Översikt över e-postprofiler i Outlook

En e-postprofil utgörs av e-postkonton, datafiler och information om var e-posten lagras. Profilerna i Microsoft Outlook påminner om identiteterna i Outlook Express.

Artikelinnehåll

Vad är en e-postprofil?

Använda en enskild profil

Ändra profilen

Använda flera profiler

Skapa en ny profil

Konfigurera Outlook så att samma profil alltid används

Konfigurera Outlook så att du måste välja en profil när programmet startar

Bild

Vad är en e-postprofil?

E-postprofiler är det som Outlook använder för att komma ihåg vilka e-postkonton du använder och var data för respektive konto lagras. Profilen förser Outlook med följande information:

 • Vilken kontoinformation som ska användas     Den här informationen omfattar användarnamn, visningsnamn, namn på e-postservern samt lösenordet till ISP.

 • Vart e-postdata ska levereras och lagras     I Outlook levereras och lagras data antingen på e-postservern eller i en PST-fil på datorn. Dessa data omfattar regler, meddelanden, kontakter, kalendrar, anteckningar, journaler, sökmappar och andra inställningar.

E-postprofilerna för Outlook lagras i Windows-registret. När Outlook startar hämtas profilinformation från registret.

Obs!: Med hjälp av ikonen E-post på Kontrollpanelen får du tillgång till de alternativ som du konfigurerar Outlook-profilerna med. Ikonen E-post visas bara om Outlook är installerat och har körts minst en gång.

När du kör Outlook för första gången visas en startguide där du skapar en ny profil. Profilen används sedan varje gång som du startar Outlook. De flesta har bara en profil, men ibland kan det vara användbart att ha flera. Du kanske till exempel vill använda en profil för jobbet och en andra för din privata e-post. Om även andra personer använder samma dator som du gör, kan deras konton och inställningar lagras i särskilda profiler med andra namn.

Du kan inte skydda Outlook-profiler med lösenord. Om du vill skydda Outlook-data från intrång ska du använda ett lösenordsskyddat Windows-användarkonto.

Viktigt!: Du kan inte växla från en profil till en annan medan Outlook körs.

En basprofil består av ett eller flera e-postkonton och en lagringsfil. En enskild person kanske har ett Internet-e-postkonto, till exempel ett POP3-konto, medan en anställd kanske har ett Microsoft Exchange-konto. Andra typer av konton (till exempel IMAP4- och HTTP-konton) kan läggas till i valfri profil, och det kan även extra lagringsfiler (till exempel en Archive.pst-fil där gamla meddelanden sparas). Vissa extra tjänster, till exempel faxregister och adressböcker, kan också ingå.

Obs!: En profil kan innehålla flera Internet-baserade e-postkonton, men bara ett Exchange-konto.

Överst på sidan

Använda en enskild profil

För de flesta räcker det med en profil. När Outlook körs för första gången skapas den första profilen automatiskt och får namnet "Outlook". När Outlook sedan startar körs standardprofilen automatiskt. När du lägger till eller ändrat e-postkonton, eller lägger till flera PST-filer, ändrar du profilen. Du kan ändra profilen när som helst, men inte ändra namn på den efter att du har skapat den.

Överst på sidan

Ändra profilen

 1. Klicka på Start i Microsoft Windows och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Gör något av följande:

  • Microsoft Windows Vista    Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

  • Microsoft Windows XP    Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

 3. Ikonen E-post visas bara om Outlook är installerat och har körts minst en gång.

  Dialogrutan Konfigurera e-post visas.

  Installera e-post

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett extra e-postkonto klickar du på E-postkonton.

  • Om du vill ändra alternativ för datalagring i Outlook klickar du på Datafiler.

  • Om du vill visa en lista med profiler som du har klickar du på Visa profiler.

Överst på sidan

Använda flera profiler

Du kanske behöver ha flera profiler i följande fall:

 • Om du använder Outlook på en enskild dator som du delar med personer du litar på    
  Om till exempel du och din sambo har separata e-postkonton, kan ni ha varsin profil med egna konton och inställningar.

 • Om du har flera Exchange-konton    

Om du behöver fler än en profil kan du när som helst skapa en extra profil och lägga till de konton och inställningar som du behöver. När du byter från en profil till en annan, ändras de e-postkonton och inställningar som du kan använda under Outlook-sessionen.

Överst på sidan

Skapa en ny profil

 1. Klicka på Start i Microsoft Windows och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Gör något av följande:

  • Microsoft Windows Vista     Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

  • Microsoft Windows XP    Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

 3. Ikonen E-post visas bara när Outlook är installerat och har körts minst en gång.

  Dialogrutan Konfigurera e-post visas.

  Installera e-post

 4. Klicka på Visa profiler.

 5. Klicka på Lägg till.

 6. Skriv ett namn för profilen och klicka sedan på OK.

  Ny profil

 7. Lägg till de e-postkonton som du använder i profilen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Överst på sidan

Konfigurera Outlook så att samma profil alltid används

 1. Klicka på Start i Microsoft Windows och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Gör något av följande:

  • Microsoft Windows Vista     Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

  • Microsoft Windows XP    Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

   Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

 3. Ikonen E-post visas bara när Outlook är installerat och har körts minst en gång.

  Dialogrutan Konfigurera e-post visas.

  Installera e-post

 4. Klicka på Visa profiler.

 5. Klicka på Använd alltid denna profil under Använd den här profilen när Microsoft Office Outlook startas och klicka sedan på önskad profil i listan.

  Dialogrutan E-post

Överst på sidan

Konfigurera Outlook så att du måste välja en profil när programmet startar

 1. Klicka på Start i Microsoft Windows och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Gör något av följande:

  • Gör något av följande:

   • Microsoft Windows Vista     Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

    Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

   • Microsoft Windows XP    Klicka på Användarkonton och sedan på E-post.

    Obs!: Dubbelklicka på E-post i klassiskt läge.

  • Ikonen E-post visas bara när Outlook är installerat och har körts minst en gång.

 3. Dialogrutan Konfigurera e-post visas.

 4. Installera e-post

 5. Klicka på Visa profiler.

 6. Klicka på Fråga efter profil under Använd den här profilen när Microsoft Office Outlook startas.

  Dialogrutan E-post

 7. Klicka på önskad profil i listan Profilnamn när Outlook startar.

  Dialogrutan Välj profil

Tips: När du använder flera profiler finns det vanligtvis en som du använder oftast. Med hjälp av alternativet Fråga efter profil kan du konfigurera Outlook så att den profilen väljs automatiskt i rutan Profilnamn. Då behöver du bara klicka på OK för att välja den profilen.

 1. Klicka på önskad profil i listan Profilnamn i dialogrutan Välj profil.

 2. Klicka på Alternativ och markera sedan kryssrutan Ange som standardprofil under Alternativ.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×