Öppna ett Word 2010-dokument i en tidigare version av Word

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill öppna Microsoft Word 2010.docx eller .docm-filer med hjälp av Microsoft Office Word 2003, Word 2002 eller Word 2000, måste du installera Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat och eventuella nödvändiga Office-uppdateringar. Med hjälp av Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint öppna XML-filformat kan du öppna, ändra vissa objekt och spara Word 2010 dokument i tidigare versioner av Word.

I den här artikeln

Installera Compatibility Pack

Funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner

Installera Compatibility Pack

Du kan hämta Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat från Office.com.

Du kan använda vissa tidigare versioner av Word för att öppna Word 2010 dokument som sparats i docx- och .docm format med Compatibility Pack. Du kan inte öppna Word 2010 mallfiler som har sparats i .dotx eller .dotm-format.

Överst på sidan

Funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner

Även om du kan öppna Word 2010 filer i tidigare versioner av Word kan kanske du inte ändra vissa objekt som har skapats med hjälp av de nya och förbättrade funktionerna i Word 2010. Till exempel blir ekvationer bilder som inte kan ändras. Här följer en lista över dokumentelement som ändras när de öppnas i en tidigare version av Word.

Obs!: Om du använder Microsoft Word Starter 2010. bör du observera att alla funktioner i Word 2010 inte är tillgängliga i Word Starter. Mer information om tillgängliga funktioner i Word Starter finns i Support för funktioner i Word Starter.

Word 2010-element

Ändras i Word 2007

Ändras i Word 97-2003

Nya talformat

Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya figurer och textrutor

Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det aktuella formatet.

Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det aktuella formatet.

Texteffekter

Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar. Om de används med hjälp av formatmallen kommer texteffekterna att visas igen när dokumentet öppnas i Word 2010.

Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar. Om de används med hjälp av formatmallen kommer texteffekterna att visas igen när dokumentet öppnas i Word 2010.

Alternativtext för tabeller

Alternativtexten för tabeller försvinner.

Alternativtexten för tabeller försvinner.

OpenType-funktioner

Nya OpenType-funktioner tas bort.

Nya OpenType-funktioner tas bort.

Blockering av författare

Blockerade områden i dokumentet kommer att tas bort.

Blockerade områden i dokumentet kommer att tas bort.

Nya WordArt-effekter

Texteffekter tas bort permanent.

Texteffekter tas bort permanent.

Nya innehållskontroller

Konverteras permanent till statiskt innehåll.

Konverteras permanent till statiskt innehåll.

Innehållskontroller i Word 2007

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk text.

Teman

Ingen ändring.

Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Word 2010 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda teman.

Primära/sekundära teckensnitt

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk formatering. Om filen senare öppnas i Word 2010 kommer teckensnitt i sidhuvud och brödtext inte att ändras automatiskt om du använder ett annat format.

Spårade flyttningar

Ingen ändring.

Konverteras permanent till infogningar och borttagningar.

Tabbar

Ingen ändring.

Justeringstabbar konverteras till vanliga tabbar.

SmartArt-grafik

Ingen ändring.

Blir ett enskilt objekt som inte kan redigeras om inte inga ändringar görs och det öppnas i Word 2010 igen.

Scheman och diagram

Ingen ändring.

Vissa scheman och diagram konverteras till bilder och kan inte ändras. Data som sträcker sig över rader som inte stöds kommer att gå förlorade.

Open XML-inbäddade objekt

Ingen ändring.

Konverteras till statiskt innehåll.

Byggblock

Ingen ändring.

Viss information i byggblock och autotextposter kan gå förlorad.

Litteraturförteckning

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk text.

Källhänvisningar

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk text.

Ekvationer

Ingen ändring.

Konverteras till grafik och kan inte ändras. Alla kommentarer, slutkommentarer och fotnoter i ekvationerna kommer att försvinna permanent när dokumentet sparas.

Relativa textrutor

Ingen ändring.

Konverteras automatiskt till absolut placering.

Obs!: Förutom ändringarna som visas i tabellen fungerar följande objekt annorlunda när du öppnar en Word 2010.docx eller .docm-fil i Word 2000:

  • Makron och makrosignaturer tas bort.

  • Data för kopplade dokument går förlorade och du kommer inte att kunna ansluta till datakällor.

  • Du kommer inte att kunna öppna lösenordsskyddade filer, även om du känner till lösenordet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×