"From the Trenches", informationsblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Oavsett om projekthantering är nytt för dig eller om du är van kan det vara praktiskt att ha resurser, t.ex. informationsblad, från experter inom området. Project-experter, inklusive Microsofts MVP:er och partner, har lämnat in följande informationsblad till vår samling "From the Trenches". Informationsbladen innehåller användbar information som kan hjälpa dig att planera, implementera, använda och underhålla din EPM-lösning (Enterprise Project Management).

From the Trenches, informationsblad

Dokumentation

Beskrivning

7 Ways to Sustain Adoption of your PPM Solution, Post-Implementation: informationsblad

Här beskrivs viktiga områden som du kan fokusera på för att stödja införandet av din PPM-lösning (Project and Portfolio Management) – efter implementeringen – tills användningen av de nya PPM-verktygen blir en del av organisationskulturen.

Av Prasanna Adavi (PPM, MCTS, MCITP, MCT), konsult och utbildare inom EPM (Enterprise Project Management) samt erfaren Project-expert.

Justera projekt med strategiska faktorer: informationsblad

Här diskuteras användning av strategiska faktorer inom portföljhantering för att effektivt skapa en enhetlig metod för viktiga projektbeslut.

Av Project-MVP Bill Raymond från Pcubed.com.

A phased approach to deploying enterprise project management: informationsblad

Här beskrivs olika utmaningar som kan förekomma när du planerar att distribuera Enterprise Project Management-lösningen i din miljö. Dessutom beskrivs flera olika distributionsscenarier som kan användas samt viktiga förutsättningar som måste beaktas.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Are we there yet?: informationsblad

Här beskrivs hur implementeringar av företagssystem ursprungligen planeras för att hantera ett statiskt problem, men behöver kunna anpassas och utvecklas i sin miljö för att bli framgångsrika.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Balancing the matrix: informationsblad

Här beskrivs utmaningarna för någon som implementerar EPM (Enterprise Project Management) i en organisation som använder en miljö med matrisprojekthantering.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Beat the Half-life (t 1/2): Governing Your PPM Solution, Post-Implementation: informationsblad

Här beskrivs hur du skapar ett ramverk för att skapa en hanteringsmodell för din Project Portfolio Management-lösning (PPM). Dessutom finns ett exempel på en hanteringsplan som kan användas som en utgångspunkt för att skapa din egen hanteringsstrategi.

Av Prasanna Adavi (PPM, MCTS, MCITP, MCT), konsult och utbildare inom EPM (Enterprise Project Management) samt erfaren Project-expert.

Being a solutions buyer: informationsblad

Här beskrivs hur potentiella programvaruinköpare kan kommunicera mer effektivt med programvaruleverantörer genom att använda affärsanalysmetoder som är lätta att förstå. Du får hjälp med en övning som kan göra det lättare att skapa utvärderingskriterier för programvara genom att effektivt avgöra vilka problem som måste åtgärdas av programvaran.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Breaking Bad...News that is: informationsblad

Här beskrivs hur projektledare kan ge dåliga nyheter om sina projekt mest effektivt och med minsta möjliga skada för sig själva.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Cancelling a project without cancelling your career: informationsblad

Här beskrivs de bästa metoderna för att avgöra när ett projekt ska stoppas, fördelarna med att göra det och viktiga saker som du bör ta hänsyn till när du avbryter projektet.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Charging Ahead on Charge Codes: informationsblad

Här beskrivs de bästa metoderna för att definiera din organisations debiteringskodstruktur för projekthanteringssystemet eller tidrapportsystemet.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Creating an EPM Deployment Plan: informationsblad

Här beskrivs hur du skapar en EPM-distributionsplan (Enterprise Project Management). Faser och viktiga punkter i en EPM-distributionsplan identifieras, och tider för alla beräknas, baserat på ett mellanstort företag med flera hundra EPM-systemanvändare. Dessutom identifieras faktorer som kan påverka den beräknade varaktigheten för varje fas.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Dashboard directions: informationsblad

Här beskrivs några vanliga utmaningar relaterade till att använda instrumentpaneler i EPM-miljön. Vidare beskrivs hur en snygg och proffsig instrumentpanel ibland kan dölja att användarna behöver undersöka kvaliteten på data, exempelvis äldre och uppdaterade data. Författaren nämner hur data för instrumentpaneler bör gå igenom en godkännandeprocess, för att säkerställa hög datakvalitet och fullständighet. Här beskrivs också några tekniker för att förhindra att människor vinklar data som de kontrollerar för att förvränga det som visas i instrumentpanelen. Slutligen fastställs vissa grundläggande regler som du bör beakta när du skapar instrumentpaneler för EPM.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Enterprise system best practices: informationsblad

Här beskrivs de bästa metoderna för företagssystem i allmänhet (inklusive Microsoft Project Server). Dessutom noteras att den teknik och infrastruktur som behövs för ett användarvänligt gränssnitt på användarnivå ofta är mycket komplex, även om företagssystemen eftersträvar enkelhet. I informationsbladet beskrivs sedan hur komplexitet kräver att du använder vissa grundläggande bästa metoder som ger dig störst chans att bibehålla en hög grad av tillförlitlighet i ditt företagssystem.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

EPM: Centralized or decentralized?: informationsblad

Här beskrivs hur organisationer måste förstå de problem som de försöker lösa när de väljer att implementera ett projekthanteringssystem. Ibland kanske distribution av ett centralt projekthanteringssystem inte är den bästa lösningen.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

GPS assistance in roadmapping an EPM deployment: informationsblad

Här beskrivs hur du skapar en översikt över en Enterprise Project Management-distribution när du planerar att implementera EPM. Dessutom beskrivs på ett unikt sätt faktorer att tänka på när du planerar din distribution.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Finns det en pilot ombord?: informationsblad

Beskriver skillnaderna mellan en pilot program och ett korrektur av konceptet och vad du ska tänka på och vänta dig från en enterprise Problemlösaren process.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Resurshantering: informationsblad

Här beskrivs utmaningar inom olika aspekter av resurshantering och förslag ges om att skapa ett system för resurshantering.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

The Batphone: informationsblad

Här diskuteras olika sätt att undvika problem under implementeringen av en EPM-lösning (Enterprise Project Management).

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

The challenges of selecting enterprise software: informationsblad

Här beskrivs problem i den traditionella metoden med offertförfrågningar som företag använder för att välja företagsprogramvara. Dessutom beskrivs problem som kan uppstå om "Proof of Concept"- eller "Pilot"-metoden används på ett felaktigt sätt. Slutligen anges några förslag om hur du skapar en egen, effektiv företagsprocess för urval.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

The executive connection: informationsblad

Här beskrivs betydelsen av chefers engagemang för en lyckad EPM-distribution (Enterprise Project Management). Dessutom beskrivs skälen till att ett företag kan välja att inte engagera en chef i distributionen, hur chefer bör vara engagerade i distributionen och tips på hur du effektivt engagerar en chef i distributionen.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Project management system förfall model: informationsblad

Här beskrivs hur organisationer, i och med att de mognar, kan bli mer effektiva i användningen av sina projekthanteringssystem. Dessutom beskrivs hur det kan vara mer effektivt för företag att välja att bara använda vissa aspekter av ett nytt projekthanteringssystem till en nivå som de är bekväma med, trots att de frestas att använda alla funktioner som är tillgängliga för dem. I och med att företaget fortsätter att mogna kan det börja använda nödvändiga funktioner på ett mer avancerat sätt.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

The Seven Deadly Sins of Project Schedules

Här diskuteras vanliga misstag som görs i projektscheman och praktiska råd erbjuds. Dessutom anges praktiska råd och rekommendationer som är relevanta för alla versioner av Microsoft Project.

Av Kevin Watson, PMP, MCT, MCTS.

They say they want a resolution: informationsblad

Här beskrivs några vanliga utmaningar relaterade till att schemalägga projekt. Dessutom beskrivs hur du kommer fram till bästa sättet att bedöma hur lång tid uppgifter bör ta och hur många uppgifter som bör finnas för ett optimalt projektschema. Här diskuteras hur olika branscher ofta behöver olika typer av scheman (till exempel utveckling av programvara, EPM (Engineering, Procurement, and Construction) och nedstängning av anläggning). Dessutom diskuteras flera faktorer för val av projektupplösning (till exempel projektets längd, inblandade resurser, hantering eller uppdelning av resurser, hastighet och arbetsåtgång för datainsamling och schema för datauppdatering).

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Top-down or bottom-up: informationsblad

Här diskuteras projekthantering, portföljhantering och uppgiftshantering. Dessutom jämförs relaterade hanteringsmetoder ”uppifrån och ned” och ”nedifrån och upp”.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Track or Treat: informationsblad

Här beskrivs fördelarna med uppföljning av projektarbete, uppföljningsmetoder och skillnaden mellan uppföljning av tid och uppföljning av framsteg.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Vi selling holes, inte övningar!: informationsblad

Här diskuteras hur organisationer bör ta hand om att distribuera och ge support för en Enterprise Project Management-lösning. Omfattar att tänka på för att se till att din lösning (”granskning”) adresser organisationens behov (”hål”).

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Would you like some EPM with that?: informationsblad

Här diskuteras projekthanteringssystemens utveckling, användning av EPM (Enterprise Project Management) och vikten av att förstå vilken projekthanteringslösning som är bäst för dig.

Av Chris Vandersluis från HMS Software, Microsoft Gold Certified Partner.

Vill du ha fler Project-resurser?

Läs följande resurser:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×