Överföra filer till ett bibliotek

Du kan ladda upp filer till ett OneDrive för företag-bibliotek eller en SharePoint-gruppwebbplats genom att dra dem från datorn.

 1. Öppna OneDrive eller SharePoint-webbplatsbiblioteket.

 2. Klicka på Start Start-knappen för Windows i Windows 8 och Windows 10 och sedan på Utforskaren på datorn. Navigera till mappen med de dokument som du vill ladda upp.

 3. Dra filerna till området i SharePoint-biblioteket där det står dra filer hit.

Meddelanden: Om du använder Windows 10 webbläsaren Edge ska du observera följande:

 • Dra och släpp fungerar kanske inte. Använd i stället Nytt dokument eller Ladda upp.

 • Öppna i Utforskaren och Utforskarvy fungerar kanske inte eller är inte tillgängligt. Använd Internet Explorer 11 i Windows 10.

Vet du inte var du ska lägga till filerna? Mer information finns i Ska jag spara mina dokument på OneDrive för företag eller på en gruppwebbplats?

Titta på den här videon om du vill se hur du flyttar filer till OneDrive för företag och gruppwebbplatsen.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I dialogrutan Lägg till ett dokument kan du antingen klicka på Bläddra om du vill ladda upp en enskild fil eller på Ladda upp filer med hjälp av Utforskaren i stället om du vill ladda upp flera filer. Om du väljer alternativet med Utforskaren kan du dra filer från datorn till ett fönster i Utforskaren. Det här alternativet är enklare att använda om du öppnar Utforskaren först. Felsöka uppladdningsproblem.

Du kan också skapa och hantera dokument, kalkylblad, presentationer och andra typer av filer i ett bibliotek. Mer information finns i dessa artiklar:

Tips och anteckningar om hur du laddar upp filer

 • Innan du kan ladda upp eller skapa filer i ett bibliotek måste administratören ge dig behörigheten Delta för biblioteket. Observera också att vissa filtyper är blockerade av säkerhetsskäl.

 • Vissa bibliotek kan ha begränsningar för hur många filer du kan ladda upp i taget. Om biblioteket har konfigurerats så att det kräver en särskild typ av innehåll, eller kräver ett visst fält, kan du till exempel bara ladda upp en fil åt gången.

 • Om alternativet för att dra och släppa filer inte visas uppdaterar du din kopia av Office.

 • Om du använder webbläsaren Edge i Windows 10 kanske det inte fungerar att dra och släppa. Använd Nytt dokument eller Ladda upp i stället.

Komma igång

Om du precis har börjat måste du välja ett bibliotek i OneDrive för företag eller SharePoint att ladda upp filerna till. Om du inte har ett bibliotek som du kan använda måste du skapa ett om du har behörighetsnivån, eller be webbplatsadministratören.

Mer information om hur du skapar och använder bibliotek finns i Introduktion till bibliotek

Överföra stora filer eller många filer till ett bibliotek

Om du laddar upp stora filer – eller många filer som tillsammans blir stora – till ett bibliotek kan det uppstå fel, som beror på att filstorleksgränsen i SharePoint eller tidsgränsen i din version av Internet Explorer har överskridits. För att undvika fel av den här typen kan du till exempel göra så här:

 • Ladda upp 100 filer eller färre. Det går inte att ladda upp fler än 100 filer samtidigt.

 • Om du är Office 365-kund bör du undvika att ladda upp filer som är större än 10 GB, eftersom det är den största tillåtna filstorleken som standard.

 • Be serveradministratören att bekräfta eller höja den övre filstorleksgränsen så att du kan ladda upp dina filer (om SharePoint distribueras lokalt inom organisationen). Standardgränsen är 250 MB, men den kan höjas till max 10 GB.

 • Följ instruktionerna i Microsoft Support: "Anslutningen avbröts på grund av timeout" – fel i Internet Explorer när servern inte svarar om filerna tillsammans överstiger 10 GB och meddelandet "Jobbar på saken" visas och aldrig försvinner.

 • Om OneDrive för företag-synkroniseringsklienten är tillgänglig kan du ladda upp större filer eller flera filer med hjälp av den. Gränsen på 100 filer gäller fortfarande, men synkroniseringen laddar automatiskt upp dem i bakgrunden när du är online. Mer information finns i Synkronisera ett bibliotek till din dator.

Mer om hur du överför filer

Sättet att lägga till filer i ett bibliotek kan skilja sig lite beroende på vilken version av Office eller vilken webbläsare du använder. Dessutom kan webbplatsadministratörer ibland konfigurera ytterligare krav i ett bibliotek som du kanske måste arbeta med.

Obs!: I ett wiki-sidbibliotek kan du skapa nya wiki-sidor men inte ladda upp befintliga filer.

Spara en fil    Innan du kan spara den första filen måste du kanske lägga till webbplatsen som en betrodd webbplats i webbläsarens inställningar. I Internet Explorer klickar du till exempel på Verktyg, på Internetalternativ, på Säkerhet, på Betrodda platser och sedan på Platser.

Obligatorisk utcheckning    Webbplatsägare kan konfigurera ett bibliotek så att du måste checka ut filer innan de kan redigeras (och checka in dem när du är klar). Om biblioteket kräver utcheckning är filen utcheckad till dig när du först överför den. Du måste checka in filen innan andra kan redigera den. Mer information om utcheckning finns i Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Spåra filversioner    Du kan lägga till en fil eller ersätta en befintlig fil med en reviderad version av filen. Om biblioteket har konfigurerats så att filversioner spåras kan du lägga till reviderade filer som nya versioner, och de blir då en del av filens versionshistorik. Om du laddar upp en ny version av en fil kan du gärna skriva kommentarer om vad som har ändrats i versionen. Det gör det enklare att följa filens historik. Mer information om versionshantering finns i Hur fungerar versionshantering i en lista eller ett bibliotek?.

Fylla i filegenskaper    När du lägger till en fil i ett bibliotek kan du även behöva fylla i ett formulär (på dokumentinformationspanelen) med information om filen, till exempel dess beskrivning, namnet på en avdelning eller ett projektnummer.

Godkänna inskickat material    Webbplatsägare kan konfigurera ett bibliotek så att innehållet måste godkännas innan det blir synligt för andra som använder biblioteket. Som författare kan du se den fil som anges och arbeta med den, men ingen annan kan det. En juridisk avdelning kan till exempel kräva godkännande innan handlingar blir offentliga. Mer information finns i Kräva godkännande för objekt i en webbplatslista eller ett bibliotek.

Ladda upp en mapp

I SharePoint och OneDrive för företag kan du inte ladda upp eller dra och släppa mappar direkt. Men om du synkroniserar en mapp på datorn till ett SharePoint-webbplatsbibliotek kan du ha valfri kombination av mappar och filer i den mappen. Du kan fortsätta synkronisera mappen eller bara göra det en gång och sluta synkronisera när du har laddat upp det du behöver.

När du synkroniserar en mapp kopieras allt som finns i biblioteket både online och på den lokala datorn till det andra. Tänk på det om du vill lägga till en mapp i ett befintligt bibliotek, eftersom innehållet i biblioteket kopieras tillbaka till datorn. När du synkroniserar gäller det hela biblioteket, inte enskilda mappar.

Om du vill ladda upp några filer till en ny mapp kan det vara enklare att skapa en mapp i SharePoint-webbplatsbiblioteket och dra och släppa de nya filerna dit.

Mer information om hur du synkroniserar SharePoint-webbplatsmappar med datorn finns i Synkronisera OneDrive för företag- eller webbplatsbibliotek till din dator.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!