Öppna eller stänga Outlook-datafiler (.pst)

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Det finns dock tillfällen när du vill skapa ytterligare datafiler. Arkiverade objekt kan till exempel sparas i en annan Outlook-datafil (.pst). Du kan också ha information om olika projekt samlade i olika Outlook-datafiler (.pst).

Obs!  Microsoft Exchange-konton kan vanligtvis inte använda Outlook-datafiler (.pst). Informationen sparas på den server som kör Exchange, men arkiv som du skapar använder Outlook-datafiler (.pst) som sparas på datorn.

Öppna en Outlook-datafil (.pst)

Om du har en Outlook-datafil (.pst) som inte visas i Navigeringsfönstret kan du lägga till den så att du kan arbeta med objekten i datafilen.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Kontoinställningar på fliken Info och klicka sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på Lägg till på fliken Datafiler.

 4. Klicka på den Outlook-datafil (.pst) som du vill öppna och klicka sedan på OK.

Sökvägar

Outlook-datafiler (.pst) skapas med Microsoft Outlook 2010 och sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Filer som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas i en annan plats i en dold mapp.

 • Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tips  Mer information om dolda mappar i Windows finns i Hjälp och support.

Ändra visningsnamn för en Outlook-datafil (.pst)

Filnamnet som du anger för en Outlook-datafil (.pst) är det som visas i navigeringsfönstret. I tidigare versioner av Outlook var standardnamnet för Outlook-datafiler (.pst) Personliga mappar. Detta kan vara förvirrande om du arbetar med flera Outlook-datafiler (.pst) som har skapats i versioner tidigare än Outlook 2010. Vi rekommenderar att du använder ett beskrivande namn för varje Outlook-datafil (.pst).

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Kontoinställningar på fliken Info och klicka sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på Outlook-datafilen (.pst) på fliken Datafiler och sedan på Inställningar.

 4. Ange ett beskrivande namn för Outlook-datafilen (.pst) i rutan Namn.

  Obs!  När du byter visningsnamn ändras inte filnamnet. Endast namnet som visas i navigeringsfönstret ändras.

Överst på sidan

Stänga en Outlook-datafil (.pst)

Om du inte längre behöver använda Outlook-datafilen (.pst) så ofta kan du stänga den. Om du stänger filen visas den inte längre i navigeringsfönstret, men den finns fortfarande kvar på datorn.

 • Högerklicka på namnet på den Outlook-datafil (.pst) som du vill ta bort från navigeringsfönstret och klicka sedan på Stäng filnamn.

  Kommandot Stäng Outlook-datafil (.pst)

Om alternativet Stäng inte är tillgängligt försöker du antagligen ta bort den standard-Outlook-datafil (.pst) som Outlook sparar nya meddelanden i. Om du skulle ta bort den datafilen finns ingen plats för nya meddelanden.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk