Öppna och spara bifogade filer

Bifogade filer är filer eller objekt som kan skickas som en del av ett e-postmeddelande. Meddelanden med bifogade filer markeras med en gemikon Ikon för bifogade filer  i meddelandelistan. Beroende på formatet för meddelandet som du tar emot kan en bifogad fil visas på två olika platser i meddelandet.

 • Om meddelandet har formatet HTML eller oformaterad text visas de bifogade filerna i rutan för bifogade filer under raden Ämne.

 • Om meddelandeformatet är det mindre vanliga RTF (Rich Text Format) visas bifogade filer i meddelandets brödtext. Även om filen visas i meddelandets brödtext är den en separat fil.

Obs!: Det format som har använts för att skapa meddelandet visas i namnlisten högst upp i meddelandet.

Öppna en bifogad fil

Du kan öppna en bifogad fil från Läsfönster eller från ett öppet meddelande. I båda fallen öppnar du den bifogade filen genom att dubbelklicka på den.

Om du vill öppna en bifogad fil från meddelandelistan, högerklickar du på meddelandet med den bifogade filen och klickar på Visa bifogade filer. Klicka sedan på namnet på den bifogade filen.

Meddelanden: 

 • Du kan förhandsgranska bifogade filer som finns i HTML-meddelanden eller oformaterade meddelanden i läsfönstret och i öppna meddelanden. Klicka på den bifogade fil du vill förhandsgranska så visas den i stället för meddelandets brödtext. När du vill gå tillbaka till meddelandet klickar du på Visa meddelande i gruppen Meddelande på fliken Verktyg för bifogade filer. Förhandsgranskning är inte tillgängligt för bifogade filer i RTF-meddelanden.

 • Microsoft Outlook spärrar som standard potentiellt osäkra bifogade filer (till exempel BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer) som kan innehålla virus. Om Outlook spärrar bifogade filer i ett meddelande visas en lista med de spärrade filtyperna i Informationsfält överst i meddelandet.

  Informationsfältet

Spara en bifogad fil

När du har öppnat och visat en bifogad fil kanske du vill spara den på en diskenhet. Om ett meddelande har fler än en bifogad fil kan du spara flera bifogade filer som en grupp eller en i taget.

Spara en enstaka bifogad fil från ett meddelande

 1. Gör något av följande:

  • Om meddelandets format är HTML eller oformaterad text     Klicka på den bifogade filen i läsfönstret eller i det öppna meddelandet. Klicka sedan på Spara som i gruppen Åtgärder på fliken Bifogade filer. Du kan också högerklicka på den bifogade filen och sedan klicka på Spara som.

  • Om meddelandets format är RTF     Högerklicka på den bifogade filen i läsfönstret eller i det öppna meddelandet och klicka på Spara som.

 2. Välj en mapp och klicka sedan på Spara.

Spara flera bifogade filer från ett meddelande

 1. Markera de bifogade filer som du vill spara i läsfönstret eller i det öppna meddelandet. Om du vill markera flera bifogade filer håller du ned CTRL samtidigt som du klickar på dem.

 2. Gör något av följande:

  • Om meddelandets format är HTML eller oformaterad text     Klicka på Spara som i gruppen Åtgärder på fliken Bifogade filer.

  • Om meddelandets format är RTF     Högerklicka på något av de markerade meddelandena och klicka sedan på Spara som.

 3. Välj en mapp och klicka sedan på OK.

Spara alla bifogade filer från ett meddelande

 1. Klicka på en bifogad fil i läsfönstret eller i det öppna meddelandet.

 2. Gör något av följande:

  • Om meddelandet är i något av formaten HTML eller oformaterad text     Klicka på Spara alla bifogade filer i gruppen Åtgärder på fliken Bifogade filer.

  • Om meddelandets format är RTF     Klicka på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn, klicka sedan på Spara bifogade filer och sedan på OK.

 3. Välj en mapp och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×