Översikt över layouter

Du kan använda layouter om du vill ordna objekt och text i en bild. En layout är en del av en bildbakgrund som definierar placeringsinformation för innehåll som senare ska visas i bilden. Layouter innehåller platshållare, som i sin tur innehåller text som rubriker eller punktlistor, och bildinnehåll som SmartArt-grafik, tabeller, diagram, bilder, former och ClipArt. Du kan lägga till platshållare för text och objekt i en layout eller en bildbakgrund, men du kan inte lägga till platshållare direkt i en bild.

Själva layouterna definierar bara placering och formatering för innehållet som sedan visas i bilden.

Microsoft Office PowerPoint 2007 innefattar fem fördefinierade standardlayouter, men du kan också skapa anpassade layouter som passar dina behov. Alla som skapar presentationer på ditt företag kan sedan använda den fördefinierade layouten eller någon av dina anpassade layouter för att skapa sina presentationer.

Följande diagram visar alla layoutelement som du kan innefatta i en Office PowerPoint 2007-bild.

Strukturen för en layout

En presentation kan innehålla en eller flera bildbakgrunder. Varje bildbakgrund innehåller en eller fler layouter, som bildar en designmall. Varje mall kan innehålla tema, som färg, effekter, teckensnitt, bakgrundsformat och standardinformation som förklarar hur temat och annan formateringsinformation används för innehållet i dina bilder.

Standardlayouter

Standardlayouterna som finns i Office PowerPoint 2007 liknar de som finns i PowerPoint 2003 och i tidigare versioner.

När du öppnar en tom presentation i PowerPoint visas standardlayouten Rubrikbild, men det finns andra standardlayouter som du kan använda.

Standardlayout: Rubrikbild

Standardlayouten i PowerPoint: Rubrikbild.

Om du vill använda en layout i en presentation läser du Använda en layout.

Anpassade layouter

Om du inte hittar någon standardlayout som passar dig eller de som skriver presentationer på ditt företag kan du skapa en anpassad layout.

Du kan skapa återanvändningsbara anpassade layouter som anger platshållarnas antal, storlek och position samt bakgrundsinnehåll och valfria egenskaper för bilder och platshållare. Du kan också distribuera anpassade layouter som en del av en mall, så att du inte längre behöver slösa dyrbar tid på att klippa ut och klistra in dina layouter i nya bilder eller ta bort innehåll från en bild som du vill använda med nytt och annorlunda innehåll.

Bland de typer av text- och objektbaserade platshållare som du kan lägga till för att skapa din anpassade layout finns:

  • Innehåll

  • Text

  • Bild

  • Diagram

  • Tabell

  • Diagram

  • Media

  • ClipArt

Om du vill skapa en anpassad layout läser du Lägga till en layout.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×