Överföra kontakter mellan Outlook 2007 och Google Gmail

Du kan överföra dina Google Gmail-kontakter till Microsoft Outlook. Du kan även exportera dina Outlook-kontakter till Google Gmail.

Vad vill du göra?

Importera kontakter från Google Gmail till Outlook

Exportera kontakter från Outlook till Google Gmail

Importera kontakter från Google Gmail till Outlook

 1. Logga in på ditt Google Gmail-konto.

 2. Klicka på Kontakter i den vänstra kolumnen.

 3. Klicka på Export till höger i fönstret, ovanför visningen av antalet meddelanden.

 4. Klicka på Outlook CSV (för import till Outlook-klienter).

 5. Klicka på Exportera kontakter.

 6. Klicka på Spara när du uppmanas att hämta exportfilen.

 7. Välj en plats på datorn där filen ska sparas tillfälligt. Standardfilnamnet är gmail-to-outlook.csv.

  Obs!: Du kan ta bort filen när du har importerat kontakterna till Outlook.

 8. Klicka på Spara.

 9. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn i Outlook.

 10. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Sök.

 11. Klicka på Kommaavgränsade värden (DOS), och klicka sedan på Nästa.

 12. Bläddra i rutan Importera en fil till den fil du hämtade i steg 8, och dubbelklicka sedan på filen.

 13. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Ersätt dubbletter med importerade objekt.

  • Tillåt att dubbletter skapas

  • Importera inte dubbletter av objekt.

 14. Klicka på Nästa.

 15. Klicka på den kontaktmapp i mapplistan där du vill placera den importerade kontaktinformationen, och klicka sedan på Nästa.

 16. Om du vill lägga till eller ta bort fält för att bestämma hur kontaktinformationen ska sparas i den nya importerade filen, klickar du på Mappa fält.

  Obs!: Knappen Mappa fält i dialogrutan Importera en fil kanske inte är tillgänglig när du försöker importera data från ett annat program eller en annan fil. Du måste först markera kryssrutan Import i rutan Följande åtgärder kommer att utföras för att knappen Mappa fält ska bli tillgänglig.

  Mer hjälp med att mappa anpassade fält

  1. Dra det fält du vill konvertera, från rutan Från till det fält i Outlook som anges i rutan Till.

   Obs!: Fältet Namn visas inte i rutan Till på grund av att första raden av ett intervall är reserverad för fältnamn. Om det intervall som du importerar inte innehåller fältnamn kommer första raden ändå att tolkas som fältnamn. Den importeras inte som data. Om du vill importera alla data i intervallet bör du använda den första raden för fältnamn.

   • Om du vill visa flera poster i rutan Från klickar du på Föregående eller Sök.

   • Klicka på Töm matchning om du vill ta bort alla matchningar.

   • Klicka på Standardmatchning om du vill återställa den ursprungliga matchningen.

  2. Om du vill visa ytterligare fält i rutan Till klickar du på plustecknet (+) intill fältet. Om du exempelvis vill visa fälten Gatuadress, arbete och Ort, arbete klickar du på plustecknet (+) intill Adress, arbete.

 17. Klicka på Slutför.

Överst på sidan

Exportera kontakter från Outlook till Google Gmail

Innan du exporterar kontakter från Outlook bör du känna till skillnaden mellan Outlook-adressboken och Outlook-kontakterna. Båda ingår i Outlook. Men adressboken är en sammanställning av de olika adresslistor du har i Outlook, till exempel Internet-kataloger (LDAP), Global adresslista (GAL) eller andra adressböcker från andra företag. Kontakter är bara en av flera adresslistor i en adressbok. Det är endast kontakter som går att exportera direkt från Outlook till Google Gmail.

 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn i Outlook.

 2. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.

 3. Klicka på Kommaavgränsade värden (DOS), och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på den kontaktmapp du vill exportera i mapplistan och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj en plats på datorn där filen ska sparas tillfälligt.

  Obs!: Du kan ta bort filen när du har importerat kontakterna till Google Gmail.

 6. Skriv ett namn för den exporterade filen och klicka på OK.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Om du vill lägga till eller ta bort fält för att bestämma hur kontaktinformationen ska sparas i den nya importerade filen, klickar du på Mappa fält.

  Obs!: Knappen Mappa fält i dialogrutan Exportera till en fil kanske inte är tillgänglig när du försöker importera data från ett annat program eller en annan fil. Du måste först markera kryssrutan Export i rutan Följande åtgärder kommer att utföras för att knappen Mappa fält ska bli tillgänglig.

  Mer hjälp med att mappa anpassade fält

  1. Dra det fält du vill konvertera, från rutan Från till det fält i Outlook som anges i rutan Till.

   Obs!: Fältet Namn visas inte i rutan Till på grund av att första raden av ett intervall är reserverad för fältnamn. Om det intervall som du importerar inte innehåller fältnamn kommer första raden ändå att tolkas som fältnamn. Den importeras inte som data. Om du vill importera alla data i intervallet bör du använda den första raden för fältnamn.

   • Om du vill visa flera poster i rutan Från klickar du på Föregående eller Sök.

   • Klicka på Töm matchning om du vill ta bort alla matchningar.

   • Klicka på Standardmatchning om du vill återställa den ursprungliga matchningen.

  2. Om du vill visa ytterligare fält i rutan Till klickar du på plustecknet (+) intill fältet. Om du exempelvis vill visa fälten Gatuadress, arbete och Ort, arbete klickar du på plustecknet (+) intill Adress, arbete.

 9. Klicka på Slutför.

 10. Logga in på ditt Google Gmail-konto.

 11. Klicka på Kontakter i den vänstra kolumnen.

 12. Klicka på Import till höger i fönstret, ovanför visningen av antalet meddelanden.

 13. Klicka på Bläddra under Importera kontakter.

 14. Markera den fil du exporterade i steg 9.

 15. Klicka på Öppna.

 16. Klicka på Import Contacts.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×