områdesreferenser i formeln använder kolon (:).

Exempel: = Summa(a1: C10).

Orsak: Formeln innehåller en referens till en annan arbetsbok eller ett kalkylblad med alfabetiska tecken eller blanksteg i namnet, men referensen angetts inte inom enkla citattecken (').

Lösning:    Redigera formeln så att omge namnet arbetsbok eller ett kalkylblad med enkla citattecken (').

 1. Markera cellen.

 2. På fliken Formler klickar du på Formelverktyget under Funktion.

  Fliken Formler, gruppen Funktion

 3. Redigera formeln i avsnittet argument i fönstret Formelverktyget.

Orsak: Formeln innehåller en referens till en rad eller kolumn rubrik (etiketter), vilket inte stöds i Excel 2008 för Mac och Excel 2007 för Windows.

Lösning:    Tillåt Excel om du vill ändra referenser till standard cellreferenser.

När du öppnar en arbetsbok som innehåller formler med etiketter ger Excel alternativet att ändra etikett referenser till standard cellreferenser. Till exempel om en arbetsbok innehåller en kolumn med data med rubriken ”försäljning” som sträcker sig från cell A2 till cell A10, och arbetsboken innehåller formeln = Summa(försäljning), ersätter Excel etikettreferensen ”försäljning” med standard cellreferensen ”a2: a10 ”och sedan beräknas formeln. Om du tillåter Excel om du vill göra dessa ändringar när du sparar arbetsboken blir permanenta ändringar i formeln och kan inte ångras.

Du kan också använda namn för att skapa formler som är lättare att förstå. Mer information om hur du skapar namn och formler som använder namn finns i använda namn i formler.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×