Överföra filer till ett bibliotek

Du kan ladda upp filer på OneDrive för företag eller gruppwebbplatsen genom att dra dem från datorn. Öppna först OneDrive eller webbplatsbiblioteket. Leta sedan upp de dokument du vill ladda upp i Utforskaren och dra dem till det område i biblioteket där det står dra filer hit. Om du vill se en demonstration går du till Video: Lägga till dokument i ett bibliotek. Är du osäker på var du ska lägga till filer? Mer information finns i Ska jag spara mina dokument på OneDrive för företag eller på en gruppwebbplats?

Dra och släpp för att överföra filer till OneDrive

Obs!  Om alternativet för att dra och släppa filer inte visas uppdaterar du din kopia av Office.

I stället för att dra filer kan du välja Ladda upp.

Knappen Överför i snabbkommandofältet i OneDrive

I dialogrutan Lägg till ett dokument kan du antingen klicka på Bläddra om du vill ladda upp enskilda filer eller på Ladda upp filer med hjälp av Utforskaren i ställetom du vill ladda upp flera filer. Om du väljer alternativet med Utforskaren kan du dra filer från din dator till ett fönster i Utforskaren. Det här alternativet är enklare att använda om du öppnar Utforskaren först.

Tips  Vissa bibliotek har begränsningar som kan begränsa hur många filer du kan ladda upp i taget. Till exempel om biblioteket kräver en särskild typ av innehåll, eller kräver ett visst fält, kan du bara ladda upp en fil åt gången.

Om du vill se en demonstration går du till Video: Kopiera eller flytta biblioteksfiler med hjälp av Öppna med Utforskaren. För att felsöka eventuella problem går du till Felsöka kommandot Öppna med Utforskaren i Microsoft SharePoint Online i Microsoft Office 365.

Du kan också skapa och hantera dokument, kalkylblad, presentationer och andra typer av filer i ett bibliotek. Mer information finns i dessa artiklar:

Skapa ett dokument

Synkronisera OneDrive för företag- eller SharePoint-webbplatsbibliotek med din dator

Dela dokument eller mappar på OneDrive för företag

Viktigt!  Innan du kan överföra eller skapa filer i ett bibliotek måste du ha behörigheten Delta för biblioteket. Observera också att vissa filtyper är blockerade av säkerhetsskäl.

Mer information i den här artikeln

Ladda upp stora filer eller många filer till ett bibliotek

Mer om hur du laddar upp filer

Överföra stora filer eller många filer till ett bibliotek

Om du överför stora filer – eller många filer som tillsammans blir stora – till ett bibliotek kan det uppstå fel, som beror på att filstorleksgränsen i SharePoint eller tidsgränsen i din version av Internet Explorer har överskridits. För att undvika fel av den här typen kan du till exempel göra så här:

  • Ladda upp 100 filer eller färre. Det går inte att ladda upp fler än 100 filer samtidigt.

  • Om du är Office 365-kund bör du undvika att överföra filer som är större än 2 GB, eftersom det är den största tillåtna filstorleken som standard.

  • Be serveradministratören att bekräfta eller höja den övre filstorleksgränsen så att du kan överföra dina filer (om SharePoint distribueras lokalt inom organisationen). Standardgränsen är 250 MB, men den kan höjas till max 2 GB.

  • Följ instruktionerna i Microsoft Support: "Anslutningen avbröts på grund av timeout" – fel i Internet Explorer när servern inte svarar om filerna tillsammans överstiger 2 GB och meddelandet "Jobbar på saken" visas och aldrig försvinner.

  • Om OneDrive för företag-synkroniseringsklienten är tillgänglig kan du ladda upp större filer eller flera filer med hjälp av den. Gränsen på 100 filer gäller fortfarande, men synkroniseringen laddar automatiskt upp dem i bakgrunden när du är online. Mer information finns i Synkronisera ett bibliotek till din dator.

Överst på sidan

Mer om hur du överför filer

Din erfarenhet av att lägga till filer i ett bibliotek kan skilja sig lite beroende på vilken version av Office eller på vilken webbläsare du använder. Dessutom kan ibland webbplatsadministratörer konfigurera ytterligare krav i ett bibliotek som du kanske måste arbeta med.

Obs!  I ett wiki-sidbibliotek kan du skapa nya wiki-sidor men inte överföra befintliga filer.

Spara en fil   Innan du kan spara den första filen måste du kanske lägga till webbplatsen som en betrodd webbplats i dina webbläsarinställningar. I Internet Explorer klickar du till exempel på Verktyg > Internetalternativ > Säkerhet > Betrodda platser > Platser.

Obligatorisk utcheckning    Webbplatsägare kan konfigurera ett bibliotek så att du måste checka ut filer innan de kan redigeras (och checka in dem när du är klar). Om biblioteket kräver utcheckning är filen utcheckad till dig när du först överför den. Du måste checka in filen innan andra kan redigera den. Mer information om utcheckning finns i Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Spåra filversioner    Du kan lägga till en fil eller ersätta en befintlig fil med en reviderad version av filen. Om biblioteket har konfigurerats så att filversioner spåras kan du lägga till reviderade filer som nya versioner, och de blir då en del av filens versionshistorik. Om du laddar upp en ny version av en fil kan du gärna skriva kommentarer om vad som har ändrats i versionen. Det gör det enklare att följa filens historik. Mer information om versionshantering finns i Hur fungerar versionshantering i en lista eller ett bibliotek?.

Fylla i filegenskaper    När du lägger till en fil i ett bibliotek kan du även behöva fylla i ett formulär (på dokumentinformationspanelen) med information om filen, till exempel dess beskrivning, namnet på en avdelning eller ett projektnummer.

Godkänna inskickat material    Webbplatsägare kan konfigurera ett bibliotek så att innehållet måste godkännas innan det blir synligt för andra som använder biblioteket. Som författare kan du se den fil som anges och arbeta med den, men ingen annan kan det. En juridisk avdelning kan till exempel kräva godkännande innan handlingar blir offentliga. Mer information finns i Kräva godkännande för objekt i en webbplatslista eller ett bibliotek.

Överst på sidan

Gäller för: SharePoint Online, Office 365, Office 365 Admin, Office 365 Small Business Admin, Office 365 med 21Vianet, SharePoint Foundation 2013, Office 365 som drivs av 21Vianet – Small Business Admin, Office 365 som drivs av 21Vianet – Admin, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, SharePoint Server 2016 Standard, SharePoint Server 2016 Enterprise, SharePoint Online som drivs av 21VianetHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk