Översikt över textfönstret för SmartArt-grafik

Textfönstret är fönstret till vänster om SmartArt-grafik, där du kan ange och redigera text som visas i SmartArt-grafiken. Om du vill ha mer information om att lägga till siffror eller punkter i dina bilder eller dokument i Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007, se Lägga till punkter och nummer i text och Skapa en punktlista eller numrerad lista. Om du behöver hjälp med att skapa SmartArt-grafik kan du läsa Skapa SmartArt-grafik.

Vad vill du göra?

Introduktion till textfönstret

Vad innebär punkterna i textfönstret?

Formatera text i textfönstret

Kortkommandon

Introduktion till textfönstret

Genom att använda textfönstret kan du fokusera på budskapet i stället för att oroa dig över hur SmartArt-grafiken ser ut. När du skapar SmartArt-grafik innehåller grafiken och textfönstret platshållartext som du kan redigera eller ersätta med egen information. Längst upp i textfönstret kan du redigera texten som ska synas i grafiken. Längst ned i textfönstret kan du visa ytterligare information om SmartArt-grafiken, till exempel vilken typ av information den passar bäst för. Om informationen längst ned i textfönstret inte visas kan du antingen peka på SmartArt-grafikens namn längst ned i textfönstret eller dra i en kantlinje på textfönstret så att det blir större.

Det går inte att dra text till textfönstret. Du kan däremot kopiera och klistra in text i fönstret. Du kan även kopiera från textfönstret till valfritt Microsoft Office 2007-systemet-dokument, eller från Office-version 2007-dokument till textfönstret. När du är klar med innehållet i textfönstret kan du prova olika layouter och anpassa SmartArt-grafiken.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

I allmänhet fungerar SmartArt-grafik bäst med mindre mängder text. Stora mängder text kan ta bort uppmärksamheten från grafikens visuella intryck och göra det svårare att förmedla ditt budskap visuellt. Vissa layouter, till exempel Parallelltrapetslista i typen Lista fungerar emellertid bra med stora mängder text. Alternativt kan du inkludera ytterligare information utanför SmartArt-grafiken men inuti Office-version 2007-dokumentet, eller så kan du förmedla informationen muntligen under presentationen.

I viss SmartArt-grafik visas endast en del av texten i textfönstret eftersom SmartArt-grafiken endast kan innehålla ett visst antal figurer. Text, bilder och annat innehåll som inte visas markeras med ett rött X i textfönstret. Innehåll som inte visas är dock fortfarande tillgängligt om du byter layout. Om du däremot behåller och stänger layouten sparas inte den dolda informationen för att skydda din integritet.

Textfönster med röda X

Varje gång du klickar dig bort från SmartArt-grafiken stängs textfönstret. Om du inte döljer textfönstret visas fönstret igen när du klickar i SmartArt-grafiken. Om du vill stänga textfönstret klickar du på Stäng i det övre högra hörnet i fönstret. Om du vill visa textfönstret klickar du på handtaget till vänster om SmartArt-grafiken.

Kontroll för textfönstret

Du kan kontrollera textens stavning i textfönstret och ändra storlek på eller flytta texten.

Överst på sidan

Vad innebär punkterna i textfönstret?

Textfönstret fungerar som en disposition eller punktlista som mappar information direkt till din SmartArt-grafik. All SmartArt-grafik definierar sin mappning mellan punkterna i textfönstret och uppsättningen figurer i SmartArt-grafiken.

Om du vill skapa en ny rad text i punktlistan i textfönstret trycker du på RETUR. Om du vill dra in en rad i textfönstret markerar du raden du vill dra in och klickar sedan på Höj nivå i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg. Om du vill göra ett negativt indrag klickar du på Sänk nivå. Du kan även trycka på TABB om du vill göra indrag eller SKIFT+TABB om du vill göra ett negativt indrag. Vid alla dessa åtgärder uppdateras mappningen mellan punkterna i textfönstret och figurerna i SmartArt-layouten. Det går inte att sänka text mer än en nivå från texten i raden ovanför, och du kan inte heller sänka ned figuren på den högsta nivån.

Obs!: Beroende på vilken layout du väljer för SmartArt-grafiken representerar varje punkt i textfönstret antingen en ny figur eller en punkt inuti SmartArt-grafiken. Lägg till exempel märke till att samma text mappas på olika sätt i de två SmartArt-grafikerna nedan. I det första exemplet representeras underpunkterna av enskilda figurer. I det andra exemplet representeras underpunkterna av punkter inuti figuren.

Hierarkisk lista: SmartArt-grafik med punkter i textfönstret, men inte i figurer

Enkel process: SmartArt-grafik med punkter i textfönstret som punkter i en figur

Om du använder ett organisationsschema med en assisterande figur visar en punkt med en tillhörande linje den assisterande figuren.

Textfönster med punkter för överordnade, underordnade och assisterande figurer

Överst på sidan

Formatera text i textfönstret

Även om teckenformatering, till exempel tecken, teckenstorlek, fet, kursiv och understruken, kan användas på texten i textfönstret visas inte teckenformatering inuti textfönstret. Däremot visas alla formateringsändringar i SmartArt-grafiken.

Överst på sidan

Kortkommandon

Om du vill

Tryck på

Göra indrag på text

TABB eller ALT+SKIFT+HÖGERPIL

Göra negativa indrag

SKIFT+TABB eller ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL

Lägga till ett TABB-tecken

CTRL+TABB

Skapa en ny textrad

RETUR

Kontrollera stavning

F7

Koppla två textrader

DEL på slutet av den första textraden

Visa snabbmeny

SKIFT+F10

Växla mellan den översta delen av textfönstret och länken Lär dig mer om SmartArt-grafik längst ned

CTRL+SKIFT+F1

Växla mellan SmartArt-grafik och textfönstret

CTRL+SKIFT+F2

Stänga textfönstret

ALT+F4

Byta fokus från textfönstret till SmartArt-grafikens kantlinje

ESC

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×