Öppna en delad kalender, adressbok eller e-postmapp

Viktigt!: För att kunna öppna någon annans adressboks-, kalender- eller e-postmapp måste både du och den andra personen ha Microsoft Exchange-konto och kontoinnehavaren måste ge dig behörighet.

 1. Arkiv-menyn pekar du på Öppna och klickar sedan på Annan användares mapp.

 2. Klicka på Sök efter användare Knappen Sök efter användare .

 3. Skriv in namnet på den person som beviljade dig åtkomst, klicka på Sök, klicka på personens namn och klicka sedan på OK.

  Om det finns flera Microsoft Exchange-konton på popup-menyn Konto klickar du på det konto som du vill använda för att öppna den andra användarens mapp.

 4. På popup-menyn Typ klickar du på Kalender, Adressbok eller Inkorgen och klicka sedan på OK.

  Den delade mappen visas i navigeringsfönster under rubriken Delade.

  Meddelanden: 

  • Om du har en delad mapp markerad i navigeringsfönstret, sparas de nya objekt som du skapar i den delade mappen.

  • Om du vill ta bort en annan användares delade mapp i navigeringsfönster håller du ned CTRL, klickar på mappen och klickar sedan på Ta bort från vyn.

Se även

Dela en mapp i ett Exchange-konto

Om delning och delegering

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×