”Hur ändras inte spara” uppmaning när du stänger en arbetsbok i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sammanfattning

Du kan skapa en Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro som visas inte varningen Save Changes när du stänger en arbetsbok i Microsoft Excel. Detta kan göras genom att ange status för arbetsboken egenskapen sparad eller genom att utelämna alla aviseringar för arbetsboken.

Mer information

OBSERVERA: Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast, utan några uttryckliga eller implicit. Detta omfattar, men är inte begränsat till garantier angående säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. I den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts tekniker kan hjälpa till att förklara funktionaliteten hos en viss procedur. Men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina krav. 

Utföra de här stegen först om hur du förbereder för att genomföra något av exemplen nedan:

 1. Starta Excel och öppna en ny arbetsbok.

 2. Tryck på ALT + F11 för att starta Visual Basic editor.

 3. Klicka på modulInfoga -menyn.

 4. Skriv exempel makrokod i modulbladet.

 5. Tryck på ALT + F11 för att gå tillbaka till Excel.

 6. I Microsoft Office Excel 2003 och tidigare versioner av Excel, Välj makroVerktyg -menyn och klicka sedan på makron.

  Klicka på makron i gruppen kod på fliken utvecklare i Microsoft Office Excel 2007. 

  Om fliken utvecklare inte är tillgängligt, bör du göra detta:

      en. Klicka på Microsoft Office -knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

  b. Klicka på om du vill markera Visa i kategorin vanliga under de vanligaste alternativen när du arbetar i Excel,
          Fliken Utvecklare i menyfliksområdet
  markerar kryssrutan och klicka sedan på OK.

 7. Markera det makro som du vill använda och klicka sedan på Kör.

Egenskapen sparad returnerar värdet Falskt om ändringar har gjorts i en arbetsbok eftersom det sparades senast.

Du kan använda reserverade subrutin namnet Auto_Close för att ange ett makro som ska köras när en arbetsbok är stängd. På så sätt kan styra du hur dokumentet ska hanteras när användaren stänger dokument i Excel.
 

Exempel 1: Stänga arbetsboken utan att spara ändringar

Skriv följande kod för att tvinga en arbetsbok om du vill stänga utan att spara ändringar i en VBA-modul i arbetsboken:
 

    Sub Auto_Close()

        ThisWorkbook.Saved = True

    End Sub

När egenskapen sparad är inställd på Sant, svarar som om arbetsboken redan har sparats och inga ändringar har inträffat sedan du senast sparade i Excel.


Egenskapen DisplayAlerts för programmet kan användas i samma syfte. Till exempel följande makro inaktiveras DisplayAlerts stängs den aktiva arbetsboken utan att spara ändringarna och sedan aktiverar DisplayAlerts igen.
 

    Sub CloseBook()

        Application.DisplayAlerts = False

        ActiveWorkbook.Close

        Application.DisplayAlerts = True

    End Sub

Du kan också använda argumentet SaveChanges för metoden Close .

Följande makro stängs arbetsboken utan att spara ändringarna:
 

    Sub CloseBook2()

        ActiveWorkbook.Close savechanges:=False

    End Sub

Exempel 2: Stänga arbetsboken och spara ändringarna

Skriv följande kod för att tvinga en arbetsbok om du vill spara ändringar i en VBA-modul i arbetsboken:
 

    Sub Auto_Close()

        Om ThisWorkbook.Saved = FALSKT sedan

            ThisWorkbook.Save Avsluta om

    End Sub

Den här subprocedur kontrollerar om filen egenskapen sparad har ställts in till Falskt. I så fall arbetsboken har ändrats sedan den senast sparade och ändringarna sparas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×