Office
Logga in

Konfigurera kategorier för rader i tidrapporten

< Mer hjälp för Project

Raderna i gruppmedlemmens tidrapport visar hur mycket tid som har lagts på projektspecifika aktiviteter och hur mycket tid som har lagts på andra aktiviteter som inte hör till projektet, som utbildning och semesterdagar. Ibland kan det vara bra att dela upp de aktivitetsrelaterade timmarna på andra sätt också. Vill du ha ett exempel?

Om du vill registrera olika kategorier av aktivitetsrelaterat arbete kan du skapa radklassificeringar i Project Web App.

Skapa en radklassificering och kategorisera aktivitetsarbete

 1. I Project Web App väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > PWA-inställningar.

 2. Välj Radklassificieringar under Hantera tid och aktiviteter.

  Radklassificeringar
 3. Välj Ny klassificering.

  Ny klassificering
 4. Skriv in ett Namn på kategorin i den nya, tomma raden och ange en Beskrivning som är lätt att förstå för gruppmedlemmarna.

  Ny klassificeringsrad
 5. Välj Save.

  Spara

Vill du ha ett exempel?

Sara är konsult och reser mycket för att jobba direkt mot kunder. Hennes företag har just anlitats av Contoso och hon ska uppgradera deras lönerapporteringssystem. Under projektet "Uppgradering av Contosos lönerapporteringsystem" ingår Sara i aktiviteten "Installera och konfigurera systemet". Hon ska resa till Contosos huvudkontor och hjälpa dem med driftsättningen.

Sara lägger en del av sin tid på att resa fram och tillbaka till Contosos kontor och övrig tid på den faktiska installationen.

I tidrapporten tar Sara upp aktiviteten "Installera och konfigurera systemet" på två olika rader. Den ena visar hennes restid (Resor) och den andra visar installationsarbetet (Standard). På så sätt kan projektledaren för projektet se hur mycket tid Sara och de andra gruppmedlemmarna lägger på resor för just det här kundkontraktet.

Två tidrapportslinjer med olika kategorier

Men vänta nu! Vad hände med administrativ tid?

Ska vi inte logga administrativ tid när vi reser eller genomgår utbildning?   Project Web App har dessutom funktioner för att skapa kategorier för administrativ tid för exempelvis resor, utbildning, semester och sjukdagar. Den administrativa tiden skiljer sig genom att timmarna som registreras i de raderna i tidrapporten inte ingår in något visst projekt eller någon viss aktivitet. Det gör ingenting om radklassificeringar och administrativ tid överlappar lite.

Du kanske behöver en radklassificering som täcker medarbetarnas restid för en viss aktivitet, exempelvis Sara som reser till Contoso för att jobba på installationen av deras system.

Exempel på radklassificering

Du kanske också behöver en kategori som faller under administrativ tid och som exempelvis täcker resor mellan olika kontor för att få saker gjorda på flera projekt, eller för utbildningstillfällen som inte är kopplade till något visst projekt.

Exempel på administrativ tid

Vill du skapa kategorier inom administrativ tid?    

Vad händer om jag vill ta bort en kategori?

Om du inte vill att gruppmedlemmarna ska kunna använda en kategori i tidrapporten längre kan du ställa om statusen till inaktiv.

Meddelanden: 

 • Men jag vill ta bort helt!    Det går bara att ta bort radklassificeringskategorier som inte har använts i några tidrapporter. Välj den rad du vill ta bort och välj sedan Ta bort klassificering.

 • Om du ändrar statusen för en kategori till Inaktiv kan gruppmedlemmarna inte längre välja dem, men de kan fortfarande användas i rapporter som omfattar tidigare tidrapporteringsdata.

Så här inaktiverar du en radklassificeringskategori
 1. Välj Inaktiv i kolumnen Status.

  Inaktiv
 2. Välj Save.

  Spara
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×