Office
Logga in

Ställa in semester, sjukfrånvaro och andra kategorier som inte är kopplade till projektet

< Mer hjälp för Project

I tidrapporterna kan du registrera samtliga veckotimmar för en gruppmedlem. I en del fall är du kanske bara intresserad av de timmar som har lagts på projektspecifika aktiviteter. I andra fall vill du kanske inkludera timmar som har lagts på andra aktiviteter, som inte är specifika för projektet. Det kan vara utbildning, sjukskrivning eller semesterdagar.

Project Web App har redan kategorier för sjukskrivning, semesterdagar och allmän administrativ tid, men du kan vilja skapa kategorier för exempelvis utbildning eller resor.

Standardmässiga administrativa tidskategorier

Om du vill konfigurera Project Web App så att du fångar upp underkategorier inom de timmar som inte är kopplade till projektet kan du skapa kategorier för administrationstid.

Tips: Visste du att du också kan ställa in kategorier för aktivitetsrelaterat arbete?

Skapa en kategori för administrativ tid för att omfatta arbete som inte är kopplat till projektet

 1. I Project Web App väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > PWA-inställningar.

 2. Under Hantera tid och aktiviteter väljer du Administrativ tid.

  Administrativ tid
 3. Välj Ny kategori.

  Ny kategori
 4. Fyll i den nya, tomma raden.

  Administrativa tidskategorier
  • Kategorier     Skriv in ett namn på den nya kategorin.

  • Status     Välj om kategorin ska vara Öppen och kunna användas i tidrapporter eller Stängd.

  • Arbetstyp     Välj om kategorin faller under arbetstid, exempelvis utbildning eller resor, eller Icke-arbetstid, som semesterdagar eller sjukskrivning.

  • Godkänn     Välj om du vill att tiden ska rapporteras i den här kategorin för att få godkännande från en chef.

  • Visa alltid     Välj om du vill att kategorin alltid ska finnas med som en rad i alla tidrapporter för alla användare. Det kan fungera som en påminnelse för gruppmedlemmarna om tid som lätt glöms bort, som sjukfrånvaro och återkommande möten som inte har med projektet att göra.

  • Tillåt flera rader     Välj om du vill att gruppmedlemmarna ska kunna ta med fler än en rad i en och samma tidrapport för den här kategorin. Du vill kanske att gruppmedlemmarna ska kunna lägga till resekategorin flera gånger i en och samma tidrapport, så att varje reserelaterad rad omfattar information om vart gruppmedlemmen reste.

  • Avdelning     Om det finns olika avdelningar i organisationen Project Web App kan du välja vilken avdelning den här kategorin gäller för. Om det inte finns olika avdelningar behöver du inte fylla i den här kolumnen.

 5. Välj Spara.

  Spara

Vad händer om jag vill ta bort en kategori?

Om du vill ta bort en kategori för administrativ tid som gruppmedlemmarna kan lägga till i tidrapporteringen ändrar du kolumnen Status för den kategorin till Stängd och avmarkerar kryssrutan i kolumnen Visa alltid.

Stäng en administrativ tidskategori
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×